วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย


วัดป่าห้วยลาด อ.ภูเรือ จ.เลย


“วัดป่าห้วยลาด” .. ตั้งอยู่ใน อ.ภูเรือ จ.เลย

“วัดป่าห้วยลาด” ..  เดิมเป็นสำนักสงฆ์ห้วยลาด ถือกำเนิดจากการที่ หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ได้จาริกธุดงค์มาภูคลั่ง ซึ่งอยู่ติดกับบ้านห้วยลาด ทางด้านทิศตะวันตก ชาวบ้านห้วยลาดจึงมีความศรัทธาเลื่อมใส จึงได้อาราธนานิมนต์องค์หลวงปู่ชอบ มาตั้ง สำนักสงฆ์ห้วยลาด เมื่อปี 2483 เป็นต้นมา

หลวงปู่ชอบได้พักอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ และได้อบรมสั่งสอนชาวบ้านห้วยลาดและหมู่บ้านใกล้เคียงระยะหนึ่ง ท่านจึงได้เดินทางจาริกธุดงค์ต่อไป

นับจากปี 2483 เป็นต้นมา สำนักสงฆ์ห้วยลาดได้มีครูบาอาจารย์ พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่น แวะเวียนมาพักเพื่อปฏิบัติธรรม มิได้ขาด

อาทิ หลวงปู่ลี กุสลธโล หลวงปู่ปุญญฤทธิ์ ปัณฑิโต พระอาจารย์จันเรียน คุณวโร

และในระหว่างปี พ.ศ. 2518 - 2520 พระอาจารย์จันเรียน ก็กลับมาพักจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ ได้สร้างศาลาการเปรียญขึ้นเป็นพุทธสถานแบบชั่วคราวและจำพรรษาอยู่ 3 พรรษา

พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม (อ.ติ๊ก) ได้มาจำพรรษาที่สำนักสงฆ์ห้วยลาด และได้เป็นผู้นำ พาชาวบ้านห้วยลาดพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาด

ปัจจุบัน วัดป่าห้วยลาด ได้แบ่ง เขตวัดออกเป็น เขตพุทธาวาส เขตสังฆาวาส และ เขตฆราวาส เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำคัญยิ่ง แห่งแดนอีสาน เป็นที่สัปปายะเหมาะกับการทำสมาธิ ภาวนา และผู้ที่ต้องการก้าวเดินตามวัตรปฏิบัติแห่ง

พระอริยสงฆ์เจ้าและครูบาอาจารย์ในอดีตที่เคยใช้ สถานที่แห่งนี้เป็นที่บำเพ็ญเพียร

ต่อมาในปีพุทธศักราช 2537 … พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม หรือท่านอาจารย์ติ๊ก ศิษย์ของพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิศิษย์ หรือ หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี ได้จาริกธุดงค์ผ่านมาที่สำนักสงฆ์ห้วยลาด เห็นที่เป็นที่สัปปายะ ทั้งเคยมีครูบาอาจารย์มาบำเพ็ญภาวนา อยู่เสมอ นับว่าเป็นที่สถานที่มงคลแห่งหนึ่งในพุทธสาสนา

ท่านจึงได้นำพาชาวบ้านห้วยลาด และพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาให้ช่วยกันพัฒนาสำนักสงฆ์ห้วยลาดอย่างจริงจัง ท่านได้ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะ ดำเนินการปลูกป่าก่อสร้างถาวรวัตถุเพิ่มขึ้น อย่างเช่น ก่อสร้างเจดีย์คัมภีโร เพื่อประดิษฐานอัฐิธาตุของหลวงปู่หล้า คัมภีโร ปรับปรุงภูมิทัศสน์ ขุดสระน้ำ สร้างโรงครัว กำแพงวัด และถนนบริเวณวัด เป็นต้น

“วัดป่าห้วยลาด” .. ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2542 โดยมี พระอาจารย์อุทัย ฌานุตฺตโม เป็นเจ้าอาวาส

เราเดินทางมาถึง “วัดป่าห้วยลาด” ในช่วงเวลาเย็น …

เมื่อรถเลี้ยวเข้าสู่บริเวณวัด สิ่งที่เห็นสดุดตาเป็นอันดับแรก คือ ภาพของศาลาเฉลิมพระเกียรติ ที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม ตั้งอยู่ใกล้สระน้ำ ดูโดดเด่นากมายในสายตา

ด้านหน้าเป็นลานสำหรับสักการะ “เจ้าแม่กวนอิม” ..

