วันที่ ศุกร์ พฤศจิกายน 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บทกวีทิพย์ :: ดี ถูกต้อง และเหมาะสม


@ เมื่อทำดีทุกทีต้องดีพร้อม  โดยนึกน้อม

ทำให้ดีเป็นที่สุด   

ต้องดีจริงทำไปด้วยใจพุทธ   บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่เปี่ยมไมตรี    

 @จะทำดีแล้วไซร้ให้ถูกต้อง   ถูกครรลองคลองธรรมล้ำด้วยศรี 

 ทั้งต้องให้เยี่ยมยลเกิดผลดี   ด้วยไมตรีรักยิ่งและจริงใจ 

@แล้วจะต้องน่านิยมเหมาะสมด้วย   เอื้ออำนวยเยี่ยงมิตรเพื่อนไร้เงื่อนไข

เหมาะสมในทุกสถานะงามกระไร  เหมือนดอกไม้สวยสดหอมพยอมบาน !!!

@ทำดีถูกต้องไว้ให้เหมาะสม   ผลน่าชมนิรทุกข์สบศุขศานต์   

เป็นดีพร้อมผลสัมฤทธิ์ทุกกิจการ   ไม่ว่างานใดๆมีชัยเอยฯ...

 

@ariyadhammalines

ชัย พุทธะ พุทธกวีทิพย์

โดย บัวตูมแสงทิพย์

 

กลับไปที่ www.oknation.net