วันที่ อาทิตย์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

อว.- วิศวะมหิดล เจ้าภาพจัด RoboCup 2022 แข่งขันหุ่นยนต์ยิ่งใหญระดับโลก


 

อีกก้าวของประเทศไทยบนเวทีโลก...กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในนามประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup 2022, Bangkok, Thailand ณ หอประชุมไบเทค ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ตามมติที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระดับอายุ คือ อายุต่ำกว่า 19 ปี มี 4 ประเภท และอายุ 19 ปีขึ้นไป มี 4 ประเภท

 

รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ กรรมการ RoboCup Board Trustee กล่าวว่า หุ่นยนต์และโรโบติกส์ในปัจจุบันและอนาคต ทวีบทบาทสำคัญต่อชีวิตประจำวัน และการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม จนถึงสุขภาพและการแพทย์ในยุคการเปลี่ยนผ่านด้วยดิจิทัลและนวัตกรรม สำหรับการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup ริเริ่มจัดโดยสมาพันธ์ RoboCup นานาชาติ (International Robocup Federation) จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 เพื่อส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาด้านหุ่นยนต์ของโลก ซึ่งต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์และพหุศาสตร์หลายๆด้าน เช่น กลไกของหุ่นยนต์ การควบคุมการเคลื่อนที่ การรับรู้ของหุ่นยนต์ และการวางแผนการทำงาน เป็นต้น รวมถึงประเทศไทยส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน RoboCup อย่างต่อเนื่อง เคยครองแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัยและหุ่นยนต์เตะฟุตบอลขนาดเล็ก ในปี พ.ศ. 2545 มาแล้วภายใต้การนำทีมของ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมา ในปี พ.ศ. 2559 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง Trustee ของ International RoboCup Federation โดยจัดการแข่งขัน RoboCup การแข่งขันวิชาการหุ่นยนต์ขนาดใหญ่ระดับนานาชาติ

 

 

นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2559 ประเทศไทยเคยได้รับการทาบทามให้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับภูมิภาคเป็น Super Regional RoboCup ภายใต้ชื่อ RoboCup Asia Pacific (RCAP) 2017 ขึ้นในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน จาก 25 ประเทศทั่วโลก ในปี พ.ศ.2560 ทางสมาพันธ์ RoboCup นานาชาติ ได้ประจักษ์ถึงศักยภาพของประเทศไทย จึงเชิญให้เข้าร่วมคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับโลก RoboCup ครั้งที่ 25 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 จึงได้เลื่อนการจัดงานออกไป และต่อมาได้สรุปกำหนดจัดงานในช่วงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ภายใต้ชื่องาน RoboCup 2022, Bangkok, Thailand

 

การพัฒนาวิทยาการด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมใหม่ New S-Curves ของประเทศไทย การที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน RoboCup 2022, Bangkok, Thailand นั้น จึงเป็นการตอบรับต่อนโยบายของภาครัฐสู่การเป็น Thailand 4.0 ซึ่งจะเป็นการสร้าง Ecosystem ขนาดใหญ่ของประเทศ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันอีกด้วย

คนไทยรอติดตามข่าวคราว และร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับนานาประเทศที่จะเข้าร่วมแข่งขัน RoboCup 2022, Bangkok, Thailand ด้วยกัน

 

 

 

___________________________________________

PR AGENCY  :  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

TEL :  ประภาพรรณ 081-899-3599, สุวพัชร 086-341-6567,  E-mail :   brainasiapr@gmail.com      

 

โดย ประภาพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net