โดยมีศาลาสีขาวหลังเล็กอยู่ถัดมา

ลานด้านหน้าศาลาเฉลิมพระเกียรติ … มีรูปปั้นหลายอัน สีสันสดใส

เป็นประติมากรรมอันวิจิตร ปราณีตตระการตาเมื่อมองเห็น

สามารถดึงดูดให้ผู้คนเข้าไปดูใกล้ๆ ก่อนที่จะกดชัตเตอร์กล้องเก็บภาพประทับใจ

ว่ากันว่า … องค์เทพต่างๆ เช่น พระตรีมูรติ พระอินทร์ พระพิฆเณศ พญานาค จระข้ และองค์เทพอื่นๆอีกมากมาย

สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เลื่อมใสได้สักการะ เพื่อความเป็นศิริมงคล

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ … สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยกระเบื้องดินเผา ทรงไทยประยุกต์ กว้าง 12 เมตร ยาว 25 เมตร

ใช้ปฏิบัติกิจกรรมของพระสงฆ์ และประกอบพิธี ในวันสำคัญทางพุทธศาสนา

เราเริ่มเดินชมด้านข้างในระดับพื้นดินกันก่อน

การประดับตกแต่งสร้างสรรค์ในบริเวณนี้ ทำด้วยการวาดภาพสีในโทนสีฟ้าและสีอื่นๆที่ผสมเข้ากันได้ ดี เป็นภาพแนวศิลปะไทยผสมผสานกับภาพในจินตนาการอย่างลงตัว และสวยงามมาก

ภาพประดับดูลื่นไหล ต่อเนื่อง … แต่เนื่องจากเราไม่มีไกด์ที่รอบรู้ไปด้วย จึงเข้าใจเรื่องราวที่ผู้สร้างสรรค์ต้องการสื่อสารได้ไม่ครบถ้วน หากแต่การเสพงานศิลป์ก็ให้ความรื่นรมย์มากมาย

ด้านข้างของศาลาเฉลิมพระเกียรติ มีรูปปั้นพญานาคที่สวยมากๆ …

รูปปั้นพญานาค อยู่บนปลายด้านหนึ่งของสะพานลาดที่ใช้ในการขึ้นลง

มองลงมา หรือเก็บภาพที่มีเทิอกเขาสีเขียวๆ สูงเทียมฟ้า เป็นฉากหลัง ก็สวยมากค่ะ

ชาวอีสาน มีความเชื่อว่า … พญานาค เปรียบเหมือนสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่ อุดมสมบูรณ์ ความมีวาสนา

อีกทั้งยังเชื่อกันว่าหากได้มาสักการะแล้วเสมือนราวกับว่าเป็นบันไดสู่จักรวาลอีกด้วย

ศาลาเฉลิมพระเกียรติ … ภายในเป็นสถานที่ตั้งของ “พระสัพพัญญู” ซึ่งเป็นพระประธานสีขาวทั้งองค์ขนาดใหญ่ สร้างด้วยแร่แคลไซด์ สวยงามมาก ชาวบ้านมักเรียกง่ายๆว่า “หลวงพ่อขาว”

ภาพฝั่งตรงข้ามพระประธาน …

ด้านนอกของศาลาเฉลิมพระเกียรติ์ … มีภาพวาดตรงด้านหนึ่งของเนินเขา

“วัดป่าห้วยลาด” … ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวห้ามพลาดของอำเภอภูเรือเลยทีเดียว

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net