วันที่ พฤหัสบดี ตุลาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

น้ำท่วมเพชรบุรีลดลง...!!


น้ำท่วมเพชรบุรีลดลง...!!

 

 

 

สถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้น้ำท่วมขังและประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอท่ายาง อำเภอชะอำ อำเภอเมืองเพชรบุรี อำเภอบ้านลาด อำเภอบ้านแหลม และอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม หลายหน่วยงานเข้าให้ความช่วยเหลือเร่งระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ระบายไปยังคลองระบายน้ำ D.9 และระบายน้ำเข้าสู่คลองส่งน้ำอีก 3 สาย ก่อนที่จะระบายลงสู่ทะเล ทำให้สถานการณ์ในเช้าวันนี้ดีขึ้นตามลำดับ จากเดิมท่วมครอบคลุมพื้นที่กว่า 78,000 ไร่ วันนี้ลดลงอย่างเห็นได้ชัดเหลือ 23,876 ไร่ โดยประมาณ

GISTDA ติดตามและวิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพถ่ายดาวเทียมระบบเรดาร์อย่างต่อเนื่อง พบว่า พื้นที่น้ำท่วมขังจากภาพดาวเทียมเมื่อวันที่ 10, 14 และ 15 ตุลาคม 2563 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจำนวน 6 อำเภอ พบพื้นที่น้ำท่วมขังลดลงในทุกอำเภอ โดยพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบุรี จากพื้นที่น้ำท่วมขัง 37,756 ไร่ ลดลงเหลือ 11,915 ไร่ อำเภอท่ายางจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 20,005 ไร่ ลดลงเหลือ 5,357 ไร่ อำเภอชะอำจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 12,362 ไร่ ลดลงเหลือ 3,659 ไร่ อำเภอบ้านลาดจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 2,535 ไร่ ลดลงเหลือ 496 ไร่ อำเภอบ้านแหลมจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 5,637 ไร่ ลดลงเหลือ 2,345 ไร่ และอำเภอเขาย้อยจากพื้นที่น้ำท่วมขัง 835 ไร่ ลดลงเหลือ 104 ไร่

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่ดีขึ้นต่อเนื่องตามลำดับ หากไม่มีพายุฝนตกลงมาเพิ่มเติมจะทำให้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีสามารถเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปสามารถตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวจากแผนที่น้ำท่วมด้วยข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th

 

โดย AWAKAD

 

กลับไปที่ www.oknation.net