วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทำการตลาดออนไลน์อย่างไร เมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป


เมื่อมีวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอ...

ทำการตลาดออนไลน์อย่างไร เมื่อพฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยนไป

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย ปัญญโรจน์

อาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.พิษณุโลก

www.drsuthichai.com

 

                        วิกฤต COVID-19 ที่ผ่านมาส่งผลต่อการทำการตลาดของหลายบริษัท หลายกิจการ หลายกิจการขายสินค้าไม่ได้ ขาดทุนหนักจนถึงขั้นปิดกิจการไป แต่ยังมีอีกหลายบริษัทส่วนน้อย ที่ยังสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เนื่องจาก ได้ทำการตลาดการขายแบบออนไลน์  ซึ่งจะโดยการเตรียมพร้อมไว้แล้ว หรือ การปรับตัวอย่างรวดเร็วเมื่อเจอวิกฤต ก็ตาม สำหรับบทความฉบับนี้ เราจะมาพูดถึง การตลาดแบบออนไลน์

 

                        การตลาดออนไลน์ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งจะเกิดวิกฤต COVID-19 หรือ เกิดวิกฤตอย่างอื่นๆ หรือไม่ก็ตาม การตลาดออนไลน์จะยังคงความสำคัญ เนื่องจาก ในปัจจุบัน กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศหรือทั่วโลก ได้ใช้สื่อออนไลน์ในการบริโภค และจะเพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นในโลกอนาคต เพราะสื่อออนไลน์ มีความทันสมัย ราคาถูก สะดวก ง่าย รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

 

                     จึงไม่แปลกใจที่บริษัทใหญ่ๆ เช่น Amazon, Netflix , Disney เป็นต้น ได้เสนอขายสินค้าและบริการทางออนไลน์ ซึ่งได้ผลกำไรเป็นอันมาก จนทำให้ราคาหุ้นของ Amazon ,Netflix, Disney ขึ้นอย่างต่อเนื่อง   

 

                        เราสามารถสร้างการรับรู้ผ่านการตลาดออนไลน์ได้ ดังนี้

 

            1.การสื่อสารด้วยเนื้อหาหรือ Content Marketing โดยการเขียนบทความเนื้อหา สาระ ข้อมูล ข่าวสารของสินค้าและผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราลงไปใน เว็ปไซต์ หรือ บล็อก  ของเรา แล้วทำ Search Engine Optimization (SEO) เพื่อให้ลูกค้าพบใน Google

 

2.การใช้สื่อ Social Media  เช่น Facebook, LINE, Youtube หรือ Instagram เป็นต้น ซึ่งการใช้สื่อเหล่านี้มีทั้งเสียเงินและไม่เสียเงิน ทั้งนี้แล้วแต่เราจะมีงบประมาณในการโปรโมทสินค้าและบริการหรือไม่

 

                                 สำหรับกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ มีดังนี้

 

            1.กลยุทธ์แบบดึงเข้ามาหรือดึงดูดเข้ามา กล่าวคือ ทำอย่างไรให้คนหรือลูกค้า พูดถึงสินค้า บริการ รวมไปถึงต้องการซื้อสินค้าและบริการของเรา โดยลูกค้าสนใจหรือติดต่อเข้ามาซื้อเอง

 

            2.กลยุทธ์แบบพลัก โดยมากมักจะต้องมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ รวมทั้งสื่อ Social Media  ซึ่งข้อดีของการลงโฆษณาบนสื่อออนไลน์ต่างๆนี้ หากเราว่าเรามีงบประมาณในการซื้อจะทำให้ได้กลุ่มลูกค้าที่ตรงกว่าการซื้อสื่อ ประเภท โทรทัศน์, วิทยุ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ เนื่องจากสื่อ Social Media เช่น Facebook ได้มีการรวบรวมฐานข้อมูลของผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น เพศ วัย อายุ การทำงาน รายได้ จังหวัดที่อยู่อาศัย สถานบันการศึกษา เป็นต้น

 

                               เทคนิคในการทำการตลาดออนไลน์สำหรับนักการตลาด

 

