วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ซีอีโอเครือซีพี แนะ5ข้อเสนอ+3 มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด


ซีอีโอเครือซีพี โชว์วิสัยทัศน์แนะ 5 ข้อเสนอ + 3 มาตรการ ฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังโควิด สร้างความเชื่อมั่นภาคธุรกิจเอกชนร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศ

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด และประธานกรรมการ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวในการบรรยายหลักสูตร  “การปฏิรูปธุรกิจและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2563 หัวข้อ “มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล” ซึ่งเป็นหลักสูตรปั้นผู้นำองค์กร จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ(ส.อ.ท.)  เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 90 คนให้ความสนใจเข้าฟังและซักถามประเด็นต่างๆอย่างคึกคัก  ว่า ในวิกฤตมีโอกาสเสมอ สิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันปรับตัวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง และจะเป็นพลังสำคัญในการฟื้นเศรษฐกิจและก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล โดยย้ำว่าหลังสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ทุกภาคส่วนต้องไม่ทำเฉพาะเรื่องเยียวยาหรือทำให้อยู่รอดเท่านั้น แต่ต้องทำแบบ Reform เพื่อสร้างศักยภาพใหม่ให้ประเทศเติบโตอย่างต่อเนื่อง สิ่งสำคัญคือ ต้องให้ช่วยกันทำให้ประเทศฟื้นตัวและเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยนำเสนอ 5 ข้อเสนอหลักเพื่อฟื้นเศรษฐกิจไทย ประกอบด้วย 

1. ด้านการเกษตร ต้องเน้นการปฏิรูปเพื่อเข้าสู่เกษตรอุตสาหกรรม 4.0 ควบคู่กับการปฏิรูประบบชลประทานเพื่อส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การเปลี่ยนรูปแบบ (Reform) สหกรณ์การเกษตร รวมไปถึงการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน การจัดทำโซนนิ่ง และเพิ่มมูลค่าทางการตลาด เพื่อส่งออกต่อไป

2. ด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องต้องปรับตัวรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มเติบโตจากนี้ และเกิดมูลค่าการใช้จ่ายสูงขึ้น

3.ด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้ระบบสร้างแจงจูงใจ (Incentive)  ในการดึงคนมีความสามารถและให้วีซ่าจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์

4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่และดึงดูดการลงทุน EEC&SEC เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรม 4.0 หนุนเสริมศักยภาพในด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี การค้าและการเงิน ซึ่งสามารถดึงดูดการลงทุนของทั่วโลกได้ และ 5. การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอนาคตเพื่อเพิ่มทักษะทั้งในส่วนของ Reskill และ Upskill  ซึ่งทั้ง 5 เรื่องหลักมีส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ยุค 4.0 ได้

นอกจากนี้นายศุภชัย กล่าวต่อว่า ขอเสนอ 3 มาตรการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยหลังจากวิกฤตการณ์โควิด-19 ได้แก่

1.มาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติผู้ประกอบการรายย่อย SMEs  รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับเกษตร และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นจุดแข็งของประเทศไทย และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC+SEC

2.เน้นการแก้ปัญหาการว่างงาน  ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาจบใหม่ให้มีงาน และ

3.การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูเศรษฐกิจ การสนับสนุนธุรกิจในกลุ่ม New S-Curve หรือกลุ่ม Startup

 

ที่มา matichon

โดย ยี่สิบแปดกันยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net