วันที่ เสาร์ มกราคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เราทุกคนต่างเป็นนายจ้างของตนเอง


เราทุกคนต่างเป็นนายจ้างของตนเอง
We are all our own employers.


ถ้าจะถามว่า ใครกันเป็นเจ้านายของเรา
บางคนอาจตอบได้ชัดเจนว่าคือใคร
เพราะเขารู้อยู่ว่า แต่ละเดือนหรือแต่ละชั่วโมงเขารับค่าจ้างหรือผลประโยชน์จากการใช้เวลา แรงกาย แรงใจและสติปัญญาจากใคร
ใครคือคนมีอำนาจให้เขาทำงานต่อหรือปลดเขาออกจากงาน

แต่ถ้าจะถามว่า
ใครกันหละที่กำหนดให้เราทำงานมากน้อยเพียงใด ทุ่มเทเพียงใดหรือเลือกจะทำงานอะไร แค่ไหน
คำตอบอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้

หรือถ้าจะถามให้ชัดกว่านั้นว่า
ใครกันที่บอกให้เรายังคงทำงานนั้น ๆ อยู่ทั้งที่เราไม่ได้ชอบ ไม่ได้เห็นคุณค่าของงาน
บางงานเราอาจจะเบื่อแสนเบื่อหรืออาจจะถึงขั้นเกลียดเลยด้วยซ้ำไป
แต่เราก็ยังคงทนทำงานนั้น ๆ ต่อไป

ต่อคำถามข้างต้น
บางคนอาจยังคงตอบว่า "คนอื่น"

แต่บางคนอาจจะเปลี่ยนคำตอบว่า "ตัวเอง"
โดยมองว่า ตนเองนั่นแหละเป็นนายจ้างสำหรับตัวเอง

สำหรับคนที่มีคำตอบว่าเป็นคนอื่นหรือสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ตัวของเราเอง
ผู้เขียนก็ขออนุญาตถามคำถามจำเพาะเข้าไปอีกว่า

เราใช่ไหมที่เลือกจะทำงานนั้น
ไม่เปลี่ยนใจไปทำงานอื่น
เราใช่ไหมที่ยังคงทำงานนั้น ๆ แม้จะเบื่อหรือเกลียดงานนั้นแค่ไหน
เราใช่ไหมที่ตัดสินใจทุ่มเทหรือไม่ทุ่มเททำงานนั้น ๆ
เราใช่ไหมที่เลือกทำงานนั้น ๆ ในฐานะเจ้าของกิจการหรือในฐานะลูกจ้างของเจ้าของกิจการนั้น ๆ
เราใช่ไหมที่ยอมรับค่าตอบแทนจำนวนเท่านั้นที่มีบางคนมอบให้ตน

สำหรับคนที่เห็นความจริงว่า
เจ้านายที่แท้จริงของเราแต่ละคนคือตัวเรานี่เอง
เขาย่อมตระหนักว่า
เราแต่คนย่อมคอยกำกับตัวเราตลอดเวลา คอยกำหนดว่า เราควรได้ผลลัพธ์จากงานนั้น ๆ มากเพียงใด คอยมอบค่าจ้างที่เหมาะสมแก่ตนเอง

เพราะได้ตระหนักเช่นนั้นแล้ว
เขาย่อมเลือกทำอย่างมุ่งมั่นทุ่มเทในงานใด ๆ ที่รับผิดชอบ เพื่อจะได้รับผลเท่าที่ตนเองต้องกา

โดย 48โรนินเถื่อน

 

กลับไปที่ www.oknation.net