วันที่ พฤหัสบดี กันยายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

Market Situation : มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ พุ่ง


มูลค่าทุนจดทะเบียนธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ พุ่ง จากปัจจัยของสังคมไทยที่กำลังเริ่มก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) นั่นคือ เริ่มมีประชากรที่มีอายุมากกว่า 60 ปีมากเกินกว่า10% ของประชากรทั้งหมดของประเทศ

โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทุกปี และคาดว่าในปี 2573 ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุเกือบ 30% ของประชากรทั้งประเทศ ซึ่งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ถือได้ว่าเป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ aging society รวมถึงธุรกิจดูแลผู้สูงอาย

 

การเติบโตของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ

จากการรายงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบว่าการจัดตั้งธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มีจำนวน 29ราย ลดลงเล็กน้อยจากช่วงเดียวกันของปีก่อนในขณะที่ มูลค่าทุนจดทะเบียน มีมูลค่า 156.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 82.53%โดยธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีแนวโน้มของผู้ที่สนใจจัดตั้งธุรกิจใหม่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปี ในตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะในปี2562 ที่มีการขยายตัวของจำนวนการจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นกว่า 50%เช่นเดียวกับมูลค่าทุนจดทะเบียนในปี 2562 ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2561 ถึง 2 เท่า

และในปี 2563 (ม.ค.-มี.ค.) มูลค่าทุนจดทะเบียนยังคงขยายตัวถึง 82.53 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่ภาครัฐได้มีการออกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผู้ประกอบการทราบหลักเกณฑ์การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ชัดเจนเป็นการสร้างมาตรฐานและเพิ่มความมั่นคงทางธุรกิจการที่ประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้น

ภาพ: Matthias Zomer จาก Pexels

สนับสนุนข้อมูล 

www.mktinfoonline.com

โดย old_friend

 

กลับไปที่ www.oknation.net