วันที่ อาทิตย์ กันยายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ตื่นก่อนย่อมเห็นก่อน


 

ผู้มีสัมมาทิฏฐิก่อน ย่อมเห็นความจริงก่อน  เปรียบแสงแห่งอรุณ ที่ผู้ใดตื่นก่อนย่อมเห็นก่อน

โดย อินทรีย์ภูเขา

 

กลับไปที่ www.oknation.net