วันที่ พุธ เมษายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทีม นศ.วิศวะมหิดล คว้ารางวัล SCG Bangkok Business Challenge Thailand 2021


 

 

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดี และ ผศ.ดร.พรภพ นัยเนตร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ แสดงความยินดีกับนักศึกษา ทีม Kidney in a Box ซึ่งได้พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ถนอมไตระหว่างรอการปลูกถ่าย ได้รับรางวัล Best Business Plan ในการแข่งขัน SCG Bangkok Business Challenge Thailand 2021 จัดโดย สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมาชิกภายในทีม ประกอบด้วย นางสาวปณิดา เซ็น , นางสาวสุมนัส วิวัฒวิทยาวงศ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นายภควัต นิลพงษ์ โดยมี ดร.นพ.กรกช เกษประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นที่ปรึกษา

ในแต่ละปีประเทศไทยมีผู้ป่วยเป็นโรคไตหลายล้านราย คนป่วยโรคไตในระยะสุดท้ายส่วนใหญ่จะต้องได้รับการฟอกไต หรือ ปลูกถ่ายไต ในแต่ละปีประเทศไทยมีคนไข้ที่รับการปลูกถ่ายไต ประมาณ 700 ราย ส่วนในต่างประเทศมีประมาณ 90,000 ราย ซึ่งการปลูกถ่ายไตอาจมีปัญหาได้ หากไตที่ได้รับการปลูกถ่ายไม่ใช่ไตที่มีคุณภาพดี และในผู้ป่วยบางรายที่รับการปลูกถ่ายไตนั้น ไตจากผู้บริจาคอาจอยู่ไกล ทำให้ต้องใช้เวลาในการเดินทาง เทคโนโลยีการเก็บรักษาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ทีม Kidney in a Box จึงได้นำแนวคิด อุปกรณ์ถนอมไตขณะรอการปลูกถ่าย มาเสนอในการแข่งขันครั้งนี้

 

 

___________________

PR AGENCY:  บ.เบรนเอเซีย คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (BrainAsia Communication)

TEL :  ประภาพรรณ 081-899-3599, สุวพัชร 086-341-6567,  E-mail :   brainasiapr@gmail.com  , www.brainasia.co.th

 

โดย ประภาพรรณ

 

กลับไปที่ www.oknation.net