วันที่ อาทิตย์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มาช่วยกันเพิ่มเสน่ห์ไทย เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ... ด้วยสีไทยโทน !!


มาช่วยกันเพิ่มเสน่ห์ไทย เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ... ด้วยสีไทยโทน !!

 

“แท้จริงแล้ว สีไทยโทน สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยก่อน
เห็นได้จากงานจิตรกรรมของไทยที่มีสีสันที่สวยงาม
แม้ผ่านเวลามานับร้อยปี สีของภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง
ก็ยังคงความงดงามไม่เสื่อมคลาย”

 

สีไทยโทน เกิดจากเรื่องราวที่ถูกบันทึกลงในวรรณกรรม
บทประพันธ์ วัฒนธรรม และความเชื่อในสมัยก่อน รวมถึง
ภูมิปัญญาช่างศิลป์ของไทยที่สรรหาสีจากธรรมชาติ
นำมาสกัด คัดแยกสี และบรรจงผสมกันเพื่อให้ได้สีที่มี
เสน่ห์และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 

ที่มา : https://www.baanlaesuan.com/58106/design/lifestyle/thaitone-2
ขอขอบคุณ

 

สีไทย...
มีรากเหง้ามาอย่างยาวนานหลายร้อยปี
เป็นสีที่ได้มาจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก
พบมากในงานจิตรกรรมฝาผนังของไทยโบราณ
นับเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ตกทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพกาล

 

เป็นสีที่คงทนถาวร ไม่หลุดร่อนได้โดยง่าย
เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของเสน่ห์ไทย ที่ชาวต่างชาติ
พากันชื่นชมในสีไทย ว่าเป็นสีแห่งเอกลักษณ์
ของชาติไทยโดยแท้ ติดแน่นทนทาน และสีที่ไม่
ล้าสมัยแต่อย่างใด และข้อสำคัญมักใช้วัตถุดิบจาก
วัสดุธรรมชาติเป็นหลัก

 

สีไทยโทน (Thai Tone Color) ...
เป็นผลงานการวิจัยของอาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี
อาจารย์พิเศษคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่ได้จัดโชว์นิทรรศการ "สีไทยโทน : เสน่ห์ไทยเพิ่ม
มูลค่าทางธุรกิจ" ไปเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน
2558 ณ HOF ART Space ในโครงการ W District
นับเป็นผลงานแห่งความภาคภูมิใจสำหรับประเทศไทย
และได้รับกระแสการตอบรับดีในแวดวงศิลปะ

 

ตัวอย่าง ชื่อสีไทยโทน (Thai Tone Color)


แดงชาด, ดินแดง, หงสบาท, ก้ามปูหลุด, แดงดอกชบา, เสน,

บัวโรย, ลิ้นจี่, น้ำหมาก, เกสรชมพู่, น้ำครั่ง, ควายเผือก,

คราม, ม่วงคราม, เขียวไพล, ปีกกา, จันทร์, ม่วงเม็ดมะปราง,

ขาวปนเพชร เป็นต้น

 

 

นิทรรศการเกิดจากอาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี ได้ไป
ศึกษาค้นคว้างานจิตรกรรมฝาผนังโบราณ โดยใช้อุปกรณ์
ระบบดิจิทัลเทียบสีระหว่างงานจิตรกรรมไทยโบราณกับ
ค่าสีปัจจุบันที่กำหนดด้วยคอมพิวเตอร์ จนเกิดเป็น
"เทรนด์ไทยโทน" ที่มีเฉดสีมากกว่า 200 สี

 

และผลวิจัยยังบอกด้วยว่า สีไทยโทนเป็นสีกลุ่มเดียวกับ
อาเซียนโทน จึงนำไปสู่การต่อยอดและขยายผลในทาง
ธุรกิจอื่นๆ ภายในภูมิภาคอาเซียน อาทิ การออกแบบแฟชั่น
การออกแบบเซรามิก งานออกแบบตกแต่งภายใน และ
งานบริการเพื่อการท่องเที่ยว

 


จึงนับว่า เป็นงานวิจัยอันทรงคุณค่ายิ่ง และมรดกวัฒนธรรมไทย
ควรแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ และหากมีการขยายผลในทาง
เชิงธุรกิจ ก็จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล

 

 

 

โค้ดสี ไทยโทน Hex Color Code อ้างอิงจาก THAITONE 2.0 ของ
อ.ไพโรจน์ พิทยเมธี ที่เผยแพร่เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา
(รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: ThaiTone Color)

ทั้งนี้ โค้ดสี ไทยโทน THAITONE ของ อ.ไพโจน์ พิทยเมธี กำหนดรหัสสี
แบบ CMYK มุ่งเน้นใช้ในสื่อสิ่งพิมพ์

 

Poakpong.com พยายามแปลงค่าสี ไทยโทน ให้เป็นรหัสสี

แบบ Hex Color Code สำหรับเว็บไซต์ อย่างไม่เป็นทางการ

 

ดังตัวอย่าง ข้างล่างนี้

  

 

 

รายละเอียดทั้งหมดและตัวอย่างสี โปรดดูได้จาก
https://poakpong.com/node/1998

 

THAITONE อัตลักษณ์ไทย สู่ Tropical Color
https://www.bagindesign.com/thaitone-tropical-color/

ขอขอบคุณ

 

 

ตัวอย่างแต่งห้องสวย ด้วยสีไทยโทน

http://www.propertyinsight.co/+Daily+Update/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%99/

ขอขอบคุณ

 

 

สร้างเทรนด์ผ้าไหมสไตล์ “ไทยโทน”
http://www.bundanthai.com/th/news/40

อขอบคุณ

 


ผู้เขียนบล็ฮก อยากให้ทุกท่านมาช่วยกันเพิ่มเสน่ห์ไทย

เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ... ด้วยสีไทยโทน กันให้มากขึ้น

ให้ทั่วโลกได้รู้จักสีไทย มรดกภูมิปัญญาแต่โบราณของไทย!!

 


***
อ้างอิงและภาพประกอบ :
บทความเรื่อง"ไทยโทน...เฉดสีไทยโบราณ"
โดย Noon 5D ในนิตยสาร"บ้านและสวน"
ฉบับประจำเดือน ธันวาคม 2558

โค้ดสี ไทยโทน THAITONE 2.0 รูปแบบ HEX
COLOR CODE สำหรับเว็บไซต์
https://poakpong.com/node/1998

ขอขอบคุณ

ขอขอบคุณ
อาจารย์ไพโรจน์ พิทยเมธี

 

 

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net