วันที่ เสาร์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

นางสาวรสสุคนธ์ สารทอง กับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติ ครูดีไม่มีอบายมุข รุ่นที่ 10


 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสสุคนธ์ สารทอง
ครูโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ได้รับโล่รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประเภท ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
...
โรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรสสุคนธ์ สารทอง ครูโรงเรียนบ้านอ่างกระพงศ์
ที่ได้รับโล่รางวัล "ครูดีไม่มีอบายมุข" ประเภท ครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เนื่องในวันครูแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ โดยโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่มีอบายมุข และช่วยเหลือให้บุคคลอื่น ๆ ลด ละ เลิก อบายมุขได้
 
ันครูแห่งชาติ
16 มกราคม 2564

โดย ดอกไม้ป่าบุปผาชน

 

กลับไปที่ www.oknation.net