วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

จะตั้ง สสร.ใหม่ ยกร่าง รธน.อีกแล้วหรือ? เพื่อใคร สสร.ก็ทาสนักการเมือง


ที่ดี่สุดแล้ว....กับบทบัญญัติที่มีใน รธน.๖๐ เกี่ยวกับ การทำให้นักการเมือง กลัว จนพยายามจะยกร่างใหม่ คือ สิ่งที่ ประชาชน ต้อง"ดู วิเคราะห์ และหาเหตุผล นักศึกษา นักเรียน ต้องรู้ไว้"

เห็นด้วยหากจะให้แก้ ในส่วนที่ควรแก้ และทำให้ ประชาชนเป็นใหญ่ ตรวจสอบนักการเมือง ลงโทษ ได้ กับคนเลวๆ มิให้ปกครองบ้านเมือง..

การออกมาเรียกร้อง ของ เยาวชน กับ การมีนักการเมืองหรือไม่ ชักใย ไม่สามารถรู้ได้ ลึกๆ ต้องไปหาข้อมูลกันต่อไป...

มิติใหม่กับการเมืองที่ต้องฟังเสียง เด็กที่กำลังจะเป็นผู้ใหญ่ ระดับ มัธยม ก็ดีครับ จะทำพให้ สนใจจับพวกนักการเมืองเน่าๆ ให้พ้นไปจากปกครองเสียที..แต่การที่จะให้ ยกร่างใหม่ กับ ประชามติ รธน.๖๐ ที่ ประชาชนได้ลงประชามติไปให้ใช้ไปแล้ว ก็มีข้อดี เป็น รธน.ฉบับปราบโจร ปล้นรชาติ โดยเฉพาะ"นักการเมือง"ที่ทำผิดทุจริตโกงกิน ทั้งใต้ดิน บนดิน แบบหน้าด้าน อ้าง ปชช.เลือกแล้วก็ซุกแอบนโยบายเชิงผลประโยชนเพื่อตนเองนายทุนพรรค ความเสียหายทีซ่อนแอบบจากภัยนักการเมือง ประชาชน ไม่สามารถมีสิทธิ์เข้าไปสอบตรวจได้เลย..จึงต้อง"แก้เพื่อจะให้มีบทลงโทษนักการเมืองเลวๆ"ตรงนี้สิ ดีที่สุด ไม่เคยมี รธน.ฉบับไหน ยกร่างไว้..

ขอให้ แก้ในประเด็นที่จะไปสร้างให้ ประชาชนเป็นใหญ่ ตรวจสอบได้ และช่วยแบ่งภาระชาติ จากรายจ่ายที่ต้องให้กับ นักการเมือง เงินเดือน ฯลฯ ต้องทำให้ มีคุณภาพให้ได้ จึงจะทำให้ ประเทศปลอดภัย ประชาชนสุขใจ..

