วันที่ อังคาร กุมภาพันธ์ 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ม.สยาม ร่วมกับ Thailand Coaching Academy สร้างผู้นำ ‘โค้ช’ มืออาชีพระดับดีกรี


ม.สยาม ร่วมกับ Thailand Coaching Academy สร้างผู้นำ ‘โค้ช’ มืออาชีพระดับดีกรี

  “MBA การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” หลักสูตรแรกของประเทศไทย

 

 ในยุคสังคมท้าทายกับวิกฤตโควิดเกิดความผันผวนไปทั่วโลก สู่วิถีชีวิตใหม่ อาชีพที่เคยมีถดถอยและหายไปมากมาย แต่อีกหนึ่งอาชีพ โค้ช (Coach)ยังคงเป็นเทรนด์ใฝ่ฝันของผู้คนมากมาย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยสยาม จึงร่วมกับ Thailand Coaching Academy (TCA) เปิดตัวสร้างผู้นำ ‘โค้ช (Coaching)’ มืออาชีพพร้อมดีกรีมหาบัณฑิต ในหลักสูตร “MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ (MBA – Coaching for Business Development)” นับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ   

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการโค้ชเพื่อการพัฒนาธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching  ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากกลุ่มบริษัท Jimi The Coach ที่จะมาเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน สู่การพัฒนาผู้นำในองค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาประเทศต่อไป

ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ฉายภาพของผู้บริหารองค์กรการศึกษาว่า อยากเห็นผู้เรียนหรือเด็กๆ เมื่อเข้าไปเรียนแล้วเกิดความสุข และอยากจะรู้อะไรใหม่ๆ เพิ่มเติม แล้วพอจบก็ตั้งคำถามบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่ๆ ขึ้นมา ซึ่งตรงนี้จะเป็นประโยชน์          ด้วยหลักสูตรทั่วไป จะเป็นหลักสูตรที่สร้างความเข้าใจ และเมื่อเข้าใจแล้วก็มีความรู้ แล้วก็จะมีแรงผลักดันต่อไปในการที่จะแสวงหาความรู้ใหม่ๆ หรือหลักสูตรใหม่ๆ มาเติมเต็ม ดังนั้นหลักสูตร MBA Coaching นี้ เราหวังว่าจะเป็นหลักสูตรที่ดีที่สุด ในการส่งเสริมให้เกิดความสำเร็จทั้งในชีวิตและธุรกิจ ...เพราะการประสบความสำเร็จในธุรกิจเพียงอย่างเดียวจะไม่ยั่งยืน

 

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การโค้ชชิ่งเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจะมีหลักสูตร Coaching มานานแล้ว และประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก ดังนั้น โปรแกรม ‘MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ (MBA – Coaching for Business Development)’ จึงเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับตัวให้เท่าทันและรับความท้าทายที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะก้าวสู่อาชีพนี้อย่างมืออาชีพระดับสากล   หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์การและภาครัฐ ทั้งผู้บริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และโค้ชของผู้บริหาร เป็นต้น และด้วยทางด้านธุรกิจในวันนี้เกิดความผันผวนมากมาย จึงจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีการปรับ โดยต้องมาเรียนรู้ เพราะการมาเรียนรู้ MBA นอกจากจะได้เรียนครอบคลุมด้านธุรกิจทั่วๆ ไปแล้ว ยังได้ศาสตร์ของการโค้ชชิ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ได้โค้ชไปในตัวด้วย เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง ธุรกิจ องค์กร และทีมงาน ที่พร้อมขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนำไปสู่เป้าหมาย Achieve Goal เพื่อความสำเร็จของธุรกิจนั้นๆ ...และรู้สึกภาคภูมิใจที่โค้ชจิมมี่ จาก TCA ได้เข้ามาร่วมกับเรา ซึ่งทาง TCA มีความพิเศษหลายๆ ด้านคือ มีประสบการณ์โค้ชผู้นำในองค์กรชั้นนำมาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่สำคัญก็คือว่า เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ ดังนั้นผู้ที่จบหลักสูตรนี้จะได้การการันตีในระดับสากล ACTP สามารถที่จะทำเรื่องโค้ช ประเภทธุรกิจที่ปรึกษาต่างๆ ได้ด้วย 

