วันที่ อังคาร พฤศจิกายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ม.รังสิต จัดงาน วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6 วันที่ 24-26 พ.ย.นี้


รศ.ดร.บัญญัติ เศรษฐฐิติ รักษาการคณบดีคณะนวัตกรรมเกษตร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร ม.รังสิต เป็นวิทยาลัยที่ถูกก่อตั้งโดยดำริของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเชื่อมโยงระหว่างการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีอาหาร ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นสินค้าหลักของประเทศไทย อีกทั้งเป็นสินค้าที่มีศักยภาพสูง ทั้งในเรื่องของปริมาณผลผลิต และเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ไปได้ไกลทัดเทียมสินค้าจากนานาประเทศให้ประเทศไทย เป็นการคืนกำไรให้แก่แผ่นดิน ด้วยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงบูรณาการ ทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้

เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของการศึกษาด้านการเกษตรแบบบูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ  วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต จึงเตรียมจัดงาน “วันเกษตร-อาหาร รังสิต ครั้งที่ 6” ขึ้น ระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ สนามหน้าเสาธง มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงาน พบกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์การเกษตร อาทิ พืชตระกูลกระบองเพชร (CACTUS) เฟิร์นก้านดำ นิโอ กระบองเพชร เป็นต้น โดยมีกิจกรรมภายในงาน ดังนี้ วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563  พิธีเปิดงานวันเกษตร-อาหาร ครั้งที่ 6 และกิจกรรมประกวดต้นไม้ชิงรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติบัตร โดย ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ประชุมวิชาการแบบออนไลน์ เรื่อง อาหารอนาคต  Live ผ่าน FB” คณะเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต หัวข้อ “Food for Future” เสนอตอน “มหัศจรรย์พืช แปลงร่างเป็นโปรตีน แทน เนื้อสัตว์”

Mode 1 สุขภาพดีขึ้น เมื่อ “ลด” “ละ” “เลิก” เนื้อสัตว์ จริงหรือ?

- ห่างไกลหมอ: เมื่อ เราทา อาหารให้เป็นยา” โดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์คณบดี สถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย

Mode 2 “มหัศจรรย์พืช : เมื่อพืชแปลงร่างเป็นโปรตีน แทน เนื้อสัตว์”

- การทาผลิตภัณฑ์เนื้อโดยใช้โปรตีนจากพืช โดย รศ. ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล ผู้อานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ

- “เบอเกอร์ จิ๋ว อร่อยได้ ไม่ง้อเนื้อสัตว์” โดย ทีมนักศึกษา Food RSU

Mode 3 “มุมมองด้านธุรกิจ”: เมื่อ เนื้อทางเลือกจากพืช หาญกล้า สู้ กับ เนื้อสัตว์แท้: ธุรกิจอาหารที่มีอนาคต

- มุมมองด้านธุรกิจ อาหารมังสวิรัติ โดย คุณ ธีรนาฎ โชควัฒนา เจ้าของธุรกิจ Spa Foods และร้านอาหารกระท่อมมังสวิรัติ (ร้านอาหารมังสวิรัติ ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย) - อาหาร Vegan ตอบโจทย์คนรักสุขภาพ โดย คุณณปภัสสร ต่อเทียนชัย สาวเก่งอายุ 24 ปี เจ้าของร้าน Veganerie ทั้ง 4 สาขา

นอกจากนี้ ยังได้รับชมไม้กระถางที่ได้รับรางวัลจากการประกวด และการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563  อบรมเชิงปฎิบัติ เรื่อง Pot & Paint Your Design รอบที่ เวลา 10.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 15.00 น. และร่วมสนุกกับการประมูลไม้กระถางหน้าเสาธง

ภายในงานทั้ง 3 วัน มีการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และอาหารอร่อยมากมายหลากหลายเมนู ขอเชิญผู้สนใจ ชม ช้อป สินค้าภายในงาน และร่วมเสริมความรู้ผ่านประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่องอาหารอนาคต ร่วมกิจกรรม workshop Pot & Paint Your Design และชมการแสดงจากสถาบันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-997-2222 ต่อ 3431

โดย โรสกีญ่า

 

กลับไปที่ www.oknation.net