รัฐธรรมนูญ ๖๐ เขาเรียก รธน.ปราบโจรกำจัดนักการเมืองเน่าๆ ที่กลัวนักหนาต่างหาก และพยายามหาทาง ยกร่างใหม่ แค่แก้เฉพาะจุด สว.ให้มาจากเลือกตั้ง องค์กรอิสระมาจากเลือกตั้ง จัดตั้ง"คลังเตรียมผู้นำองค์การรัฐ"โดยให้ คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต)เป็นผู้ดำเนินการเพราะหน้าที่ กกต.จะต้ิองหาทุกวิธีที่จะทำให้นักการเมืองมีคุณภาพไม่ทุจริตคตโกง ให้สอบทุกเม็ดประวัติก่อนให้สมัครได้ เพื่อสกัดคนไม่ดีออกไปก่อนเลย และ ให้ ตั้ง"สภาตรวจสอบแห่งชาติ"โดย แก้ พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็น"สภาตรวจสอบแห่งชาติ มีสาขาทุกจังหวัด"ไม่ให้นักการเมืองสมัคร ให้ ปชช.สมัคร เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ เสนอแนะรัฐ แจ้งเบาะแสทุจริต ไร้ประสิทธิ์ภาพ ของนักการเมือง ข้าราชการ เอกชนรับเหมางานรัฐ ฯลฯ ตลอดจนให้ ปชช.เข้าช ื่อ ถอดถอน สส สว นักการเมือง ออกได้เลย ไม่ต้องรอให้ยุบสภา หากทำผิด ๑คะแนนเลือก ๑ คะแนนถอดถอน มาได้วยเท่าไหร๋ ก็ออกไปเท่านั้น ตัด สส.ปาร์ตี้ เหลือ สส เขต ๓๕๐ คนพอครับ ปาร์ตี้คือระบบเผด็จการแกนนำพรรค นั่งรอเป็น สส แบบไม่ต้องออกแรง แถม พรรเลือกเอง นั่งแแท่น มันก็แค่อิทธิพลครอบงำพรรค เจ้าของพรรค นายทุนที่รอเป็ร รมต นายกฯ แต่ สส เขต ยากครับ และให้ สว มีเพียง ๑๕๐ คนพอมาจากสาขาอาชีพ ๒๐ กลุ่มมากน้อยตามประชากรกลุ่ม และให้ยุบ อบต.ไป รวมเป็น อบภ.เพื่อลดรายจ่ายให้รัฐและให้ กำนันผู้ใหญ่บ้านและคณะพร้อม ชาวบ้านในทุกตำบล เข้าไปใช้ อบต.เป็น"สภาประชาชนตำบล..."เพื่อรวมกับระดมสมอง เขียนแผนพัฒนาหรือปัญหาในตำบล เสนอต่อ สภาตรวจสอบฯ และการจัดทำแผนนพัฒนาทุกระดับ ให้รัฐต้องทำตามที่ ปชช.ต้องการ เป็นนโยบายของประชาชน โดดย ปชช.เพื่อ ปชช.ที่มีส่วนร่วมทำจำนวนมาก กว่าที่ พรรคการเมืองไม่กี่คนเขียนเอง นักการเมืองกลัวใช่ไหม? กลัวว่า ไม่มีทางจะโกงแบบง่ายๆ เพราะจับได้ ติดคุก ยึดทรัพย์ ประหาร นี่คือ สิ่งที่พยายามกันนักจะเขียนกันใหม่ แต่ สสร.ก็ทาสนักการเมืองอีกเหมือนเดิมๆ เขียนใหม่ก็เล่าเก่าย้อนคืน มี รธน.ฉบับไหน ที่เอาผิดนักการเมืองขนาดนี้อีก เพราะ นักการเมืองใช่หรือเปล่าที่โกงกินสิ้นชาติ มีให้เห็น ต้องทำให้นักการเมืองเลวๆหมดไป ไมา่ใช่นักการเมืองเพื่อธุรกิจทาสนายทุนทุกวันนี้ และ ปชช.ให้ใช้สติตรองให้ดีๆ แค่แก้ ก็จะได้ รธน.มีคุณภาพแล่ว นักศึกษา ปชช.ที่รักชาติ อย่าให้นักการเมืองโกงอีก ต้องแก้ให้มีสภาตรวจสอบแห่งชาติ ทำหน้าที่ให้ ปชช.ทวงคืนและสกัดคนเลวออกจากการปกครองบ้านเมือง ร.๙ ทรงให้สติไว้ อย่าให้คนไม่ดีเข้าไปปกตรองบ้านเมือง ..

สภาตรวจสอบแห่งชาติ..โดย ประชาชน เพื่อประชาชน ของประชาชน ที่จะทำให้ ประชาชนเป็นใหญ่ในที่สุด นอกจากนี้ สภาประชาชนจะมีในทุกตำบล เพื่อทำหน้าที่รักษาประโยชน์ประชาชน ประเทศชาติิ ในทุกมิติ และยังมีทางออกให้กับวิกฤติ ชาติ กรณี ขัดแย้งทางการเมืองถึงทางตัน ให้ สส.สว.เข้าชื่อ ขอเปิดสภาตรวจสอบแห่งชาติ อภิปรายลงมติตัดสินเป็นทางออกให้ประเทศ ยุติการรัฐประหารที่มีทหาร แต่จะเป็นการรัฐประหารโดยประชาชนทุกคน คือ มติ ของสภาตรวจสอบแห่งชาติ และให้ ประชาชนสามารถเข่้าชื่อ เพื่อขอเปิดสภาตรวจสอบแห่งชาติ แก้วิกฤติได้อีก หาก สส สว ไม่ทำหน้าที่ ๕ล้านคนเปิดสภาตรวจสอบแห่งชาติ(ที่มาจากทุกอำเภอๆละ ๑ คน หรือ คือ สจ.เดิม ทำให้ไม่ต้องเปลืองงบประมาณแผ่นดินเพิ่ม และโอนงานเดิมไปให้ อบภ.หรือ องค์การบริหารส่วนอำเภอ ที่ยุบ อบต.รวมกัน)

ขอให้ประชาชนทุกคนพึ่งคิดและตระหนัก อย่าไปหลงกลลมปากนักการเมืองนักปลุกระดมแบบไม่มีเหตุผล 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คนมีเหตุผล ต้องมีข้อมูลที่เห็นชัด อย่าเชื่อเพราะพูดเก่ง อย่าเชื่อเพราะเป็นพวกเดียวกัน อย่าทำหากทำให้ชาติเสียหาย จงคิดในรูปแบบที่ตนเองอิสระด้วยตนเอง สร้างคุณธรรมให้สังคม อย่าทำอะไรไป เพราะแค่สะใจ หรือ ต้องการเป็นฮีโร่เพียงแค่ขึ้นเวที และชักใย ให้คนอื่นหลงลม ตระหนักถึงสังคมชาติเราต้องมาก่อน ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียม แต่ก็อย่าไปทำลายคนอื่นๆ เชื่อทุกคนเห็นแก่ชาติ เจรจากัน คือเป้าหมายสามัคคีลดความเสียหายไม่ก่อประโยชน์สุขให้สังคม ครอบครับ ตัวเราเอง ..../น.นิรนาม

โดย น.นิรนาม

 

กลับไปที่ www.oknation.net