วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ลูกศิษย์อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ที่มีฝีมือเป็นเลิศ อันควรยกย่อง !!


ลูกศิษย์อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ที่มีฝีมือเป็นเลิศ อันควรยกย่อง !!

 

 

 

(ต่อจากเอ็นทรี่ที่แล้ว)


ลูกศิษย์อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต ที่ได้รับการถ่ายทอดวิชา

จากท่านโดยตรง ซึ่งท่านยกย่องและมักใช้สอยให้ทำงาน

แทนท่าน เป็นผู้มีฝีมือเป็นเลิศ อันควรยกย่อง ได้แก่

 

วิชาการใบตอง ได้แก่ อาจารย์ประถม โรจนานนท์
แห่งโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก

 

วิชาการปักดิ้นเลื่อม ได้แก่ คุณมัณฑนา ทับทิมไทย

 

วิชาการแกะสลักผักผลไม้ ได้แก่ อาจารย์ถนอม
ศรีอภัยพลชาญ และคุณสุวัฒนา อุษณาวัฒน์ แห่ง
ธนาคารทหารไทย

 

วิชาการจักสานและอื่นๆ ได้ถ่ายทอดให้แก่หลาน คือ
อาจารย์โสพากย์ อินทามระ หัวหน้าโครงการศรัทธา
อุตสาหกรรม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ศิษย์รุ่นสุดท้ายของท่าน ผู้มีชื่อได้แก่ คุณจักรพันธุ์

โปษยกฤต ได้รับมอบวิชาช่างต่างๆ เช่น การปักดิ้น

การปักทองแล่ง ทองขวาง  การปักไหม

การอบร่ำทำเครื่องหอม ฯลฯ

 

 

ผลงานทางประณีตศิลป์ของจิตรกรผู้นี้ แต่ละชิ้นที่สร้าง
ออกมา ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายหุ่นกระบอก ตุ๊กตา
วรรณคดีไทย ตาลปัตรและย่าม ผ้าห่มนางละคร ใน
ความงามอันวิจิตรของผลงานต่างๆ ล้วนได้รับความเมตตา
สั่งสอน แก้ไข และติชม จากท่านอาจารย์เยื้อน ทั้งสิ้น

 


สมัยปลายชีวิตของท่าน

สมัยปลายชีวิตของท่าน เข้าวัยชรา ก็ยังทำงานแสดง
ฝีมืออยู่มิได้ขาด เมื่อครั้งสมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ
แห่งประเทศอังกฤษ เสด็จเยือนประเทศไทย เสด็จ
เมืองโบราณที่บางปู ท่านได้แสดงฝีมือแกะผลไม้ตั้ง
เครื่องเสวยถวาย ทรงมีรับสั่งว่า "ทำด้วยมือหรือนี่"

 


ผลงานชิ้นใหญ่ชิ้นสุดท้ายของท่าน

เมื่อท่านอายุได้ 89 ปี ได้ปักผ้าห่มนางละคร ซึ่งออกแบบ
ลวดลายโดยศิษย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต งานปักผ้านี้เป็น
สมบัติของ ม.ร.ว. รัศมี ดิศกุล นันทาภิวัธน์ เป็นผลงาน
ชิ้นใหญ่ชิ้นสุดท้ายของท่าน ใช้เวลาปักถึง 8 เดือนเต็ม

 


ตลอดชีวิตของท่าน เป็นผู้ให้และเสียสละ

ตลอดชีวิตของท่าน เป็นผู้ให้และเสียสละตลอดเวลา
มีความหนักแน่น อดทน มักน้อย ต่อสู้เพื่อสังคมและ
เกียรติยศของสตรี ยึดมั่นในพระพุทธศาสนา เป็น
ปูชนียบุคคลผู้ควรแก่การบูชาของประเทศไทย

 

แม้ท่านต้องล่วงลับดับไปตามธรรมชาติ ก็มิได้สูญเสีย
ทรัพยากรทางบุคคลผู้ประเสริฐไปเสียเปล่า แต่ได้ทิ้ง
มรดกตกทอดวิชาการของท่านให้แก่ศิษย์รุ่นหลังตลอดมา
และจะยังดำรงอยู่ อีกนานตราบเท่าที่สมรรถภาพของศิษย์ๆๆ
จะเผยแพร่ต่อไป

 

ช่วงชีวิตของท่าน ไม่เคยต้องการเครื่องหมายเชิดชู
ยกย่องหรือคำสดุดีจากสถาบันใด ท่านได้กล่าวไว้
ในบั้นปลายชีวิตว่า

 

"วิชาความรู้ที่อิฉันสอนนั้น เป็นเพียงส่วนน้อยที่มีผู้รับ

ถ่ายทอดไป ยังจะต้องนำติดตัวตายตามอิฉันไปอีกเป็น

อันมาก"

 


อ.สุวรรณกนิษฐ์
สรุปจากคำบอกเล่าของลูกหลาน
ของผู้วายชนม์
29 พ.ย.2528
ขอขอบคุณ

 

***
ที่มาของข้อมูลและภาพ:
หนังสือสวนอุศมมูลนิธิ และคุณผุสนา คชาชีวะ
พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ และอนุสรณ์ถึง
อาจารย์เยื้อน ภาณุทัต
ขอขอบคุณ

ที่มาของภาพอื่น:
อินเทอรเน็ต
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net