วันที่ พุธ ตุลาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เกร็ดประวัติศาสตร์ 2475 จากปากคำของท่านอดีตนายกควงฯ !!


เกร็ดประวัติศาสตร์ 2475 จากปากคำของท่านอดีตนายกควงฯ !!

 

 

ท่านอดีตนายกรัฐมนตรี พันตรี ควง อภัยวงศ์ ได้ชื่อว่า เป็น

นักการเมืองผู้หนึ่งที่มีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตยโดยแท้

เป็นหนึ่งในคณะผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญเปลี่ยนแปลง

การปกครองครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2475

 

 

และท่านได้เคยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง 4 สมัย
แม้ว่าแต่ละสมัย จะเป็นช่วงเวลาไม่นาน แต่ก็เป็นช่วงเวลาที่คับขัน
ของประเทศ แต่ท่านก็สามารถบริหารประเทศผ่านสถานการณ์
อันยากลำบากนั้น ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและลุล่วงไปด้วยดีได้

 

เมื่อทางการได้อนุญาตให้มีพรรคการเมือง ท่านและพวกได้จัดตั้ง

พรรคประชาธิปัตย์ขึ้น และท่านได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพรรค

โดยตลอดมา และทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง ท่านก็ได้รับเลือกตั้ง

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทุกครั้ง ซึ่งแสดงว่า ราษฎรมี

ความนิยมในตัวท่านเป็นอย่างมาก

 

เมื่อกล่าวถึงอุปนิสัยใจคอของท่าน ท่านเป็นคนดี มีคนนับถือมาก
ทั้งไทยและต่างประเทศ เป็นผู้กว้างขวางในวงสมาคม เป็น
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และจงรักภักดีต่อชาติ
และพระมหากษัตริย์ แม้ท่านจะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งสูงและ
สำคัญมาเป็นระยะเวลาหลายปี แต่ท่านก็มิได้มีฐานะมั่งมีแต่ประการใด

 

 

 

ปาฐกถา "ชีวิตของข้าพเจ้า"


ท่านพันตรี ควง อภัยวงศ์ ได้เคยแสดงปาฐกถา เรื่อง "ชีวิตของ

ข้าพเจ้า" เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2506 ณ หอประชุมคุรุสภา

ตามคำเชิญของกองการศึกษาผู้ใหญ่ ปาฐกถาในครั้งนั้นได้

พิมพ์อยู่ในหนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ

พันตรี ควง อภัยวงศ์  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511

ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ

 

 

ซึ่งใคร่ขออนุญาตคัดเฉพาะบางช่วงบางตอน ที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 มานำเสนอให้ผู้สนใจ
ในด้านการเมืองได้ทราบข้อมูลที่ท่านได้เล่าเอง เป็นข้อเท็จจริง
ซึ่งถือได้ว่าเป็น เกร็ดประวัติศาสตร์ 2475 ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง
เป็นการเพิ่มเติมข้อมูลข้อเท็จจริงซึ่งหาได้ยากยิ่งในปัจจุบัน

 

แต่ก่อนที่จะนำเสนอข้อมูล ใคร่ขอสรุปประวัติส่วนตัวของท่าน
เสียก่อนสักเล็กน้อย ซึ่งท่านได้กล่าวไว้เอง แต่ผู้เขียนบล็อก
นำมาสรุปย่อๆ สั้นๆ เพื่อจะได้เข้าใจเกร็ดประวัติศาสตร์ 2475
ได้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

 

 

ต้นตระกูล


เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (แบน) เป็นต้นตระกูลของผม ได้ปกครอง
เขมร ในฐานะผู้สำเร็จราชการมณฑลบูรพา ซึ่งประกอบไปด้วย
พระตะบอง เสียมราฐ ศรีโสภณ มงคลบุรี และระสือ รวมห้าจังหวัด
ซึ่งขึ้นอยู่กับราชอาณาจักรไทย โดยปกครองมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1
จนถึงรัชกาลที่ 5

 

ดังนั้น ตระกูล"อภัยวงศ์" ได้รับใช้แผ่นดินมาตั้งแต่รัชกาลที่ 1

จนถึงรัชกาลที่ 5

 


ย้ายจากพระตะบองมาอยู่ปราจีนบุรี


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ก็ทรงรับสั่ง เรียกเข้ามา
ถามว่า"ว่ายังไง เจ้าคุณคฑาธร"(เวลานั้นยังเป็น พระยาคฑาธร อยู่)
"จะอยู่ทางโน้น หรือจะคิดยังไง"

เจ้าคุณพ่อของผม ได้กราบบังคมทูลว่า "ข้าพระพุทธเจ้า มีนาย
แต่เพียงคนเดียว ขอกลับบ้านเดิม"

ดังนี้ เราจึงกลับบ้านเดิม (ขณะนั้น ผมอายุได้ 4 ขวบ จำอะไร
ไม่ค่อยได้ นอกจากซน ขี่ช้างบ้าง ขี่ม้าบ้าง)

 


เมื่อมาอยู่ปราจีนบุรี


เมื่อมาอยู่ปราจีนบุรี มารดาของผมก็ให้เรียน ก ข ก.ไก่ กับลุง
(ขุนอุทัย) ซึ่งเป็นพี่ชายคนใหญ่ และเป็นแพทย์ประจำจังหวัด
ปราจีนฯ ในสมัยนั้น ตอนนั้น พระองค์เจ้าอลังการฯ เป็นเทศาฯ
แล้วเจ้าคุณเพ็ชรฯ (พวก ณ ป้อมเพ็ชร) เป็นเจ้าเมือง ผมไปเรียน
หนังสือนิดๆ หน่อยๆ เล่นบ้างเรียนบ้างที่บ้านคุณลุง

 

เมื่ออายุ 5 ขวบ


เจ้าคุณพ่อ ก็ส่งให้ผมมาอยู่กรุงเทพฯ ที่ยศเส พวกพี่ชายโตๆ
ก็ไปเรียนที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ส่วนผมยังเป็นรุ่นเด็ก ก็ไปเรียน
ที่โรงเรียนวัดเทพศิรินทร์ นักเรียนรุ่นเดียวกับผมในครั้งนั้นมี
หลายคน จำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง เท่าที่จำได้ดีที่สุด ก็คือ นาย
โชติ คุณเกษม เป็นนักเรียนห้องเดียวกัน

 

ผมอยู่ที่เทพศิรินทร์ จนกระทั่งเรียนได้ชั้นมูล 4 หรือมูล 3 พอจะ
ขึ้นชั้นประถม รัชกาลที่ 6 ก็ทรงตั้งลูกเสือขึ้นใหม่ๆ เจ้าคุณพ่อ
จึงให้ย้ายไปเรียนภาษาฝรั่งเศสที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อจะส่งไป
นอก

 

แต่พอดีเกิดสงครามขึ้น พี่ชายผมสามคน เขาไปนอกก่อนแล้ว
ส่วนผมรอจะไปรุ่นสองที่จะไปทีหลัง แต่เมื่อเกิดสงครามเสีย
ก็ยังไม่ได้ไป จนกระทั่งผมอยู่ห้องสามอัสสัมชัญภาษาฝรั่งเศส
สงครามจึงสงบ

 

(โปรดติดตาม ตอนต่อไป)


***
อ้างอิงและภาพประกอบ :
หนังสืออนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
พันตรี ควง อภัยวงศ์
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2511
ณ วัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณ

โดย สุรศักดิ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net