วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

แทรกแซงหรือไม่!! แฉไส้"มะกัน"อันตราย..ท่อน้ำเลี้ยง แจกเงิน"องค์กรสิทธิ์-เอ็นจีโอ


แทรกแซงหรือไม่!! แฉไส้"มะกัน"อันตราย..ท่อน้ำเลี้ยง แจกเงิน"องค์กรสิทธิ์-เอ็นจีโอ-สื่อ" อ้างสร้างเสริมประชาธิปไตย..เห็นชื่อก็รู้ว่าใคร??

ฮือฮา NED ซีไอเอภาคพลเมืองของสหรัฐฯ จ่ายเงินทุนให้ เอ็นจีโอ-กลุ่มนักเคลื่อนไหวทางการเมือง-สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทยยัน กลุ่มสื่อมวลชนในปี 60 กว่า 70 ล้านบาท

NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY หรือ NED องค์กรเอกชนของสหรัฐฯ ที่ทำงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความเติบโตของประชาธิปไตยทั่วโลก โดย NED เปิดเผยการสนับสนุนเงินทุนที่ได้รับการอนุมัติจาก ‘สภาคองเกรส’ ให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนไม่แสวงหาผลกำไร ที่ทำงานเพื่อสร้างเสริมประชาธิปไตย การป้องกันสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

กว่า 70 ล้านบาท ในปี 2560

NED แจ้งว่า ได้สนับสนุนเงิน 257,361 ดอลลาร์ สำหรับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ให้กับ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)’ ที่มี นายเกริกไกร จีระแพทย์ นายกสมาคม, นายบัณฑิต นิจถาวร เป็นกรรมการผู้อำนวยการและกรรมการจัดการเงินลงทุน, นางเกศรา มัญชุศรี, นางทองอุไร ลิ้มปิติ, นายประสัณห์ เชื้อพาณิช, นางนวลพรรณ ล่ำซำ, นายบรรจง จิตต์แจ้ง, นายปรีดี ดาวฉาย, นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร และนางภัทรียา เบญจพลชัย เป็นกรรมการ

สนับสนุนเงินทุนให้กับ ฮิวแมนไรท์ วอช ประเทศไทย ที่มี นายสุนัย ผาสุก เป็นที่ปรึกษา 6 โครงการ คือ โครงการเสริมสร้างประชาสังคม เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในประเทศไทยในภาคเหนือ จำนวน 52,220 ดอลลาร์ โครงการเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยของนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า 31,100 ดอลลาร์ สนับสนุนการทำกิจกรรมคุ้มครองสิทธิชุมชน 35,000 ดอลลาร์ ในการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวของนักศึกษา นักกิจกรรม และผู้นำชุมชน 45,000 ดอลลาร์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการสนับสนุนประชาธิปไตย 50,000 ดอลลาร์ และจ่ายให้อีก 50,000 ดอลลาร์ เพื่อสร้างนักเคลื่อนไหวระดับรากหญ้า

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนเงินทุนให้กับ ‘Union for Civil Liberty’ จำนวน 125,500 ดอลลาร์ เพื่อส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและเพิ่มการเข้าถึงความยุติธรรม สำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการละเมิดสิทธิ, จ่ายเป็นเงินทุนโครงการส่งเสริมการเจรจาและส่งเสริมคุณค่าทางประชาธิปไตย ให้กับ ‘Cafe Democracy’ จำนวน 35,000 ดอลลาร์, จ่ายเงินเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อการทำข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน ให้กับ ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง (TCIJ)’ จำนวน 30,000 ดอลลาร์

สนับสนุนทุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการประชาธิปไตย ให้กับ ‘Asian Network for Free Elections Foundation’ จำนวน 70,000 ดอลลาร์ ที่มี นางสมศรี หาญอนันทสุข กรรมการไทยพีบีเอสและอดีตผู้อำนวยการบริหารเอเชียเน็ตเวิร์ค

