วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สจล.มอบเครื่องช่วยหายใจให้ อบจ.สระแก้ว เพื่อใช้ใน รพ. 9 แห่ง


คณะแพทย์ศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย รศ.ดร.สุธา สุทธิเรืองวงศ์ ได้นำเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน ขนาดเล็ก รุ่น KNIN II จำนวน 15 เครื่อง มอบให้แก่โรงพยาบาล ศูนย์ และโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 9 แห่ง ในจังหวัดสระแก้ว  โดย นายทรงยศ  เทียนทอง (นายกคิงส์) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะผู้บริหารส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ และรับมอบเครื่องช่วยหายใจดังกล่าว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

จากสถานการณ์การระบาดของ covid-19 ทั่วโลก และเป็นภัยคุกคามต่อประชาชนไทย ความน่ากลัวของการติดเชื้อในปอดนำไปสู่ภาวะการหายใจล้มเหลว ปัญหาการขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจเป็นวิกฤตสำคัญเมื่อมีการระบาดเป็นวงกว้าง เกินกว่าการบริการที่มีอยู่เดิมในระบบจะรับได้  เพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อการปกป้องคนไทยจากความเสี่ยงดังกล่าว สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง (สจล.)โดยอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

ได้มอบนโยบายให้ทีมงานวิจัยทุกคณะร่วมกันทำเครื่องช่วยหายใจฉุกเฉิน และมอบให้หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน นำไปใช้เพื่อประคองการหายใจแก่ผู้ป่วยที่มีภาวะการหายใจล้มเหลว

 “ เพราะ “การช่วยชีวิต” คือสิ่งมหัศจรรย์ที่สุด ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยเหลือกัน จึงบังเกิดขึ้น “ นายกคิงส์กล่าว

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net