วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สถาบันเครื่อข่ายไทยสร้างสรรค์นำนักธุรกิจทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล “วันแม่แห่งชาติ


สถาบันเครื่อข่ายไทยสร้างสรรค์นำนักธุรกิจทำบุญถวายเป็นพระราชกุศล  วันแม่แห่งชาติพร้อมรณรงค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

 

 

 

         สถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) Thai Sangsan Instiude นำคณะ 50นักธุรกิจ ”กลุ่มมิตรรวมใจ” และ 10 นักธุรกิจสตาร์ทอัพ (Stratup) พร้อมคณะกรรมการไปทำบุญ 5 วัดอยุธยาฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงฯ ลงพื้นที่ทำบุญ 5 วัดเก่าแก่สมัยรัชกาลที่ 4 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และยังเป็นการร่วมพลังกันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเที่ยวไทยได้ทุกวัน ไปได้ทุกภาค สร้างรายได้หมุนเวียในท้องถิ่น

 

        9 สิงหาฯ 63 ที่อยุธยาฯ  นายสมชาย พหุลรัตน์ ประธานสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์ (สคทส.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการและที่ปรึกษาสถาบันฯ อันประกอบด้วย ศ.ดร.มณีรัตน์  สวัสดิวัต ณ อยุธยา(นักวิชาการด้านการศึกษาและราชบัณฑิตยสถาน), อดีตท่านทูตฯ ประดาบ พิบูลย์สงคราม, พ.ต.อ.สุรโชค  เจษฎาเดช “สารวัตรแรมโบ้” ประธานมูลนิธิป้องกันต่อต้านอาชญากรรมและยาเสพติด, ศ.ดร.สุรพล บุญประถัมภ์ (นักวิชาการด้านวัฒนธรรม-ศาสนา) อาจารย์นิดาวรรณ เพราะสุนทร เลขาธิการสถาบันฯ (ผอ.หลักสูตรนิติฯม.รังสิต) Prof.อิน นฤหล้า นักวิชาการนานาชาติ-นักธุรกิจ (อดีตคณะบดีคณะบริหารธุรกิจเอแบค) ประธานโครงการLeadership,Prof.ปีแอร์ เดอลาลองด์ และอ.สุพัฒก์ ชุมช่วย(นักวิชาการหลักสูตรGTO) อ.เภสัชกรอธิวัฒน์ สินรัชตานันท์ (นักวิชาการด้านสาธารณสุข) พร้อม ”กลุ่มมิตรรวมใจ” ซึ่งเป็นกลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการ 50 คนและอีก 10 นักธุรกิจรุ่นใหม่สตาร์ทอัพเดินทางไปทำบุญไหว้พระ 5 วัด พร้อมถวายเทียนพรรษา สังฆทานพร้อมชุดผ้าไตร เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาฯ  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์  พระบรมราชินีนาถ พระพันปีหลวงฯ

 

 โดยเริ่มกันตั้งแต่เช้าวันนี้ที่วัดไผ่ล้อม นำกราบพระพุทธมหาเมตตาและพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นวัดแรก และตามด้วยวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอกและเป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ 4, วัดแม่นางปลื้ม พระอารามเล็ก ๆ ที่งดงามสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1920 เป็นวัดเก่าแก่สมัยกรุงศรีต้อนต้น, วัดตูม อีกหนี่งพระอารามหลวงที่ได้รับการยกย่องให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง สะอาด ร่มรื่น และวัดศาลาปูนวรวิหาร ในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยทุกวัดที่ได้นำคณะไปร่วมทำบุญไหว้พระ ถวายเทียนพรรษา สังฆทาน ชุดผ้าไตร แล้วผมในฐานะประธานสถาบันฯยังเป็นผู้นำกล่าวสวดมนต์ บูชาพระรัตนตรัย และอาราชธนาศีลทุกวัด ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ยังเป็นการรวมพลัง รวมใจทำดีเพื่อแผ่นดินของคณะกรรมการสถาบันเครือข่ายไทยสร้างสรรค์และกลุ่มนักธุรกิจเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยไปพร้อมกัน 

 