NED ยังจ่ายเงิน 80,000 ดอลลาร์ เพื่อให้ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม ที่มีนักเคลื่อนไหวชื่อดังในสังคมเป็นกรรมการ เช่น นางสุรัสวดี หุ่นพยนต์, นายโคทม อารียา, นายเดช พุ่มคชา, นายประพจน์ เภตรากาศ, นายวิฑูรย์ เลี่ยนจำรูญ, นายจอน อึ๊งภากรณ์ และนายนิมิตร์ เทียนอุดม
 

 

สนับสนุนเงินทุนให้กับ มูลนิธิมะขามป้อม จำนวน 51,000 ดอลลาร์ เพื่อจัดแสดงละครเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตย, สนับสนุนเงินทุน 754,904 ดอลลาร์ ให้กับ ‘Solidarity Center (SC)’ เพื่อส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพในการทำงานในระดับสากลในหลักการและการปฏิบัติตลอดจนสิทธิของแรงงานข้ามชาติ,

จ่ายเงินทุน 40,000 ดอลลาร์ ให้กับ โครงการอินเตอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw)’ ที่มี น.ส.กรรณิการ์ กิจติเวชกุล, นายจอน อึ๊งภากรณ์, น.ส.จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว, นายประภาส ปิ่นตบแต่ง เป็นกรรมการ, จ่ายเงินทุน 50,000 ดอลลาร์ เพื่อการจัดทำแพลตฟอร์มสื่อออนไลน์เกี่ยวกับปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่สำคัญ ให้กับ บริษัท ดิ วันโอวัน เปอร์เซนต์ จำกัด ที่มี นายปกป้อง จันวิทย์ เป็นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ มี นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ เจ้าของนามปากกา ‘นิ้วกลม’ เป็นกรรมการผู้จัดการ
 

ที่น่าสนใจ NED แจ้งว่า สนับสนุนทุน 405,000 ดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างหลักการประชาธิปไตย ให้กับ ‘International Republican Instiute (IRI)’, จ่ายเงินทุน 55,000 ดอลลาร์ เพื่อทำกิจกรรมการเสริมสร้างความสามารถของพลเมืองในการใช้สิทธิด้านสิ่งแวดล้อม ให้ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม ที่มี นายไพโรจน์ พลเพชร เป็นประธานมูลนิธิ, นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล เป็นกรรมการ

นอกจากกลุ่มเหล่านี้แล้ว ทาง NED ที่มี นายเจฟฟรี่ย์ การ์ด อดีตหัวหน้าทำเนียบขาว สหรัฐอเมริกา เป็นผู้บริหาร ยังจ่ายเงินทุน 50,000 ดอลลาร์ เพื่อสร้างเครือข่ายทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ให้กับ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน, สนับสนุนเงินให้กับ มูลนิธิสื่อเพื่อการศึกษาของชุมชน สำหรับการเผยแพร่ประเด็นปัญหาด้านการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านเว็บไซต์ประชาไท 50,000 ดอลลาร์ และจ่ายเงินให้กับ เดอะ อีสานเรคคอร์ด 46,000 ดอลลาร์ เพื่อเสริมสร้างนักข่าวพลเมืองในภาคอีสาน

นายวิบูลย์พงศ์ พูนประสิทธิ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองสหรัฐฯ และกฎหมายระหว่างประเทศ กล่าวว่า วิธีการให้เงินสนับสนุนของ NED ถือเป็นวิธีการใช้อำนาจเกมรุกอย่างอ่อน หรือ Soft Power ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งหากมองในมิติการแทรกแซงทางการเมืองก็มองได้ แต่ก็มีหลายมิติที่เม็ดเงินสนับสนุนเหล่านั้น นำไปสู่การตื่นตัวของพลเมือง

 

ขอบคุณ . หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับที่ 3,337 วันที่ 4-7 ก.พ. 2561

 

-------------------------------------  

ที่มา  :

                           https://www.tnews.co.th/politic/

                             ขออนุญาตเผยแพร่และขอขอบคุณ

 

 

โดย แดนอีศาน

 

กลับไปที่ www.oknation.net