วันที่ พุธ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกาะพีพีจัดประชุมหาแนวทางรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ช่วงโควิด-19


สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมวาระสำคัญอย่างเร่งด่วนเพื่อหาทางรองรับลูกค้าต่างชาติ ณ ที่ทำการชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี อาคารหลบภัยสึนามิ

10 สิงหาคม 2563 ประชุมรอบแรก มีผู้เข้าร่วม 51 คน ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวเกาะพีพี ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้ประกอบการบนเกาะพีพี 14 กลุ่ม พี่น้องประชาชน ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีวาระเร่งด่วนที่ต้องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวภายในเกาะพีพี จังหวัดกระบี่ โดยถามความเห็นทุกฝ่ายว่า ต้องการรับนักท่องเที่ยวที่บินตรงมากักตัว 14 วันที่เกาะพีพี #มติเอกฉันท์ไม่รับ

13 สิงหาคม 2563 ประชุมรอบสองที่จังหวัดกระบี่ เป็นการนำความคิดเห็นจากการประชุมครั้งแรก ไปหารือกันต่อแต่ยังไม่สามารถสรุปไม่ได้ ต้องเปิดประชุมที่ท้องถิ่นอีกครั้ง

19 สิงหาคม 2563  วันนี้ นายประเสริฐ วงษ์นา รองนายกองค์การบริหารตำบล ต. อ่าวนาง เปิดประชุมเวลา 10:30 น. โดยประมาณ

ประชุมรอบสามนี้ ผู้เข้าร่วมประมาณ 122 คน ในการประชุมครั้งนี้มี นายอำเภอเมืองกระบี่ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมกับคนในพื้นที่เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางแนวทางในการขับเคลื่อน และจัดระเบียบการท่องเที่ยวต่าง ๆ

รายละเอียดของการรับนักท่องเที่ยวมากักตัวนี้ คือ

1. การที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ผ่านการกักตัว 72 ชั่วโมง ผ่านการตรวจโรคโควิด19 รอบแรก ได้รับใบรับรองแพทย์แล้วบินตรงจากประเทศต้นทางลงสนามบินกระบี่
2. จะมีการจัดรถเหมาพิเศษไปรับที่สนามบิน มายังท่าเรือมุ่งหน้าจากกระบี่ สู่เกาะพีพี
3. จะมีการจัดเรือรอบเหมาพิเศษรับจากท่าเรือกระบี่ มาถึงเกาะพีพี 
4. เข้าพักที่โรงแรม ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการตรวจโรคโควิด19 ครั้งที่สอง ในช่วง 1-3 วันที่เข้าพัก ห้ามนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ออกจากห้องพักเป็นเวลา 14 วัน
5. ห้ามนักท่องเที่ยวที่มาติดต่อกับบุคคลภายนอก / ทำความสะอาดห้องพักเอง / ทางโรงแรมจะจัดเตรียมเครื่องนอน อาหาร ที่ที่จำเป็นวางไว้ในจุดนัดรับ ไม่มีการสัมผัสใกล้ชิด
6. พนักงานโรงแรม กลุ่มที่ทำงาน ต้องพักค้างแรมที่โรงแรม ในบริเวณที่โรงแรมจัดให้ ห้ามติดต่อกับคนภายนอก
7. ในวันที่ 14-16 ของการพักในห้องพัก จะมีการตรวจโรคโควิด19 อีกครั้ง 

ในช่วง 16 วัน 15 คืน คนที่ตรวจพบเชื้อจะมีการพาไปรักษายังสถานพยาบาลที่รัฐจัดให้ หากไม่พบเชื้อ สามารถท่องเที่ยวต่อในประเทศไทยได้ต่อไป


เนื่องจากสถานที่ บุคลากร เสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุม ประมาณ 100 กว่าคนลงความเห็นว่าขอรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านการกักตัวมาแล้ว 14 วัน และมี 4-5 สถานที่ ยกมือขอเข้าร่วมโครงการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากักตัวที่เกาะพีพีโดยตรง ในคนที่ยอมรับ จะนำส่งรายชื่อไปยังหน่วยงานสาธารณะสุข และหน่วยราชการจะเข้าตรวจสอบสถานที่ ว่ามีความพร้อมหรือไม่ จะมีการตรวจสอบดังนี้

1. ด้านอำนวยการธุรการ - รับลงทะเบียน ประสานงานด้านสิ่งอุปโภคบริโภค
2. ด้านการรักษาความปลอดภัย - ดูแลความสงบเรียบร้อยตลอดการเข้าพักของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 24 ชั่วโมงครบตามวันที่กำหนด
3. ด้านการพยาบาลและส่งต่อด้านการแพทย์ - เตรียมพร้อมการรักษา และส่งต่อผู้ป่วย ตลอด 24 ชั่วโมง
4. ด้านการควบคุมโรคและการป้องกัน - ในคำปรึกษา แนะนำแนวทางโครงการ ดูแลและปฏิบัติร่วมทั้งผู้ถูกกักกันและเจ้าหน้าที่/พนักงานที่เกี่ยวข้อง
5. ด้านการสุขาภิบาลและสุขอนามัย - ให้คำแนะนำ การจัดการขยะ และการทำความสะอาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

หากหน่วยงานของรัฐ ตรวว่าผ่าน 5 ข้อหลักนี้แล้ว ก็จะแจ้งผลให้ทางผู้เข้าร่วมโครงการทราบ

อย่างไรก็ตาม วันนี้ยังไม่ปรากฎผลสรุปที่แน่นอนว่าทางเกาะพีพีจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเฉพาะกลุ่มมากักตัวหรือไม่  ต้องรอติดตามข่าวจากทางจังหวัดกระบี่ต่อไป

 

22 สิงหาคม 2563 จะมีกิจกรรมทำความสะอาดเกาะพีพี เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากช่วงนี้เป็นหน้ามรสุม ขยะที่เป็นเศษกิ่งไม้ และขยะต่างๆ ที่ลอยในน้ำ ถูกพัดเข้าสู่ชายหาด ทางภาครัฐและเอกชนจึงนัดหมายกัน เก็บขยะมีทั้งบนบกและในทะเล ชื่อกิจกรรม Krabi Dive Againts Debris 2020 โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัด, นายชัยวุฒิ บัวทอง นายอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่, นักท่องเที่ยว, ผู้ประกอบการ และชาวบ้านเกาะพีพี ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

กระบี่ทูเดย์ เรียบเรียง
ขอบคุณภาพประกอบ Jam Picha

 

โดย กระบี่ทูเดย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net