วันที่ ศุกร์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

การผกผันของ wave ในปี 2021


การผกผันของ wave ในปี 2021

 

วันทนา อรรถสถาวร

 

 

การระบาดของโควิด-19 ตลอดปีกว่าที่ผ่านมา ทำให้เกิด New Normal ในสังคมโลก และเกิดการเปลี่ยนแปลงการคาดการณ์ต่าง ๆ จน wave ต่าง ๆ เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมาย

- วิถีของคนก่อนโควิด-19 จะเปลี่ยนไป พฤติกรรมของคนจะต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่มีความเสี่ยงต่อเชื้อโรค

-คนให้ความใส่ใจต่อสุขภาพมากขึ้นทั้งในส่วนบุคคลและในส่วนธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจอาหารและวัตถุดิบอาหาร หากไม่ให้ความใส่ใจในการคัดกรองตรวจสอบอาจพังพาบในพริบตา

-ปัจเจกบุคคลจะมีความระมัดระวังตัวต่อโรคระบาดนี้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์จะเป็นของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น และเปิดโอกาสให้มีการสร้างนวัตกรรมเพื่อป้องกันตัวเองให้ดีขึ้น

-คนหวาดระแวงที่จะเดินทางไปในต่างถิ่น ส่งผลให้การท่องเที่ยวซึ่งเคยเป็น Blue ocean ของประเทศต่าง ๆ กลับกลายเป็นการแช่แข็งกิจการนี้ไปทั่วโลก

-เมื่อการเคลื่อนไหวของคนทั่วโลกไม่เกิด ส่งผลให้ธุรกิจเครื่องบินขาดทุนแทบทุกสายการบิน

-เมื่อเครื่องบินไม่บิน ส่งผผลต่อการใช้น้ำมัน และอุตสาหกรรมน้ำมันมีรายได้ลดลง

-อุตสาหกรรมที่จะเป็น Blue ocean คือการขนส่งและ delivery ส่วนหนึ่งเพราะผู้บริโภคต้องการความสะดวก อีกด้านหนึ่งเป็นการลดความเสี่ยงจากโควิด-19 จากข่าวสารที่เกิดขึ้นว่าในตลาดมีความเสี่ยงสูงเช่นกัน

-อุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ โรงพยาบาลต่าง ๆ มีความต้องการสิ่งเหล่านี้มากขึ้น

โลกยุคใหม่ไม่ใช่แค่โควิด-19 เท่านั้น แต่ภายใต้สิ่งแแวดล้อมยังมีความเสี่ยงของเชื้อโรคใหม่ ๆ และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รอเราอยู่

สิ่งที่ผู้บริโภค ธุรกิจ ต้องมีการปรับตัวอย่างสูงเพื่อเข้าสู่ wave ใหม่

 

ขอขอบคุณภาพ : ธนาคารแห่งประเทศไทบ

 

 

โดย wantanaattha

 

กลับไปที่ www.oknation.net