วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ผลกระทบของ Covid-19 ต่อการได้ยิน


    แพทย์ และผู้เชี่ยวชาญในประเทศต่างๆ กำลังทำการศึกษาวิจัย ปัญหาสุขภาพที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบร่างกายและสุขภาพของผู้ป่วยในระยะยาว นอกเหนือจากระบบทางเดินหายใจแล้ว เชื้อไวรัสโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อระบบการได้ยิน ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินด้วย

     ผู้ป่วยรายแรกของโลกที่พบความสัมพันธ์ระหว่าง Covid-19 กับการสูญเสียการได้ยิน เป็นผู้ป่วยหญิงสูงอายุชาวไทยที่ติดเชื้อ covid-19 ระหว่างช่วงสถานการณ์การติดเชื้อ Covid-19 ในประเทศไทยถึงวันที่ 15 มีนาคม 2563 ซึ่ง ณ ขณะนั้นมีผู้ติดเชื้อ Covid-19 จำนวน 82 ราย เสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยหญิงไทยรายแรกนี้อยู่ในจำนวนผู้ป่วยกลุ่มนี้ ได้รับการรักษาระบบทางเดินหายใจและพักฟื้นตามมาตรฐาน พบว่ามีการสูญเสียการได้ยิน แม้จะรักษาหายจาก Covid-10 แล้ว 1

     ในประเทศอังกฤษ จากการศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัย Manchester พบว่าผู้ที่ติดเชื้อ Covid-19 จำนวนหนึ่ง แจ้งว่ามีการได้ยินลดลง หลังจากที่ได้รับการรักษาหายและออกจากโรงพยาบาลผ่านไปแล้ว 8 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยได้ทำการศึกษาโดยการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับคนไข้ผู้ใหญ่จำนวน 121 คน ที่เคยเข้ารักษาในโรงพยาบาล Wythenshawe Hospital ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัย Manchester จากการติดเชื้อ Covid-19 ผลจากการสำรวจพบว่า ผู้ป่วย 16 คนแจ้งว่าได้ยินเสียงลดลง จำนวน 8 คน แจ้งว่าการได้ยินค่อยๆเสื่อมลง และจำนวน 8 คนแจ้งว่าได้ยินเสียงในหู (Tinnitus) ศาสตราจารย์ Kevin Munro แห่งมหาวิทยาลัย Manchester กล่าวว่า Coronavirus สามารถทำลายเส้นประสาท ซึ่งทำหน้าที่นำข้อมูลต่างๆ ไปยังสมองและส่งออกจากสมอง ซึ่งตามทฤษฎีแล้ว มีความเป็นไปได้ที่ covid-19 จะสร้างปัญหาให้กับส่วนของระบบการได้ยินซึ่งรวมถึงหูชั้นกลางและหูชั้นใน 2

    ในประเทศอียิปต์ ศาสตราจารย์ Mohamed Wael Mohamed Mustafa คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย South Valley University ได้ศึกษาผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อ Covid-19 แต่ไม่แสดงอาการ จำนวน 20 คน อายุระหว่าง 20-50 ปี พบว่าไวรัสทำลายเซลส์ขนรับเสียง (Hair cells) ในหูชั้นใน 3

งานวิจัยของประเทศอิหร่านพบผู้ป่วย 6 คน ที่มีอายุระหว่าง 22-40 ปี ไม่มีประวัติสูญเสียการได้ยิน ภายหลังจากติดเชื้อ Covid-19 ผู้ป่วยมีอาการสูญเสียการได้ยินเฉียบพลันจำนวน 4 คน มีอาการเสียงในหู (Tinnitus) จำนวน 2 คนมีอาการเวียนหัวบ้านหมุน ผลการตรวจการได้ยินของทั้ง 6 คนอยู่ในระดับน้อยถึงปานกลางในหูข้างเดียว 4

หลายประเทศทั่วโลกยังคงอยู่ในช่วงของการศึกษาวิจัย เก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องระยะยาว เพื่อหาสาเหตุว่า Covid-19 ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยินได้อย่างไร

Covid-19 หู

 

ศูนย์บริการเครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์
โทร: 02 279 3030
คุยเฟสบุ๊ค: m.me/intimexhearingaid
คุยไลน์: line ID : @intimex

website: https://www.intimexhearing.com/

https://www.intimexhearing.com/hearingaid/

เครื่องช่วยฟังอย่างดี

https://www.intimexhearing.com/viron


—เครื่องช่วยฟังอินทิเม็กซ์

 

โดย equipment

 

กลับไปที่ www.oknation.net