วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

“ข้าวตราฉัตร” รับรางวัล “พนมมือติดดาว” ต่อเนื่อง 4 ปี “ข้าวหอมมะลิแท้ 100%"


บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด หรือ ข้าวตราฉัตร เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “ข้าวหอมมะลิบรรจุถุงรูปพนมมือ” รับรองมาตรฐานดีพิเศษ “ข้าวหอมมะลิแท้ 100% คุณภาพ มาตรฐาน สม่ำเสมอ” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2559-2562 ต่อเนื่อง 4 ปีติดต่อกัน จากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสินค้าที่ได้รับเครื่องหมายรับรองรูปพนมมือ ได้แก่ ข้าวหอมมะลิ 100% ตราฉัตรทอง และข้าวหอมมะลิใหม่ 100% ตราฉัตร รางวัลฯ นี้ เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค แสดงให้เห็นถึงการรักษาและพัฒนามาตรฐานการผลิตข้าว ซึ่งถือเป็นพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

 

เครื่องมือ รูปพนมมือ” เป็นเครื่องหมายคุณภาพรับรองมาตรฐาน ซึ่งกรมการค้าภายใน ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย และสมาคมผู้ค้าปลีกไทย จัดทำโครงการ รับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดยให้เครื่องหมาย รับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจ ในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพได้ตาม มาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับ การส่งออก...

เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคในการเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจรถุงรูปพนมมือ กรมการค้าภายในจึงได้มีการกำกับดูแลคุณภาพ อย่างเข้มงวด ด้วยการสุ่มเก็บตัวอย่างข้าวที่วางจำหน่ายในท้องตลาดทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดมาตรวจสอบ เป็นประจำทุกเดือน สับเปลี่ยนหมุนเวียนทุกเครื่องหมายการค้า

หากพบว่าไม่ได้มาตรฐาน จะมีการลงโทษตามลำดับ ดังนี้
1. มีหนังสือเตือน กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐานครั้งแรก
2. พักใช้หนังสืออนุญาตเป็นเวลา 3 เดือน กรณีตรวจพบ 2 ครั้ง ภายในรอบ 1 ปีและต้องนำข้าวออกจากตลาด ภายใน 15 วัน
3. เพิกถอนหนังสืออนุญาต กรณีตรวจพบไม่ได้มาตรฐาน 3 ครั้ง ภายในรอบ 2 ปีการตรวจสอบ

ดังนั้น ผู้บริโภคควรเลือกซื้อข้าวหอมมะลิบรรจุถุง ที่มีเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน “รูปพนมมือ” แสดงไว้บนบรรจุภัณฑ์ จะสามารถมั่นใจได้ว่าเป็นข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน

“ข้าวตราฉัตร มีการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตข้าวอย่างต่อเนื่อง ให้ความสำคัญในทุกขั้นตอนกระบวนการผลิต ทำให้สร้างมาตรฐานคุณภาพข้าวที่ตอบสนองต่อความคาดหวังของลูกค้า ทั้งการพัฒนาบุคลากรที่มีค่านิยมหลักในเรื่องทำเร็วและมีคุณภาพ  ทำให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การส่งมอบและคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ โดยอาศัยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเน้นการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนโดยมีห้องปฏิบัติการและเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่ได้มาตรฐาน ทันสมัย รวมถึงการพัฒนาการบริหารระบบห่วงโซ่อุปทาน ที่มีการพัฒนาร่วมกับเกษตรกร บริหารระบบการผลิตข้าวมาตรฐาน GAP ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการปลูกข้าวเพื่อความยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถด้านวัตถุดิบทั้งปริมาณและคุณภาพ ระบบการปรับปรุงคุณภาพข้าวที่โรงงานข้าวนครหลวง ซึ่งเป็นโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ทั้ง GMP HACCP  ISO9001:2015 ISO14001:2015 และมาตรฐาน BRC ระบบการรักษาคุณภาพข้าวสารด้วยห้องอุณหภูมิเย็น ระบบบริหารการขนส่งและการส่งมอบที่สะอาดปลอดภัย ก่อนส่งมอบสินค้าข้าวตราฉัตรถึงมือผู้บริโภค ทั้งหมดนี้คือพันธกิจหลักของบริษัทฯ ที่เราให้ความสำคัญมาตลอดและความสำคัญนี้นำไปสู่การยกระดับกระบวนการผลิตข้าว ที่สร้างความมั่นคงให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว และสร้างการยอมรับและมั่นใจให้ผู้บริโภคนั่นเอง”

โดย MooNoiJA

 

กลับไปที่ www.oknation.net