วันที่ พฤหัสบดี สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ราชการช่วยกันวางแผนและประสานงานอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเลยครับ


ราชการช่วยกันวางแผนและประสานงานอย่าให้ประชาชนเดือดร้อนเลยครับ 

วันนี้ไม่เขียนไม่ได้แล้วละครับ เกี่ยวกับการประสานงานระหว่างกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย

พระราชบัญญัติพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งรัฐมนตรีว่าทั้งสองกระทรวงเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นมา เว้นแต่การจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นานแล้วนะครับ แต่การวางแผนการทำงานทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนมาก

หลักการสำคัญของพระราชบัญญัตินี้ก็คือ รัฐจะจัดเก็บภาษีงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ โดยให้ใช้ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเป็นเกณฑ์ในการคำนวณ โดยจัดเก็บภาษีตามอัตราต่างๆ เช่น ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดหนึ่งห้าของฐานภาษี ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละศูนย์จุดสามของฐานภาษี

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากนั้นให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี และที่สำคัญที่สุดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ ให้มีอัตราภาษีไม่เกินร้อยละหนึ่งจุดสองของฐานภาษี  

ที่โวยกันพอสมควรก็เศรษฐีที่เป็นเจ้าของที่ดินที่ซื้อไว้เพื่อการเก็งกำไรจำนวนมาแล้วปล่อยให้ที่ดินรกร้างว่างเปล่านั่นแหละครับ แต่ผู้เขียนเห็นด้วยนะครับ เพราะการปล่อยให้ที่รกร้างว่างเปล่านั้นไม่ได้ทำให้ประโยชน์ใดๆ งอกเงยเลย ถือได้ว่าไม่ได้ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีคุณค่า

ผู้เขียนก็มีที่ดินกับเขาอยู่ ๒ ไร่ ต้องรีบไปลงทุนทำแปลงปลูกมะม่วงและต้นพะยุง ส่วนเจ้าของที่ดินแปลงใหญ่ใน กทม. ก็ปลูกกล้วยริมถนนคอนกรีตกันเป็นแถวเพื่อเสียภาษีให้น้อยลง ก็ยังดีครับ ทำให้ที่ดินมีคุณค่าขึ้น แม้เจ้าของไม่ได้มาเก็บกิน ขโมยหรือนกกากินก็ยังได้กินเป็นอาหารด้วย

สำหรับหลักการเรื่องการเสียภาษีเท่าที่ทราบ หน่วยงานจัดเก็บภาษีที่ดิน ได้แก่ สำนักงานเขต และ เทศบาล จัดส่งหนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส. ๖) และแบบแสดงรายการคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภดส.๗ หรือ ภดส. ๘) ตามที่อยู่ในทะเบียนบ้าน

หากเห็นด้วยกับการประเมินฯ ให้ชำระภาษีภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่หากไม่เห็นด้วยกับการประเมินต้องใช้สิทธิคัดค้านการประเมินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ภดส. ๖ ดังกล่าว

เปิดเน็ตดูเห็นภาพสรุปแล้วทำได้ดีครับ เก็บไว้ส่งให้เพื่อน ขออนุญาตนำมาลงนะครับ ต้องขออภัยที่ไม่ได้แสดงแหล่งที่มา เพราะกลับไปหาดูอีกครั้งเพื่อจะให้เครดิต ก็หาไม่พบเสียแล้วครับ

 

หลักการก็ดีอยู่หรอกครับ แต่ทางปฏิบัตินี่ซิครับทั้งสองกระทรวงประสานงานและทำงานกันย่ำแย่ที่สุด เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนก็แล้วกัน เอาเรื่องจริงออกมาตีแผ่กันดีกว่านะครับ

ที่ดินที่เขียนข้างต้นว่ามี ๒ ไร่ ซึ่งเดิมเป็นที่ดินว่างเปล่านั้น เทศบาลส่งหนังสือไปให้ลูกชาย ทั้งๆ ที่ชื่อในโฉนดเป็นของผู้เขียน และลูกชายชื่อ “พุธพงศ์” ซึ่งเขียนต่างกันตั้งเยอะ จนลูกชายโทรศัพท์มากระเซ้าว่ายกที่ดินให้ก็ไม่ยักบอกล่วงหน้า

ไปต่อว่าเทศบาลก็ได้แจ้งว่าไม่ทราบหรอก กรมที่ดินแจ้งให้ทราบ นี่คือความหละหลวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แค่อ่านชื่อในโฉนดก็อ่านและลอกมาไม่ถูกต้อง แต่ประชาชนเดือดร้อน

