วันที่ จันทร์ กันยายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย 2563


 ธนาคารออมสิน ได้มีการปล่อยสินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย รายละเอียดตามนี้ 

  • ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ให้กู้ตามความจำเป็น และความสามารถในการชำระคืนไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทต้องไม่เกิน 200,000 บาท

  • อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ และดอกเบี้ยไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด)

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อประชารัฐเพื่อผู้สูงวัย 2563

  • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย
  • มีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป  เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ขำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี
  • มีสถานที่ประกอบอาชีพ/ที่อยู่อาศันแน่นอน สามารถติดต่อไป
  • ให้บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrereneurs ค้ำประกัน โดยลูกค้าเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมค้ำประกันในอัตราร้อยละ 2 ต่อปี ของภาระค้ำประกัน ตั้งแต่ปีที่ 2 เป็นต้นไป ตลอดอายุสัญญา

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net