วันที่ พุธ ธันวาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นักวิจัย ไขข้อสงสัย “ไก่” ไม่เกี่ยวกับภาวะเป็นสาวก่อนวัย


ท่ามกลางกระแสข้อสงสัยและความกังวลใจของผู้บริโภคที่เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ การเป็นสาวก่อนวัยยังเป็นเรื่องที่หลายคนตั้งคำถามในประเด็นนี้ แม้จะมีนักวิชาการหลายคนได้ออกมาให้ข้อมูลว่า “ไก่” ไม่ใช่สาเหตุของการโตเร็ว

 

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัยที่พบได้ทั้งในเด็กเพศชายและเพศหญิง แต่จะพบในเด็กเพศหญิงมากกว่า 8-20 เท่า ซึ่งเด็กเพศหญิงจะเข้าสู่วัยสาวเมื่ออายุ 8-13 ปี ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยด้วยกัน

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปังปอนด์ รักอำนวยกิจ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าโครงการ จัดการสำรวจสถานการณ์เป็นภาวะเป็นสาวก่อนวัยของเด็กไทยปี 2563 เพื่อร่วมกันหาทางออก โดยการวิจัยครั้งนี้ศึกษาจากนักเรียนหญิงกลุ่มตัวอย่าง 8,161 คน ใน 95 โรงเรียนทั่วประเทศ พบว่าเด็กไทยเริ่มมีประจำเดือนครั้งแรกอายุเฉลี่ย 11.57 ปี ถือเป็นตัวเลขที่ลดลงจากในอดีตที่เป็นประจำเดือนครั้งแรกอายุเฉลี่ย 12-13 ปี โดยการมีประจำเดือนเร็วมีสาเหตุสำคัญมาจาก 2 ปัจจัยหลักๆ คือ กรรมพันธุ์ (การมีแม่เป็นประจำเดือนเร็วมีความสัมพันธ์กับการมีประจำเดือนเร็วของเด็กสาว) และการบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไป

 

หากสังเกตในเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหารกับการเป็นประจำเดือนเร็ว สาเหตุที่ส่งผลให้เป็นประจำเดือนเร็วคือการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง แป้งเยอะ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กอ้วน เช่น อาหารทอด อาหาร fast food และน้ำอัดลมที่มีแคลอรี่จำนวนมาก และอาหารที่ส่งผลให้มีประจำเดือนช้าลงคือ ผัก ผลไม้ และถั่ว รวมทั้งการออกกำลังกายที่ใช้พละกำลัง การวิจัยยังพบว่า ปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการเป็นประจำเดือนเร็วคือ ไก่ ไข่ไก่ และน้ำมะพร้าว ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ปกครองและสาธารณะให้ความสนใจ เนื่องจากมีความเชื่อว่าการรับประทานไก่ ไข่ไก่ และน้ำมะพร้าวทำให้เป็นประจำเดือนเร็ว โดยผลการวิจัยยังพบว่า เด็กหญิงที่บริโภคไก่เป็นประจำหรือทุกวันมีอายุการประจำเดือนครั้งแรกไม่แตกต่างเด็กหญิงที่ไม่บริโภคไก่หรือนานๆ ครั้ง และเด็กหญิงที่นับถือศาสนาอิสลามที่บริโภคไก่เป็นโปรตีนหลักมีอายุการเป็นประจำเดือนครั้งแรกไม่แตกต่างจากเด็กหญิงที่นับถือศาสนาพุทธและคริสต์ 

 

ในขณะเดียวกัน ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมในเรื่องการใช้ฮอร์โมนในการผลิตไก่เนื้อมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน ปี พ.ศ. 2529 โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งกระทรวงฯ ที่ 417/2529 ประกาศห้ามใช้ยาเฮ็กโซเอสตรอล (Hexoestrol) ซึ่งเป็นยาที่ใช้สำหรับตอนสัตว์ปีกและเป็นฮอร์โมนสำหรับรักษาสัตว์และเร่งการเจริญเติบโต ดังนั้น จึงคลายข้อกังวลให้แก่ผู้บริโภคได้ว่าไก่ไทยที่มาจากแหล่งผลิตที่มีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จะไม่ใช้สารเร่งโตในกระบวนการเลี้ยง ทำให้มั่นใจว่าจะสามารถบริโภคเนื้อไก่ได้อย่างปลอดภัย และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ฮอร์โมนเร่งโต เช่น การพัฒนาสายพันธุ์ให้มีอัตราแลกเนื้อสูงทำให้ไก่โตเร็ว ฟาร์มมีระบบการจัดการที่สามารถปรับระยะเวลาการให้แสงและการควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อกระตุ้นให้ไก่ออกกำลังและกินอาหารได้ตลอดเวลา มีการปรับสูตรอาหารเพื่อเน้นคุณค่าทางโภชนาการให้เหมาะสมกับไก่ในแต่ละช่วงอายุ มีระบบการป้องกันโรคที่ดี มีการทำวัคซีนและการถ่ายพยาธิเพื่อลดโอกาสการป่วย เป็นต้น

 

เนื้อไก่จัดว่าเป็นแหล่งโปรตีนสมบูรณ์ ราคาไม่แพง มีประโยชน์ และหาซื้อได้ง่าย การสนับสนุนให้เด็กไทยบริโภคเนื้อไก่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งในการช่วยแก้ปัญหาการขาดสารอาหารในเด็กไทย โดยขอให้เลือกซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้ มีมาตรฐานการผลิตที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับประทานเนื้อไก่ที่ปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อน

โดย sweetietiger

 

กลับไปที่ www.oknation.net