วันที่ เสาร์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

วิกฤตไวรัสโควิด-19 กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาล


จับตาวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 กับบทบาทท้องถิ่นด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน

ผศ.ดร.ณกมล ปุญชเขตต์ทิกุล สาขาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ต้องยอมรับว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำเอาสังคมไทยและสังคมโลกหยุดชะงักไปตามกันในหลายด้าน การมีความพยายามกระตุ้นให้เกิดการเดินหน้าไปได้ ของแต่ละประเทศมีความยากลำบากมาก ส่งผลกระบต่อภาคบริการประชาชนอย่างองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัดหลายแห่ง อยู่ในภาวะนิ่ง เดินหน้าไม่ได้ กลับไปข้างหลังก็ไม่ได้ เหมือนถูกตรึงไว้ด้วยเวทย์มนต์ดานมืด

นโยบายที่สำคัญคือ การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม ง่าย สะดวก รวดเร็ว และประหยัด เป็นสิ่งที่ประชาชนมองหาในยามลำบาก อะไรที่จะสามารถทำให้ประชาชนมีความหวังในช่วงที่มืดมิดนี้ ได้ มาดูกัน

นโยบายเมืองสมาร์ท (Smart city)แห่งอนาคต  การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  การยกระดับการให้บริการสาธารณะ การยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการและการดำเนินงานของเมือง และเพื่อช่วยสร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาและการดำเนินงานของเมืองต่อไปในอนาคต  

พัฒนาระบบปฏิบัติการหลักของเมือง (City Operation System)    ระบบฐานข้อมูลกลางของเมือง (City Database) ระบบโครงข่ายการเชื่อมต่อ และโทรคมนาคมของเมือง โครงสร้างพื้นฐานด้านโครงข่ายเชื่อมต่อโทรคมนาคมของเมืองเปรียบเสมือนเส้นเลือดที่เชื่อมต่อข้อมูลจากฐานข้อมูล  ระบบพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคลให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานสู่ระบบการทำงานที่มุ่งเน้นภารกิจ (Mission -base tasking)  ระบบข่ายความสัมพันธ์ของภาคส่วนต่าง ๆ ภายในเมือง (City community network)  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยสูงสุดแก่ประชากรของเมืองและนักท่องเที่ยว  ระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ  ระบบการให้บริการสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Healthcare) ระบบการจัดการศึกษาอัจฉริยะ (Smart Education) ระบบการจราจรอัจฉริยะ (Smart Mobility)ระบบการท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourism) 

ทั้งนี้ในภาพรวม อาจต้องพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวนโยบายการพัฒนาระบบ TOD เพื่อบรรเทาปัญหาการจราจรและขนส่งให้มีประสิทธิภาพ  นโยบายการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สวนสาธารณะ พื้นที่สร้างสรรค์ ลานกีฬา ลานวัฒนธรรม นโยบายและยุทธศาสตร์ในการต่อสู้โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่ นโยบายการพัฒนา Land mark (แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่) นโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงแนวคิดที่จะขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพลเมือง Digital

 คงต้องมาดูกันว่าแต่ละเรื่อง แต่ละแนวคิดและกลยุทธ์ที่งัดกันออกมาใช้ในช่วงวิกฤตโรคระบาดไวรัสโควิด-19 จะสามารถเป็นทีเด็ดช่วยให้การทำงานท้องถิ่นและการมุ่งที่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองของไทยจะเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหน และการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปที่ตัวประชาชนจะมีแรงอัดฉีดได้แรงและทันใจประชาชนหรือไม่ เป็นเรื่องที่ต้องจับตา ดูกันในระยะยาว.

 

โดย dr.nakamon

 

กลับไปที่ www.oknation.net