           นายสมชาย  พหุลรัตน์  ประธานสถาบันฯ (ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ทางด้านสังคม-เศรษฐกิจ-การเมืองของสถาบันฯ) กล่าวต่อไปว่า ”นับเป็นการลงพื้นที่ในต่างจังหวัดอีกครั้งของสถาบันฯที่ผมได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ และประธานฯยุทธศาสตร์ทั้ง 10 คณะของสถาบันฯโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ ให้ทุกคนระลึกถึงพระคุณของแม่..โดยเฉพาะพระคุณของแม่แห่งแผ่นดิน ”สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ฯ พระพันปีหลวงฯ (ในรัชกาลที่9) ซึ่งในวันนี้ยังมีดร.แสวง วิทยพิทักษ์ (นักวิชาการด้านการกีฬา-และในฐานะประธานผู้ควบคุมกรรมการตัดสินไทยไฟท์) และอ.ดนัย หริพัฒน์กุล ครูศิลปะมวยไทยมาร่วมลงพื้นที่ด้วย เพราะทุกปีที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีพิธีไหว้ครูมวยไทย ครั้งสำคัญในช่วงเดือนมีนาคม ที่มีนักกีฬามวยไทยทั่วโลกชาวต่างชาติกว่า 100 ประเทศเดินทางเข้ามาไหว้ครูในเมืองไทยซึ่งถือว่าเป็นอีกกิจกรรมในบ้านเราที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเราเกี่ยวกับด้านกีฬา ปีนี้ติดโควิด19 ก็ต้องเลื่อนออกไป 

 

           นอกจากนั้นแล้ว พ.ต.อ.สุรโชค หรือ ”สารวัตรแรมโบ้” ในฐานะรองประธานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่มีอดีตองคมนตรีฯ พล.อ.พิจิตร กุลละวาณิชย์  เป็นประธานโครงการฯ ที่อยู่ในพื้นที่เขาคล้อก็เตรียมที่จะนำเยาวชนในโครงการ Young Political Leadership (ผุ้นำรุ่นใหม่ทางการเมือง)เมื่อผ่านการอบรมในเดือนตุลาคมนี้แล้วไปดูเยี่ยมชมโครงการฯในพระราชดำริด้วย เพราะตนเองนั้นมีแนวคิดเดียวกับท่านประธานสถาบันฯ คือ ประเทศไทยประกาศเป็นครัวอาหารโลกและเป็นฮับด้านสมุนไพรของโลกอยู่ที่ประเทศไทย ดังนั้นอาหารพืชพันธุ์ผลไม้ต้องเป็นเกษตรอินทรีย์     

 

            ส่วนอาจารย์นิดาวรรณ ในฐานะเลขาธิการสถาบันฯ กล่าวว่าตนเองในฐานะเป็นนักวิจัยและเป็นผอ.หลักสูตรนิติศาสตร์ ม.รังสิต มีลูกศิษย์อยู่ในวงการยุติธรรม ทนาย และเป็นอาจารย์ก็ต้องมาร่วมกันรณรงค์สร้างคนดีให้เกิดขึ้นในแผ่นดินให้มากๆ รวมทั้งเพื่อน ๆ อาจารย์ในที่ศึกษาด้านปริญญาเอกในสาขานิติฯ ต่างก็มีความคิดเหมือนกันที่จะรวมพลังกันเต็มที่ ๆ จะร่วมมือกันอบรมคนรุ่นใหม่ให้เป็นผู้นำที่ดี มีคุณธรรมไม่ว่าเขาจะมาทำงานการเมืองหรือไม่ก็ตาม  ซึ่งต้องถือว่าสถาบันฯโชคดีที่มีนักวิชาการครบทุกด้านมาร่วมมากันทำงานเพื่อรวมพลังกันตอบแทนบุญคุณของแผ่นดิน กันค่ะ.

 

           นายสมชาย ประธานสถาบันฯ กล่าวตอนท้ายว่า สถาบันฯ ยังได้คณะที่ปรึกษาด้านการเมืองภาคท้องถิ่น นายดิษชูภณ นัยเนตร และผอ.ณัฐนันท์  พงษ์ภูริพัฒน์ (อดีตผอ.กรมทรัพยากรฯ) ส่งทีมงานมาร่วมกิจกรรมกับกลุ่มนักธุรกิจมิตรรวมใจที่นำโดย นายเซียะหุย ไตรรัตน์โกศล, คุณสาย วงษ์แก้ว, คุณอุไรลักษณ์  แสงสุขเอี่ยม, คุณนันทนา ม่วงศิริ  , คุณสมเจตน์  วุฒเลิศเจริญ และมีคุณอุษณีย์ แสนสุขเสริม เป็นประธานฝ่ายประสานงานฯ และมีคณะที่ปรึกษาสถาบันฯ รศ.(พิเศษ) ดร.สุชานี-น.อ.(พิเศษ) มโนธร แสงสุวรรณ, คุณพัชรียาภรณ์ สิงหพัตร์ ประธาน บ.ไทย-พัชรีฟูดส์ ดร.เมย์ริสสรา จันทรรัตน์ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ไทย (สตาร์ทอัพ) ,คุณวัลลภ ใหญ่ยิ่ง ประธานบ.เอสอาร์ดีไอฯลฯ เป็นคณะกรรมการโครงการฯกิจกรรมรวมพลังทำความดีเพื่อแผ่นดินเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคมนี้.

โดย piakiq

 

กลับไปที่ www.oknation.net