วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Topic วันนี้ “ ร่วมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนนทบุรี


Topic วันนี้ “ ร่วมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนนทบุรี และการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี / เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านใหม่ / รองผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมคณะ เข้าพบนายกปรีดา เชื้อผู้ดี กรณีน้ำประปาไหลช้าในตำบลท่าอิฐ และตำบลใกล้เคียง / ลงพื้นที่ลาดยางมะตอยบริเวณทางสัญจร ตั้งแต่สามแยกพ่อฟี (สามแยกวัดแสง) ไปจนถึงสามแยกหน้าโรงเรียนธรรมมิสลาม ”
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563
เวลา 09.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ร่วมโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดนนทบุรี และการลงนาม MOU ระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรี โดยมี พลตำรวจตรีอรุณ อมรวิริยะกุล (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภาค 1) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย นางสาวมิรินทร์รัช ชิตถุง (ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนนทบุรี) , สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี , หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด , ผู้แทนสถานศึกษา , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนนทบุรีที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องนนทบุรี 2 อาคาร 4 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สนามบินน้ำ) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
______________________
เวลา 11.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ได้มอบหมายให้หน้าห้องนายก อบต.ท่าอิฐ เข้ามอบกระเช้า OTOP ตำบลท่าอิฐ แสดงความยินดีกับ นางสาวอโรชา นันทมนตรี เข้าดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีท่านใหม่ โดยมีหน้าห้องท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้รับมอบกระเช้า ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
______________________
เวลา 15.00 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ให้การต้อนรับ นายประสพสุข สมประสงค์ (รองผู้ว่าการการประปานครหลวง) พร้อมคณะ เข้าพบปะพูดคุยกรณีที่น้ำประปาในตำบลท่าอิฐและตำบลใกล้เคียงไหลช้า โดยทางการประปากำลังเร่งดำเนินการแก้ไข จะทำการขยายท่อส่งน้ำประปาให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้ชาวตำบลท่าอิฐ และตำบลใกล้เคียงได้ใช้น้ำประปาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
______________________
เวลา 16.30 น. นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ลงพื้นที่สำรวจการลาดยางมะตอยพร้อมกับผู้รับเหมา และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ท่าอิฐ โดยมีความยาว 1.2 กิโลเมตร ตั้งแต่สามแยกพ่อฟี (สามแยกวัดแสง) ไปจนถึงสามแยกหน้าโรงเรียนธรรมมิสลาม พร้อมตีเส้นแบ่งการจราจร ทาง อบต.ท่าอิฐ ขออภัยในความไม่สะดวกในระหว่างการลาดยางมะตอยในครั้งนี้ ณ สามแยกพ่อฟี (สามแยกวัดแสง) ไปถึงสามแยกหน้าโรงเรียนธรรมมิสลาม ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

โดย Nutshinocha

 

กลับไปที่ www.oknation.net