วันที่ เสาร์ ธันวาคม 2563

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

When one door closes, another door opens เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูอีกบานจะเปิดขึ้น (3)


When one door closes, another door opens เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูอีกบานจะเปิดขึ้น (3)

 

เดือนธันวาคม .. 2562 พบโควิด 19 เป็นครั้งแรกในนครอู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย ประเทศจีนชื่อของมณฑลหมายถึง "ทิศเหนือของทะเลสาบมณฑลหูเป่ย์ติดต่อกับมณฑลเหอหนานทางทิศเหนือมณฑลอานฮุยทางทิศตะวันออก มณฑลเจียงซีทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ มณฑลหูหนานทางทิศใต้ ฉงชิ่งทางทิศตะวันตก และมณฑลส่านซีทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มณฑลหูเป่ย์มีเขื่อนซานเสียต้าป้า หรือเขื่อนสามผา เป็นเขื่อนใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและป้องกันน้ำท่วม ตั้งอยู่ในพื้นที่หุบเขาซีหลิงเสีย เมืองอี๋ชัง ในมณฑลหูเป่ย ที่มีระบบนิเวศวิทยาที่เปราะบาง วันที่ 19 ..63 มีรายงานว่า เขื่อนยักษ์สามผา ทำลายสถิติผลิตไฟฟ้าทะลุ 1 แสนล้านกิโลวัตต์-ชั่วโมง

 

24 ..63 พบเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย ในแอนตาร์กติกา ติดโควิด-19 หลังเป็นดินแดนสุดท้ายที่ปลอดเชื้อมานาน

 

21 ธันวาคม 2563 "ภูเขาไฟฟูจิซึ่งปกติจะเห็นหิมะขาวโพลนปกคลุมยอดเขาช่วงฤดูหนาวของทุกปี แต่ปีนี้กลับไม่เห็นหิมะเหมือนเคย ท่ามกลางกระแสวิตกว่าภูเขาไฟที่สงบมานานกว่า 300 ปี

 

21 ธันวาคม 63 ผู้โดยสารติดโควิด-19 เสียชีวิตบนเครื่องบินสหรัฐฯ

 

17 .. 63 ซึ่งเป็นวันที่พบหญิงไทยเจ้าของแพปลาในตลาดกลางกุ้ง มหาชัย ติดเชื้อโควิด-19 โดยไม่มีประวัติการเดินทางออกนอกประเทศ จากนั้นก็ได้พบผู้ติดเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุกในชุมชนไทยและแรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาดมหาชัยแห่งนี้จนพบผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกหลายร้อยราย

 

20 .. 20  หน่วยงานสาธารณสุขอังกฤษ พบว่าเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ใหม่แพร่ระบาดเร็วกว่าเชื้อไวรัสสายพันธุ์เดิมมากถึงร้อยละ 70 

 

เหตุการณ์ทั้งหมดนี้แสดงให้เราเห็นถึงการเข้าถึงความจริงพื้นฐานธรรมชาติโดยธรรมชาติ ในทางวิทยาศาสตร์มีการกล่าวถึงการเข้าถึงความจริงที่เป็นพื้นฐานอยู่ 2 แนวทาง อย่างแรกคือ มองจากเล็กไปใหญ่ (bottom-up จากล่างขึ้นบน จากเหนือจรดใต้ จากซ้ายไปขวา จากนอกไปในอย่างที่สองคือ มองจากใหญ่ไปเล็ก (top-down จากบนลงล่าง จากใต้จรดเหนือ จากขวาไปซ้าย จากในไปนอกซึ่งทั้งหมดจะมีการซ้อนทับกันที่เรียกว่า CPT SYMMETRIC UNIVERSE  ระหว่างภายนอกและภายใน จุลภาคและมหภาค ขั้วบวกขั้วลบ ที่มากถึง 8x8 = 64

 

