วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ซื้อขายรังไหมสร้างรายได้นับสิบล้าน


 

 

กรมหม่อนไหมส่งเสริมการซื้อขายรังไหมอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน พะเยาและเชียงราย สร้างรายได้มากกว่าล้านบาทต่อรุ่น คาดว่าตลอดปี 2563 จะสร้างรายได้รวมไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

นายสัญญา ทองสีดำ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ น่าน พร้อมด้วยนักวิชาการและเจ้าหน้าที่ติดตามการซื้อขายรังไหมของบริษัทจุลไหมไทย จำกัด กับเกษตรกรจังหวัดน่าน พะเยา และเชียงราย ในระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2563  โดยผลการซื้อขายรังไหมจากเกษตรกร 223 ราย (จากการเลี้ยงไหม 1 รุ่น ตั้งแต่แรกฟักจนถึงมีผลผลิตที่สามารถจำหน่ายได้ ใช้เวลาประมาณ 25-26 วัน) มีจำนวนไข่ไหม 431 แผ่น ได้ผลผลิตรังไหม 7,504.53 กิโลกรัม คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,160,518 บาท ซึ่งครั้งนี้เป็นการซื้อขายรังไหมรุ่นที่ 8 คาดการณ์จำนวนผลผลิตรังไหมตลอดทั้งปี 2563 จำนวน 70 ตัน และสร้างรายได้รวมให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท

 

 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยาและเชียงราย ตั้งแต่ปี 2535 โดยได้เข้าไปให้ความรู้ด้านวิชาการ เทคโนโลยีการผลิต ตลอดจนสนับสนุนพันธุ์หม่อนและไข่ไหมพันธุ์ดี ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร ทำให้มีเกษตรกรหันมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหลักมากขึ้น ทั้งเกษตรกรรายเก่าที่เลิกปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไปแล้วและหันกลับมาปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเกษตรกรรายใหม่ที่สนใจมาประกอบอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปัจจุบันมีเกษตรกรประมาณ 600 ราย

 

 

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ น่าน ได้เริ่มดำเนินการซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญา (Contract Farming) ตั้งแต่ปี 2556 โดยทำสัญญาซื้อขายระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับบริษัทเอกชน ปัจจุบันมีเกษตรกรที่จดทะเบียนในระบบแล้ว จำนวน 310 ราย


การซื้อขายรังไหมในระบบเกษตรพันธสัญญาดังกล่าว เป็นการดำเนินงานตามนโยบายตลาดนำการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในด้านการตลาดให้กับเกษตรกร และสร้างความมั่นคงให้กับอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมได้เป็นอย่างดี

 

 

โดย countrygirl

 

กลับไปที่ www.oknation.net