วันที่ ศุกร์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง .. วัดสวย ณ ขอนแก่น


พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง .. วัดสวย ณ ขอนแก่น


พระมหาธาตุแก่นนคร ตั้งอยู่ริมบึงแก่นนคร

ภายในบริเวณ วัดหนองแวง ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น

ตามประวัติกล่าวว่า ... วัดหนองแวง เป็นวัดเก่าแก่ดั้งเดิมของขอนแก่น

ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2332 มีอายุมากว่า 200 ปี ได้รับพระราชทาน วิสุงคามสีมาครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2442 โดยพระยานครศรีบริรักษ์(อู๋)

และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527

พระมหาธาตุแก่นนคร ... ตั้งอยู่ภายในบริเวณ วัดหนองแวง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539

ในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี

พระมหาธาตุแก่นนคร ... ลักษณะเป็นพระธาตุ 9 ชั้น สูง 80 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร

โดยส่วนยอดเป็นทรงเจดีย์ ที่จำลองแบบมาจากพระธาตุพนม

ซึ่งหากขึ้นไปชมที่บริเวณยอดเจดีย์สามารถมองเห็นวิวของบึงแก่นนครและเมืองขอนแก่นได้ชัดเจน สวยงาม

 มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุม และมีกำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ

เป็นศิลปะในสมัยทวาราวดี ผสมศิลปะแบบอินโดจีน

ภายในองค์พระธาตุ ... วางผังเป็นขั้นๆ ทั้งหมดมีอยู่ 9 ชั้นด้วย

ด้านในก็จะปูพื้นด้วยหินอ่อน ซึ่งเราสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ทั้งหมด 9 ชั้น

และแต่ละชั้นมีความสวยงามและน่าสนใจแตกต่างกันไป

เราแวะเข้าไปไหว้พระที่ ชั้นที่ 1 แต่เนื่องจากความจำกัดของเวลา

จึงไม่ได้ขึ้นไปชมยังชั้นอื่นๆของพระเจดีย์

ด้านในชั้นที่ 1 ... ลักษณะเป็นหอประชุม เป็นสถานที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ส่วนอุรังคธาตุ (ส่วนอก) และพระธาตุของพระสาวกประมาณ 100 องค์ ประดิษฐานอยู่

มีพระประธานประดิษฐานอยู่ 4 องค์ รอบๆตกแต่งด้วยลวดลายต่างๆ บนเสา บานประตู และหน้าต่าง การแกะสลักเป็นนิทานเรื่องจำปาสี่ต้น ที่บานประตูใหญ่ แกะสลักเป็นรูปแบบ 3 มิติ ที่สวยมาก และมีจิตรกรรมฝาผนัง ประวัติศาสตร์เมือง ขอนแก่น

รายละเอียดของชั้นต่างๆเพิ่มเติม มีดังนี้

- ชั้นที่ 2 เป็นพิพิธภัณฑ์ของชาวอีสานโดยเก็บรวบรวมข้าวของเครื่องใช้ในอดีต ที่ค่อนข้างหาดูได้ยากในปัจจุบัน พร้อมทั้งที การวาดลวดลายบนผนังที่เกี่ยวกับข้อห้ามของคนอีสาน ที่เรียกว่า "คะลำ" ซึ่งเป็นแนวประพฤติตนในการอยู่ร่วมกันของชาวอีสาน โดยแต่ละภาพก็หมายถึงข้อห้ามแต่ละข้อ ซึ่งมีทั้งหมด 35 ข้อ บานประตู หน้าต่าง เขียนลวดลายเบญจรงค์ และภาพแกะสลัก นิทานเรื่องสังศิลป์ชัย

- ชั้นที่ 3 เป็นหอปริยัติบานประตู หน้าต่าง เขียนลวดลายเบญจรงค์และภาพแกะสลักนิทานเรื่องนางผมหอม เป็นนิทานที่ได้เล่าสืบ ต่อกันมาแต่โบราณของชาวอีสาน และในชั้นที่สามนี้ได้รวบรวมตาลปัตร พัดยศ และเครื่องอัฐบริขาร ของพระภิกษุสงฆ์ที่มี ชื่อเสียงในจังหวัดขอนแก่น

- ชั้นที่ 4 เป็นหอปริยัติธรรม ภายในมีพิพิธภัณฑ์ของเก่า ภาพวาดที่บานประตู หน้าต่าง เป็นภาพพระประจำวันเกิด เทพประจำทิศ และตัวพึ่ง-ตัวเสวย

- ชั้นที่ 5 เป็นหอพิพิธภัณฑ์มีบริขารของหลวงปู่พระครูปลัดบุษบา สุมโน อดีตเจ้าอาวาสวัดรูปที่ 6 บานประตูหน้าต่างแกะสลักภาพ พุทธชาดก

- ชั้นที่ 6 เป็นหอพระอุปัชฌายาจารย์บานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานชาดกเรื่องเวสสันดร 

- ชั้นที่ 7 เป็นหอพระอรหันต์สาวกบานประตูหน้าต่างแกะสลักนิทานเรื่องพระเตย์มีใบ้

- ชั้นที่ 8 เป็นหอพระธรรมเป็นที่รวบรวมพระธรรม คัมภีร์สำคัญทางพระพุทธศาสนา พระไตรปิฏก ฯลฯ บานประตูแกะสลักรูปพรหม 16 ชั้น

- ชั้นที่ 9 เป็นหอพระพุทธตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น

หากคุณมีโอกาสมาเที่ยวอีสาน และผ่านมาที่ขอนแก่น

ก็อยากจะแนะนำให้ไป กราบไหว้ ขอพรพระพุทธรูป และสักการะพระมหาธาตุแก่นนครกันนะคะ

ที่อยู่ : พระมหาธาตุแก่นนคร วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

เปิดให้เข้าชม : 08.00-18.00 น.

 

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net