                                                                                           

โค้ชจิมมี่ คุณพจนารถ ซีบังเกิด ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท Jimi The Coach กล่าวเสริมว่า อยากยกระดับศาสตร์นี้เข้าไปสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทย และเป็นโอกาสที่จะขยายศาสตร์การโค้ชให้ไปถึงคนไทยได้มากขึ้นต้องการที่จะสร้างโค้ชมืออาชีพและถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการโค้ชให้กับผู้บริหารในองค์กรชั้นนำมากว่า 10 ปี ของกลุ่มบริษัท สู่ผู้นำองค์กรให้มีเป้าหมายแห่งความสำเร็จ ดำรงตนอย่างแข็งแรง พร้อมนำพาทีมไปสู่ความสำเร็จในการบรรลุถึงเป้าหมายส่วนตัวและเป้าหมายองค์กร รวมทั้งความมีจริยธรรมควบคู่กันไป...และหัวใจสำคัญของการเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีหลัก My Set 4 ข้อดังนี้ 1.เปิดใจ 2.เชื่อมั่นในศักยภาพของคนอื่น ว่าทุกคนมีศักยภาพอยู่ในตัวเอง ทั้งที่เห็นตอนนี้ และยังไม่ได้เห็น ซ่อนอยู่ อันที่สองคือ ให้วางใจว่าในทุกๆ คนถ้าปฎิบัติตัว หรือทำงานได้แค่นี้ในวันนี้ แปลว่าต้นทุน ณ ขณะนั้น ยังมีไม่เพียงพอ แต่ไม่ได้แปลว่ามีแค่นั้น หากยังมีอีกที่ซ่อนอยู่ สรุปคือ ทุกคนทำดีที่สุดแล้ว เท่าที่มีศักยภาพอยู่ในขณะนั้น 3.ให้เชื่อว่าทุกคนเปลี่ยนแปลงได้ 4.ลองช่วยเหลือ และพัฒนา แล้วยังทำไม่ได้ อย่าเรียกว่าล้มเหลว ให้ระลึกไว้เสมอว่า คือ เสียงสะท้อนกลับเพื่อให้เราปรับปรุง หรือเปลี่ยนวิธีแก้ไข เปลี่ยนวิธีทำใหม่ หรือทำซ้ำ ทำถี่ๆ ดังนั้น ถ้าจะเป็นโค้ชที่ดีจะต้องมีหลักความเชื่ออย่างน้อยๆ 4 ข้อนี้ก่อน แล้วที่เหลือจะเป็นทักษะ มาเรียนรู้ ‘ทักษะ’ ที่หลัง

 

นี่คือเหตุผลทำไมจึงต้องมาเข้าร่วมเติมพลังให้ตนเองในหลักสูตร ‘MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ’ เพื่อที่จะผ่านกระบวนความรู้ความเข้าใจของศาสตร์ต่างๆ ดึงศักยภาพตัวตนของเราออกมาสู่การคิดวิเคราะห์ความเป็น ‘โค้ชมืออาชีพ’  โดยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่สามารถจบได้ภายใน 1.5 ปี และสำหรับผู้ที่เคยเรียน TCA,  ACTP สามารถจบได้ภายใน 1 ปี และเมื่อจบหลักสูตรในโปรแกรมนี้จะได้ทั้งปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และ certification หรือประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation - ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP) ด้วย    

มาพบกับหนึ่งในเทรนด์อาชีพที่ท้าทายสู่วิถีชีวิตใหม่ เป็นผู้บริหารที่พัฒนาธุรกิจและบุคลากรด้วยการโค้ช และ ที่ปรึกษาหรือโค้ชทางการพัฒนาผู้นำและธุรกิจ รุ่นปฐมฤกษ์ (Founder Batch) เปิด พฤษภาคม 2564 รับไม่เกิน 50 คน สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.ธนกร ลิ้มศรัณย์ โทร.089 333 9999 และ ดร.พิเชษฐ์ มุสิกะโปดก โทร.082 669 2953  หรือสอบถามที่ LINE @ JIMITCA

โดย มะลิซ้อนซ่อนรัก

 

กลับไปที่ www.oknation.net