วันที่ อังคาร กันยายน 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

*+* ลวดลาย...ประจำตัว *+*


~ ~ ลายนิ้วมือ บอกเอกลักษณ์ประจำตัว ~ ~

วันนี้ตอนเช้าโดนมีดบาดนิ้วโป้ง (ฮือๆๆๆ)  ตอนบ่าย ๆ มันก็เริ่มบวม ๆ เพ่งพินิจ พิจารณามันแล้วก็นึกถึง "ลายนิ้วมือ" ที่นิ้วทั้งสิบนิ้วขึ้นมา

ก็เลยจะหยิบยกเรื่องดี ดี มาฝากกัน

ลายนิ้วมือ บอกเอกลักษณ์ประจำตัว

ลายนิ้วมือ (fingerprint) มีรูปแบบเป็นเส้น และแบบวนเป็นก้นหอย
ลองเอาหมึกทาที่นิ้วและพิมพ์ลายนิ้วมือดู
จะเห็นว่าแต่ละคนมีลายนิ้วมือรูปแบบแตกต่างกัน  

เราจึงใช้ลายนิ้วมือเป็นหลักฐานในการพิสูจน์บุคคล 
ลายนิ้วมือจำแนกออกเป็น 3 ลักษณะคือ

    

1. ลายวงกลมคล้ายบ่วง  

                    

   2. ลายเส้นโค้ง  

                 

3. ลายก้นหอย

เอ....นิ้วมือทั้งสิบนิ้วของเรา มีลายอะไรบ้างนะ?  

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

อิสลามกับเรื่องของลายนิ้วมือ

“แน่นอนทีเดียว เราสามารถที่จะทําให้ปลายนิ้วมือของเขาอยู่ในสภาพที่สมบรณ์”
(อัลกุรอาน 75: 4)


                    ลายนิ้วมือเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลแม้แต่แฝดแท้ที่หน้าตาเหมือนกันก็ยังมีลายนิ้วมือที่ต่างกัน ลักษณะเช่นนี้สามารถนํามาพิสูจน์บุคคลได้ ความเฉพาะตัวของ ลายนิ้วมือนั้นเทียบได้กับรหัสบาร์โค้ดที่ ใชอยู่ในปัจจุบันนี้


                   การที่อัลกุรอานพูดถึงลายนิ้วมือนั้นมีความหมายเป็นพิเศษ เพราะลายนิ้วมือเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ทุกๆคน ที่มีชีวิตอยู่และที่เคยมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ล้วนแล้วแต่มีลายนิ้วมือเป็นลักษณะเฉพาะตัวทั้งสิ้น นี่เองที่เป็นสาเหตุว่าเหตุ ใดเราจึงใช้ลายนิ้วมือไว้พิสูจน์ตัวบุคคล และประเทศต่างๆทั่วโลกก็ใช้ลายนิ้วมือดวยวัตถุประสงค์ดงกล่าวกันอย่าง แพร่หลาย                ประเด็นสําคัญก็คือประโยชน์ของลายนิ้วมือเพิ่งจะถูกค้นพบมาเมื่อไม่นานนี้เองในปลายคริสตศตวรรษที่สิบ เก้า แต่ก่อนหน้านั้นผู้คนทั้งหลายต่างก็คิดว่าลายนิ้วมือก็เป็นเพียงแค่เส้นที่โค้งๆไปมาหาความหมายพิเศษอะไรไมได แต่ในอัลกุรอานนั้น ได้ชี้ให้เห็นความสําคัญของลายนิ้วมือเมื่อพันสี่รอยปีมาแล้ว หากแต่ไม่มีใครสนใจ ความหมายพิเศษนี้  และเพิ่งจะเป็นที่เข้าใจกันในยุคปัจจุบันนี้เอง

ภาพ-ข้อมูลบางส่วนจาก Internet

โดย HalfMoon

 

กลับไปที่ www.oknation.net