เมื่อผู้เขียนไปทำแปลงปลูกมะม่วงและไม้พยุงแล้ว ถ่ายรูปสวนไปยื่นเทศบาลเพื่อขอเสียภาษีในฐานะที่เป็นที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในเดือนกรกฎาคม แต่เทศบาลแจ้งว่าให้มาเสียภาษีตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม งงไหมละครับ ไม่ยอมรับการเสียภาษี

เสียเวลาเดินทางไปยื่นเสียภาษีในเดือนสิงหาคม ก็ได้รับแจ้งว่ารัฐยกเว้นให้เจ้าของที่ดินที่ให้ในการเกษตรกรรม ๓ ปี ก็ไม่ยักตีปี๊บให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ก็ยังดีนะครับ ที่ส่งหนังสือไปให้ลูกชาย ส่งผิดก็ยังติดต่อกันได้ ทราบว่าเพื่อนๆ หลายต่อหลายคนคอยแล้วคอยเล่าอีก ป่านนี้ยังไม่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาล/เขตกันเลย คงต้องเสียค่าปรับกันแล้วละครับ เพราะทางราชการไม่ผิด ประชาชนผิดตามเคย

ก็ไม่ทราบว่าทางราชการวางแผนการทำงานกันอย่างไร พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงป่านนี้ ประชาชนยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจากทางราชการเลย

อีกเรื่องไหมละครับ สนุกดี ผู้เขียนก็มีคอนโดกับเขาด้วย แต่ก็ไม่ทราบหรอกครับว่าต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างด้วย เพราะตอนแรกฟังข่าวจากรัฐคลับคล้ายคลับคลาว่าคอนโดนั้น ถือเป็นการทำประโยชน์ในการหารายได้ จึงไม่ต้องเสียภาษี ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าใครผิด คงผู้เขียนนั่นแหละ

ข่าวจากทีวีเช้านี้แจ้งว่าประชาชนตื่นตระหนักมากกับการที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ และผู้เขียนก็เพิ่งทราบจากเพื่อนว่าคอนโดก็ต้องเสียภาษีนะ

รีบไปเทศบาลครับ แหม กว่าได้ที่จอดรถก็ต้องวนอยู่หลายรอบ คิดว่าตอนนี้ Thailand 4.0 ทำไมไม่ให้จ่าย Online ก็ไม่ทราบ ทำ QR Code บน แบบ ภ.ค.ส. ๖ ได้ อ้อ แต่ถ้าไม่ได้รับ แบบ ภ.ค.ส. ๖ ทางไปรษณีย์ จะได้ QR Code มาอย่างไรนะ ฝากไว้ด้วยครับ ปีหน้าฟ้าใหม่ช่วยทำด้วยก็แล้วกัน

ไปถึงเทศบาลก็ขอบัตรคิว ยื่นบัตรประชาชนให้ แล้วขอ แบบ ภ.ค.ส. ๖ หนังสือแจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อิอิอิ หนังสือลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ แต่ขอให้ไปเสียภาษีภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคมนี้ ไม่นึกถึงเวลาการรับ-ส่งหนังสือเลย

ได้รับบัตรคิวจากปลัดเทศบาลพอดี ก็ถามท่านว่าทำไมผู้เขียนยังไม่ได้รับหนังสือนี้เลย ก็ดีหรอกท่านขอโทษและแจ้งว่าทำไม่ทันค่ะ เพราะมีจำนวนเป็นแสน ก็ต้องโทษทางราชการอีกนั่นแหละ ตั้งแต่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงป่านนี้ หากวางแผนดีๆ ประชาชนก็คงไม่ตื่นตระหนกและเดือดร้อนกันหรอก

สำหรับท่านผู้อ่านที่ยังไม่ได้รับ แบบ ภ.ค.ส. ๖ ก็อย่าตกใจกันมากนักเลยครับ ท่านปลัดเทศบาลได้แจ้งว่าทางราชการได้ขยายเวลาการยื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างออกไปจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ศกนี้

แต่รีบโทรศัพท์ไปสอบถามที่อำเภอหรือเขตที่มีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก่อนว่า ให้ผู้อื่นไปชำระให้แทนได้ไหม เพราะที่เทศบาลผู้เขียนไปติดต่อ สามารถทำได้ เพียงแต่บอกชื่อของเพื่อนที่ถูกต้องเท่านั้นก็จ่ายแทนได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าชมเชย แต่บางแห่งทราบว่าไม่ได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจไปแสดงด้วย

กระทรวงมหาดไทยช่วยกำชับไปให้ทุกท้องที่ทราบด้วย ใครมาเสียภาษีแทนก็เป็นการดี ได้เงินเข้ารัฐแล้วก็น่าพอใจ อย่าโยกโย้สร้างความรำคาญและความยุ่งยากให้ประชาชนเลยครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี

โดย พุธทรัพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net