วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สัญญานที่บอกว่า คุณคิดแบบคนมีวุฒิภาวะ


สัญญานที่บอกว่า คุณมี "วุฒิภาวะ"
การมีวุฒิภาวะ ไม่ได้แปลว่าบุคคลนั้นจะต้องสูงอายุ แม้ว่าคนที่อายุมาก ควรจะต้องมีวุฒิภาวะทั้งความคิดและการแสดงออก เพราะผ่านประสบการณ์มามากมายในชีวิต น่าที่จะนำประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาสร้างวุฒิภาวะให้กับตนเอง แต่ก็น่าเสียดายที่หลายคนไม่ได้เป็นเช่นนั้น

นักจิตวิทยาชาวอเมริกันเคยอธิบายคุณสมบัติของผู้มีวุฒิภาวะไว้ว่า

1. มีปรัชญาหรือค่านิยมของชีวิต ที่ทำให้ใช้ชีวิตอย่างมุ่งมั่น บากบั่น และมีจุดหมาย
2. มีจิตเพื่อบุคคลอื่น เพื่อสังคมและส่วนรวม
3. เข้าใจการเป็นผู้ให้ ผู้รับ และรู้จักปลง สามารถสร้างไมตรีกับผู้อื่นได้โดยไม่อิจฉา ไม่รู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของ ทั้งบุคคล วัตถุ ตำแหน่งอย่างหลงไหล
4. กล้าเผชิญกับความทุกข์ยากของชีวิต
5. อารมณ์ไม่ขึ้นลงรวดเร็ว และรุนแรง มีอารมณ์ขัน และความยืดหยุ่น
6. กล้าเผชิญและยอมรับ ทั้งความด้อยและความเด่นของตนเอง ของผู้อื่น และของสังคม ส่วนคนที่มีความคิดแบบเด็กๆ มักมองว่าตัวเองหรือคนอื่นด้อยสุดหรือเด่นสุด ดีสุดหรือเลวสุด

สัญญาณที่บอกว่า...คุณคิดแบบคนมีวุฒิภาวะ

1. เสียงซุบซิบนินทา ไม่สามารถทำร้ายความรู้สึกคุณได้
2. ให้อภัยได้มากขึ้น และง่ายขึ้น
3. เปิดใจมากขึ้น
4. เคารพในความแตกต่าง
5.ไม่บังคับกะเกณฑ์ใดๆ ในเรื่องความรัก
6. ยอมรับอาการปวดใจได้ โดยไม่ตีโพยตีพาย
7. ไม่ตัดสินใครง่ายๆ
8. เลือกที่จะอยู่แบบเงียบๆ มากกว่าไปมีส่วนร่วมในการต่อสู้ที่ไร้สาระ
9. ความสุขของคุณไม่ได้ขึ้นกับผู้คน แต่มาจากข้างในจิตใจของคุณเอง

คนมีวุฒิภาวะ หรือมีความ "เป็นผู้ใหญ่" ทั้งทางอารมณ์ ความคิด อาจไม่ได้แปลว่าต้องอายุมาก แต่ก็เคยผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ ประสบการณ์ หรือเรียนรู้จากคนอื่น จนเกิดความเข้าใจต่อผู้คน ต่อสังคม ต่อธรรมชาติ และสามารถที่จะรักษาอารมณ์ ความคิด และควบคุมตนเองอย่างที่ควรจะเป็น

อ. ตุ๊ก นารีรัตน์ นุโยค
รองผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาการพูดและบุคลิกภาพ / วิทยากร

ติดต่องานบรรยาย
Line ID : 0851512112
โทร. 099-3950966
facebook : นารีรัตน์ นุโยคโดย ผู้หญิงสวยด้วยความคิด

 

กลับไปที่ www.oknation.net