1.ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงว่า ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของเราเป็นใคร? อายุ เพศ วัย รายได้ สถานภาพ สุขภาพ รสนิยม ฯลฯ

 

2.ต้องรู้จักใช้การโฆษณาบ้าง ถ้าต้องการเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีการซื้อสื่อโฆษณาจะเติบโตอย่างช้าๆ ซึ่งต้องอาศัยระยะเวลา แต่ถ้าต้องการเติบโตแบบก้าวกระโดดก็มีความจำเป็นจะต้องซื้อสื่อบ้าง

 

3.ต้องรู้จักใช้สื่อให้หลากหลาย เพราะยุคปัจจุบัน สื่อๆเดียวไม่สามารถมีอิทธิพล ซึ่งถ้าต้องการให้คนรู้จักสินค้าและบริการของเราในวงกว้างก็ต้องรู้จักใช้สื่อให้หลากหลาย

 

4.ต้องรู้จักสร้างเนื้อหาหรือContent ให้น่าสนใจและมีความหลากหลายในการนำเสนอ เช่น เป็นบทความบ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารบ้าง เป็นคลิป VDO บ้าง เป็นภาพประกอบบ้าง

 

5.ต้องรู้จักบริการอย่างรวดเร็ว ในบ้างครั้งลูกค้าสนใจสินค้าและบริการ ได้มีการสอบถามเข้ามาในสื่อออนไลน์ แต่เราตอบช้า ไม่ทันใจ ลูกค้าเลยตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการของคู่แข่งขัน

 

6.ต้องให้ลูกค้ามีส่วนร่วมในการใช้สื่อออนไลน์ เช่น เปิดโอกาสให้ลูกค้าเขียนบทความ เนื้อหา สาระหรือ Content ลงในสื่อออนไลน์ของเราได้ หรือ จัดให้ลูกค้าแข่งขันเกมส์ หรือแข่งขันตอบคำถาม เข้ามาในสื่อออนไลน์

 

             สำหรับหลักในการแก้ไขและพัฒนาการทำการตลาดออนไลน์ควรยึดหลัก PDCA ดังนี้

 

 

                P (Planning) การวางแผน นักการตลาดต้องกำหนดเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น อาจกำหนดเป็นตัวเลขของยอดรายได้  ยอดขายในการทำการตลาดออนไลน์ หรือ จำนวนลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งกำหนดว่าจะใช้สื่อออนไลน์อะไรในการทำการตลาด งบประมาณที่ตั้งไว้เท่าไร

 

                D (Do)  การลงมือทำ การปฏิบัติตามแผน  เมื่อมีการวางแผนงานแล้ว แต่ขาดซึ่งการลงมือทำก็จะไม่มีประโยชน์อันใด ลองปฏิบัติตามแผนที่วางเอาไว้

 

                C  (Check) ตรวจสอบและประเมินตนเอง  เมื่อเราลงมือกระทำตามแผนการที่วางเอาไว้ เมื่อเวลาผ่านไป เราต้องมีการตรวจสอบและประเมินตนเอง ตามแผนที่วางไว้ ว่าสิ่งที่เราทำนั้น ได้กระทำตามแผนหรือไม่ เช่น สื่อออนไลน์ที่ซื้อได้ผลลัพธ์มากน้อยเพียงใด หากผลลัพธ์ออกมาน้อยมาก ก็สามารถเปลี่ยนไปทำการตลาดออนไลน์แบบใหม่ๆได้

 

                A (Action) การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เมื่อมีการตรวจสอบและประเมินตนเองแล้ว เราควรหาวิธีการในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา สิ่งที่เราได้ทำเอาไว้ โดยการนำเอา C  (Check) มาตรวจสอบปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น

 

                   การจัดการการตลาดแบบออนไลน์โดยการใช้ PDCA  เราคงต้องมีการกระทำอย่างจริงจัง และควรทำในลักษณะเป็นวงจรกล่าวคือ PDCA แล้วไปยัง PDCA แล้วไปยัง PDCA อีกหลายรอบ ควรทำเป็นวงจรซ้ำแล้วซ้ำอีก ไม่ควรทำแค่รอบเดียว

 

 

 

โดย markandtony

 

กลับไปที่ www.oknation.net