วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกาะพีพี จัดสัมมนาให้ความรู้ทางการเงิน สู้โควิด19โครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (Finances Literacy)

แก่ผู้ประกอบการรายย่อย เพื่อสู้โควิด-19 ปีงบประมาณ 2563

โดย จังหวัดกระบี่ ร่วมกับคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กระบี่

ระหว่างเดือน กรกฎาคม ถึง สิงหาคม 2563

 

10 สิงหาคม 2563  นางสาวธันยพรคงเพชรคลังจังหวัดกระบี่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ทางการเงิน (Finances Literacy) แก่ผู้ประกอบการรายย่อยเพื่อสู้ภัยโควิด-19 ที่โรงแรมพีพีพริ้นเซสเกาะพีพีหมู่ 7 ต.อ่าวนางอ.เมืองกระบี่จ.กระบี่มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ทางการเงินการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างง่าย (การจัดทำบัญชีครัวเรือน) รวมถึงการเป็นผู้มีวินัยทางการเงิน

โครงการฯได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดกระบี่, คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) กระบี่, สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) และวิทยากรสมทบของธนาคารออมสิน(กระบี่และนครศรีธรรมราช), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี-กระบี่), ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(กระบี่), ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส. กระบี่) มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้ประกอบการธุรกิจเรือนำเที่ยว, โรงแรม, ทัวร์, ค้าปลีก, แผงลอย, ร้านอาหารและชาวบ้านเกาะพีพีจำนวนประมาณ 70 คน

นางสาวธันยพรคงเพชรคลังจังหวัดได้กล่าวเปิดงานในเวลาประมาณ 13:30 น. จากนั้นเจ้าหน้าที่จากธนาคารธกส.กระบี่ได้นำเสนอโครงการสินค้า 5 แบบได้แก่สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด, สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่และสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพโดยคุณสมบัติผู้กู้สามารถกู้ได้ทั้งลูกค้าเดิมของธกส. หรือจะเป็นลูกค้าใหม่โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อที่เบอร์ 0 2555 0555

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มาให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริการประชาชนด้านการประกันภัยว่าทางสำนักงานฯสามารถช่วยเหลือและให้ความรู้รับร้องเรียนหรือไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการประกันภัยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรสายด่วน 1186

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย(กระบี่) นำเสนอแผนการกู้เงินจากแผนกสินเชื่อของธนาคารจำกัดสิทธิเฉพาะผู้นับถืออิสลามโดยเป็นสินเชื่อรายย่อยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทโดยนำมาต่อยอดธุรกิจลูกค้าใหม่วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาทส่วนโครงการสำหรับคนนับถือศาสนาพุทธหรืออื่นๆก็มีสินเชื่อแบบอื่นบริการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเบอร์สำนักงานเวลาราชการ 089 973 6403

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอี-กระบี่) นำเสนอโครงการสินเชื่อรายเล็ก (Extra Cash) เพื่อเสริมสภาพคล่องและหรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจวงเงินสูงสุด 3,000,000 บาทต่อรายหรือลูกค้าใหม่ก็มีสินเชื่อแบบอื่นให้สอบถามเพิ่มเติมติดต่อสายด่วน 1357 หรือธนาคารสำนักงานสาขากระบี่ 075 621 076

ธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อหลายโครงการซึ่งขณะนี้โครงการหลักสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 แบบกู้ 10,000 อาชีพอิสระไม่มีผู้ค้ำประกันได้เต็มวงเงินไปแล้วหากต้องการกู้แบบอื่นให้ติดต่อสาขาใกล้บ้านที่สะดวกเบอร์ติดต่อสาขากระบี่ 075 630 167 

และวิทยากรจากธนาคารออมสินเป็นผู้ให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินได้แก่การออมเงินต้องมีการวางแผนรู้หาหารายได้แบบหลายทาง  รู้ใช้ใช้อย่างประหยัดตัดสิ่งฟุ่มเฟือยรู้ออมออมก่อนใช้และรู้ทันภัยทางการเงินเช่นกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์, อีเมลหลอกลวง, เว็บปลอม 

พร้อมกับสรุปปิดท้ายด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำทำทีละอย่างใช้ชีวิตแบบพอดีมีวิถีแบบ..พอเพียงและปิดประชุมเวลาประมาณ 16:00 .

  

เรียบเรียงโดย

กระบี่ทูเดย์ จากเกาะพีพี 

 

โดย กระบี่ทูเดย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net