นักคณิตศาสตร์กล่าวว่า คนคนหนึ่งสามารถสร้างวงกลมได้สองวง ในระดับควอนตัม หรือ CPT SYMMETRIC UNIVERSE หรือ ปฏิจักรวาล (Anti-universe) นั้นวงกลมทั้งสองวงถือเป็นองค์ประกอบของระบบเดียวกันและไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเดียวกันในสิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน—>สิ่งเดียวกันใช่และไม่ใช่สิ่งเดียวกันในเวลาเดียวกัน—>เวลาเดียวกันใช่และไม่ใช่เวลาเดียวกันในเวลาเดียวกัน คำว่า ใช่ จะมีความหมายในสองทิศทางคือ ใช่และไม่ใช่ และในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันคำว่าไม่ใช่ ก็จะมีความหมายในสองทิศทางคือ ไม่ใช่และใช่ ซึ่งในระบบควอนตัมนั้นนอกจากจะมีความหมายในสองทิศทางในระดับเดียวกันแล้วยังมีความหมายในสองทิศทางในระดับสูงตำ่ บนล่าง ซ้ายขวา หน้าหลัง นอกใน ในทางคณิตศาสตร์หมายถึง จำนวนเต็ม (Integer) ในทางวิทยาศาสตร์หมายถึง เลขอะตอม(atomic number) เมื่อเรียกตามเลขมวล จะดูเหมือนอยู่ผิดตำแหน่งกัน ซึ่งเมื่อสลับที่กันจะดูเหมาะสมกว่าเราสามารถนำเอาเลขจำนวนเต็ม (Integer) และ  เลขอะตอม (atomic number) ไปใช้เป็นสูตรในการแก้ปัญหาได้ทุกปัญหาโดยไม่มีข้อยกเว้น ซึ่งเลขทั้งสองตัวและวงกลมสองวง = ค่าแรงโน้มถ่วงของนิวตัน ในระดับความน่าจะเป็นควอนตัม สมการ E=Mc2 ของไอสไตน์ถือเป็นส่วนหนึ่งและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของแรงโน้มถ่วงนิวตัน ทั้งหมดเปรียบได้กับการนำเอาเหรียญที่เหมือนและไม่เหมือนกัน 3 เหรียญ มาเรียงต่อกันโดยไม่เหมือนกัน โดยที่เหรียญแต่ละเหรียญมีสองด้าน

 

มนุษย์เปรียบได้กับอนุภาคหนึ่งอนุภาค เราสามารถอยู่ได้ทั้งในความคิดและความรู้สึกในเวลาเดียวกันและไม่สามารถอยู่ได้ทั้งในความคิดและความรู้สึกในเวลาเดียวกัน (อยู่ได้ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นในชั่วขณะหนึ่ง แต่การอยู่ที่ใดที่หนึ่งเท่านั้นในชั่วขณะหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่า อยู่ที่ใดที่หนึ่งเนื่องจากเราจะมีทั้งเซลล์สมองและเซลล์เส้นประสาทที่มีการทำงานร่วมกันเสมอ ถ้าหากกล่าวโดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่า ความคิดอยู่ที่ไหนความรู้สึกอยู่ที่นั่น แต่ในระดับที่ลึกและละเอียดมากขึ้นทั้งความคิดและความรู้สึกสามารถแยกกันหรือร่วมกันทำงานได้ = แรงแม่เหล็กไฟฟ้า หรือ แรงโน้มถ่วง คำว่า แยก ก็มีความหมายไปในสองทิศทางคือ แยกและไม่แยก (รวมและในขณะเดียวกันและหรือในทางกลับกันคำว่า ไม่แยก (รวมก็จะมีความหมายไปในสองทิศทางเช่นเดียวกัน ซึ่งนักวิทยาศาสตร์กล่าวว่า ควอนตัมยากที่จะเป็นคลื่นอย่างสมบูรณ์ หรือ เป็นอนุภาคโดยสมบูรณ์ นัยอีกนัยหนึ่งคือ การใช้ชีวิตของเราทุกคนยากที่จะมีสาเหตุหรือต้นกำเนิดมาจากภายในและหรือภายนอกอย่างใดอย่างหนึ่งโดยสมบูรณ์ แต่ความยากก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เกิดขึ้น เพียงแต่การเกิดขึ้นจะใช้เวลาในการเกิดขึ้นเพียงชั่วเสี้ยววินาทีเท่านั้นเช่นเดียวกันกับการเชื่อมต่อในโลกควอนตัมที่เมื่อเกิดการเชื่อมต่อโลกสองโลกจะไม่สัมพันธ์กันอีกเลย ซึ่งทั้งคำว่า ไม่สัมพันธ์กันและสัมพันธ์กัน ต่างก็มีความหมายไปในสองทิศทางในตัวเองที่ไปในตรงกันข้ามทั้งสิ้น

 

#change

โดย Enlightened

 

กลับไปที่ www.oknation.net