วันที่ จันทร์ ธันวาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี .. นครนายก


พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี 2600 ปี .. นครนายก

 

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” … หลายคนบอกว่า เป็นหนึ่งเดียวในโลก หากอยากเห็นก็ต้องมาชมเอง เราจึงจัดเวลาเพื่อมายลกันในวันที่ฟ้าสวย แดดใส

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” … ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 53 ไร่ หมู่ที่ 3 ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก ซึ่งแวดล้อมด้วยภูเขา และสายน้ำ

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” ถือกำเนิดโดย  พระราชพิพัฒน์โกศล เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างขึ้น เนื่องในโอกาสครบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพระพุทธเจ้า ในปี พ.ศ.2555 รวมถึงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นอนุสรณ์เนื่องในโอกาสสำคัญดังกล่าวของพระพุทธศาสนา

เมื่อเดินทางมาถึงวัด เราเข้าไปไหว้พระที่พระอุโบสถซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับที่จอดรถก่อน

“พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” … ตั้งอยู่บนลานกว้างด้านข้างของพระอุโบสถ โดยมีภาพของภูเขาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้สีเขียวเป็นฉากหลังที่งดงามมาก

ภาพเบื้องหน้า … คือ รูปปั้นของ พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ ที่แวดล้อมไปด้วยรูปปั้นพระอรหันตสาวก 1,250 รูป

ซึ่งจำลองเหตุการณ์ครั้งพุทธกาล ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโอวาทปาติโมกข์ แก่ภิกษุ 1,250 รูป ที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ เวฬุวันมหาวิหาร ใกล้กรุงราชคฤห์ ในวันเพ็ญเดือน 3 อันเป็น “วันจาตุรงคสันนิบาต”

“วันจาตุรงคสันนิบาต” หรือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ

1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย

2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง

3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์

4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

 

เหตุผลของการเลือกสร้าง “พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์” คืออะไร?

ผู้รู้เล่าว่า … “วันมาฆบูชา” ถือว่า เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศหลักธรรมสำคัญ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่พระภิกษุผู้เป็นพุทธสาวก ได้นำไปปฏิบัติเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา ดังนั้น พระราชพิพัฒน์โกศล จึงเลือกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสรณ์ของวันมาฆบูชา

วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็น “วันมาฆบูชา” จึงเป็นฤกษ์ดีที่ได้จัดให้มีพิธีเททองหล่อพระเกตุพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ ขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 13.5 เมตร จากนั้นก็ได้ดำเนินการจัดสร้างรูปปูนปั้นพระอรหันตสาวก ขนาดหน้าตักกว้าง 90 ซม. สูง 1.50 เมตร จำนวน 1,250 รูป รวมทั้งรูปปั้นพระอสีติมหาสาวกจำนวน 80 รูป

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ซึ่งตรงกับวันมาฆบูชา หลังจากการก่อสร้างแล้วเสร็จ ได้มีการจัดกิจกรรมมาฆบูชาอย่างยิ่งใหญ่ โดยนิมนต์พระสงฆ์นานาชาติ เช่น ไต้หวัน ศรีลังกา อินเดีย ลาว พม่า บังกลาเทศ รวมจำนวน 1,250 รูป เท่ากับพระอรหันตสาวกในสมัยพุทธกาลมาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และทำพิธีเบิกเนตรสมโภชใหญ่พระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ รวมทั้งพุทธอุทยานฯ

 

ที่ตั้ง : พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

 

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net