วันที่ พุธ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เอกชนใหญ่แนะรัฐชูจุดแข็งไทยสู้วิกฤติโควิด ผ่าน 5 ยุทธศาสตร์


        ประเทศไทยต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว อาทิ เช่น โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เม็ดเงินที่ระดมทุนลงไปไม่ใช่แค่นำไปเยียวยาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกและไทยจาก COVID-19 แต่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างโอกาศใหม่ๆ ปรับโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาเทคโนโลยี

ในวิกฤติ อาจเป็นโอกาสของธุรกิจไทยในช่วงวิกฤตการณ์ COVID-19

         เมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการระดมความคิดระหว่างประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา ประธานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมาธิการการอุตสาหกรรม สภาผู้แทนราษฎร  ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด(ซีพี) นำทีมโดยนายสุภกิต  เจียรวนนท์ ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ นายธนากร เสรีบุรี รองประธานกรรมการอาวุโส นายอดิเรก  ศรีประทักษ์ ประธานกรรมการบริหาร CPF   และผู้บริหารเครือซีพีจาก บมจ.ซีพีออลล์ บมจ.สยามแม็คโคร เพื่อหารือข้อเสนอของเครือซีพีเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการปรับตัวของภาคเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็งและช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอในการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ และยกระดับการศึกษาไทยแล้ว   นอกจากคณะกรรมาธิการจะได้รับข้อเสนอของเครือซีพีเพื่อให้รัฐบาลเร่งดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดการปรับตัวของภาคเกษตรไทยให้มีความเข้มแข็งและช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดี การให้ข้อสังเกตและข้อเสนอในการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ และยกระดับการศึกษาไทยแล้ว

ซึ่งทางเครือซีพียังได้ชี้แนวทางถึงสิ่งที่แต่ละองค์กรควรตระหนักคือ คิดหาแนวทางเพื่อสร้างความเติบโตธุรกิจในองค์กรให้มีความยั่งยืน และสามารถก้าวผ่านสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ไปได โดยสิ่งที่ประเทศไทยควรดำเนินการอย่างเร่งด่วน คือ การเตรียมการเข้าสู่ช่วงการฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องรักษาความเชื่อมั่นและประคองระบบสังคม วิถีชีวิตให้สามารถดำรงอยู่ได้ ธุรกิจขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ต้องไม่ล้มหายตายจากไปและจะต้องรักษาการจ้างงาน เพื่อให้ประชาชนยังคงมีรายได้เลี้ยงชีพ และอาชีพอิสระ อาชีพรับจ้าง เกษตรกร หรือแม้กระทั่งคนว่างงานจะยังคงมีรายได้เพียงพอในการยังชีพ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และประเทศไทยต้องตั้งเป้าหมายให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน และเทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยมีความพร้อมอยู่แล้ว 

 

โดย ยี่สิบแปดกันยา

 

กลับไปที่ www.oknation.net