วันที่ อังคาร มีนาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

คนนอกสายตา


หลังจากการเลือกตั้ง(28 มีนาคม 2564)..ประชาชนคือคนนอกสายตาอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น..ดังนั้น..ภายหลังการเลือกตั้ง การสร้างพื้นที่ให้ประชาชนเข้ามามีมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรและอย่างมีพลัง ย่อมเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของของประชาชน จาก"คนนอกสายตา" มาเป็น "คนในสายตา"..ในที่สุด

"การก่อรูปพร้อมการก่อตั้งพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนหรือคนทับเที่ยงต่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของเทศบาลนครตรัง อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ในรูปแบบ"สภาเมือง" จึงเป็นการสร้างพื้นที่ให้ประชาชนได้มีโอกาสเสนอความต้องการและสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนให้ทางคณะผู้บริหารและสภาเทศบาลได้รับทราบอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อนำไปขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเจ้าของภาษีและเจ้าของอำนาจสูงสุดตามครรลองของระบอบประชาธิปไตย ที่ไม่ได้ยึดโยงเฉพาะการเลือกตั้งเพียงอย่างเดียว เป็นหัวใจสำคัญของความเป็น"ประชาธิปไตยทางตรง" ที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองอย่างต่อเนื่อง

จึงสามารถสรุปได้ว่า..."สภาเมือง"คือคำตอบสุดท้ายและคำตอบเดียวที่ประชาชนสามารถเปลี่ยนสถานะตนเองภายหลังการเลือกตั้ง

จาก"คนนอกสายตา" เป็น "คนในสายตา" ในที่สุด

จาก...นักวิ่งเมืองตรัง

โดย เราคนไทย

 

กลับไปที่ www.oknation.net