วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ฟื้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่น ธุรกิจเอกชนที่หวังก้าวไกล อย่าลืม 3C นะครับ !!


ฟื้นเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่น ธุรกิจเอกชนที่หวังก้าวไกล
อย่าลืม 3C นะครับ !!

 


การพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้กลับมาดังเดิม หรือเพิ่มขึ้น
มากกว่าเดิม หลังจากสถานการ์โควิดได้ซาลง รวมทั้งสร้าง
ความเชื่อมั่นที่เสียไปให้กลับมาด้วยนั้น หลายประเทศใน
อาเซียนได้แซงหน้าประเทศไทยไปแล้ว อย่างน่าเสียดาย
ไม่น้อยทีเดียว

 

การจะฟื้นเศรษฐกิจให้กลับคืนมานั้น ไม่ใช่จะกลับมา
ได้โดยเร็ววัน จะต้องใช้เวลาไม่น้อยทีเดียว รวมทั้งรัฐบาล
จะต้องวางแผนกลยุทธ์ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ และ
สร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมานั้น จะต้องถูกต้อง
และเหมาะสม รวมทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุนจาก
ต่างประเทศ หรือที่เป็นเงินจากภาษีอากรของประชาชน
หรือเงินกู้ รัฐบาลก็คงต้องคิดอย่างรอบคอบที่สุด เพื่อมิให้
ตกเป็นภาระแก่ชนรุ่นหลัง ที่จะต้องใช้หนี้กันไปตลอดชีพ
ก็ไม่มีวันหมด

 


สำหรับธุรกิจเอกชนนั้น ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดกลาง
หรือใหญ่ ก็ตาม หากได้ตั้งเป้าหมายมุ่งมั่นให้สูงถึงระดับ
World Class ไว้ แล้วพยายามดำเนินการไปตามแนวทาง
นั้น แต่ย่อส่วนตามขนาดธุรกิจ ก็ถือว่า ได้ดำเนินธุรกิจ
อย่างถูกต้องแล้ว

 

เพราะธุรกิจที่จะก้าวไปถึงระดับสุดยอดอย่าง World Class
ได้นั้น จะต้องมีคุณภาพสุดยอดในผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิต
หรือการบริการที่ให้บริการ เป็นที่ต้องการสูงจากตลาดโลก
ใช้ต้นทุนการผลิตที่ประหยัดที่สุด แต่คงคุณภาพสูงสุด เพื่อ
ให้มีความสามารถในการแข่งขันสูงสุดทั่วโลก และต้องมี
เครือข่าย การเชื่อมโยง และความสัมพันธ์ที่เข้าถึงทรัพยากร
ของผู้อื่นได้ทั่วโลก รวมทั้ง ธุรกิจนั้นจะต้องมีการบริหารจัดการ
อย่างมีมาตรฐานสูงสุดในระดับโลกด้วยเช่นกัน

 

ธุรกิจที่เป็นระดับ Global จะต่างกับธุรกิจที่เป็นระดับ Local
อยู่มากทีเดียว รัฐบาลมีหน้าที่ที่จะต้องให้การสนับสนุน
ผลักดันให้ธุรกิจก้าวขึ้นไปสู่ระดับ Global ที่เป็น World
Class ให้มาก จะทำให้มูลค่าการส่งออกดีขึ้นมากทีเดียว

 

 

หลัก 3 C นั้น มาจากในหนังสือ WORLD CLASS ของ
กูรูหญิงระดับโลกที่ทั่วโลกชื่นชมและยกย่อง ศาสตราจารย์
ROSABETH MOSS KANTER (โรซาเบธ มอส คานเตอร์)
ชาวอเมริกัน ได้แต่งไว้นั่นเอง ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจควรได้
นำไปศึกษาและไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมกับขนาดของ
ธุรกิจที่ประกอบอยู่ ก็จะได้ยึดเป็นเป้าหมายและแนวทาง
ในการประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างดี

 

ขอนำเสนอแบบเป็นการ์ดความรู้ย่อๆ เฉพาะหลักการที่สำคัญ
ของ 3C ไว้เท่านั้น รายละเอียด กรุณาอ่านจากหนังสือ
WORLD CLASS

 

 

 


นอกจากนี้ ผู้สนใจยังสามารถรับฟังที่อาจารย์บรรยายทาง
วิชาการ ที่น่าสนใจมากอยู่หลายเรื่องด้วยกัน ผ่านทาง
YouTube โดยสามารถค้นหาได้ง่ายจากชื่อท่าน ใน
YouTube

 

***
ที่มาของข้อมูล
และภาพประกอบ :
หนังสือ WORLD CLASS
โดย ศาสตราจารย์ ROSABETH MOSS KANTER
และ นสพ.คู่แข่งธุรกิจ ฉบับวันที่ 25 ธันวาคม 2539

 

ขอขอบคุณ

ศาสตราจารย์ ROSABETH MOSS KANTER

 

ภาพประกอบบางส่วนจากอินเตอร์เน็ต
ขอขอบคุณ

 

 

 

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net