วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Topic วันนี้ “ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี อ่านสารจากท่านจุฬาราชมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี


Topic วันนี้ “ ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี อ่านสารจากท่านจุฬาราชมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 / ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563 ”
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) อ่านสารจากท่านจุฬาราชมนตรี เนื่องในวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นายสมยศ วิชากร (นายอำเภอปากเกร็ด) เป็นประธานในพิธี , ปลัดอำเภอปากเกร็ด , หัวหน้าส่วนราชการอำเภอปากเกร็ด และเหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอปากเกร็ด นอกจากนี้นายกปรีดา เชื้อผู้ดี ได้ให้โอวาทแก่เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านด้วย ณ ห้องประชุมชั้น 5 ที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
____________________________
เวลา 12.30 น. ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) เป็นประธานในพิธีเปิด วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2563 พร้อมด้วย นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี) , นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน , นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , ปลัดจังหวัดนนทบุรี , นายอำเภอเมืองนนทบุรี , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี และเหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม และให้โอวาทแก่เหล่ากำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ดูแลทุกข์สุขของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ และให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมชั้น 4 ศูนย์ OTOP จังหวัดนนทบุรี

 

โดย Nutshinocha

 

กลับไปที่ www.oknation.net