วันที่ พุธ พฤษภาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

เลิกจมจ่อ


เลิกจมจ่อ
 
ความสำเร็จอดีตสามารถกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจในตนเอง ส่วนความล้มเหลวที่ผ่านมานั้นก็สามารถเป็นบทเรียนให้แก่ชีวิตเรา ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับมุมมองที่เรามีต่อสิ่งนั้น ๆ ด้วย แต่ความสำเร็จก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับรองว่า จะเกิดความสำเร็จเช่นนั้นเรื่อยไป หรือความล้มเหลวเองก็ไม่ใช่เหตุให้เราต้องล้มเหลวอีกในอนาคต เพราะเราคาดการณ์อนาคตได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุปัจจัยต่างที่จะเกิดขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
 
ด้วยเหตุนั้น เราจึงไม่ควรจมจ่ออยู่กับทั้งความสำเร็จหรือความล้มเหลวที่ผ่านไปแล้วเหล่านั้น ทั้งนี้ เพราะถ้าเรามัวพร่ำพูดถึงความสำเร็จที่ผ่านมาหรือมัวรู้สึกแย่ต่อความล้มเหลวในอดีต ใจของเราย่อมไม่ได้สัมผัสถึงสุขในปัจจุบันขณะ นั่นทำให้เราประมาทที่จะทำการต่าง ๆ ให้ดีขึ้นเพราะหลงระเริงกับความสำเร็จเดิม ๆ และติดยึดอยู่กับวิธีการสร้างผลลัพธ์แบบเดิมจนไม่กล้าเปลี่ยนแปลงวิธีการ หรือในกรณีของความล้มเหลว ใจที่จมจ่ออยู่กับความล้มเหลวย่อมไม่กล้าลงมือทำหรืออาจจะทำแต่อย่างไม่มั่นใจ นั่นย่อมยังผลให้เกิดความล่าช้าในการสร้างความสุขความสำเร็จด้านต่าง ๆ ในชีวิตเรา
 
เราควรตระหนักว่า ทั้งความสำเร็จและความล้มเหลวที่ผ่านมาล้วนแต่เป็นสิ่งที่จบไปแล้ว ไม่ได้คงอยู่ในปัจจุบัน เป็นสิ่งที่เราควรปล่อยวาง ไม่ต้องให้ความสำคัญมากนัก เราจะถอดบทเรียนจากทั้งสองนั้น และแยกแยะว่า ความสำเร็จก็แค่ความสำเร็จ ความล้มเหลวก็แค่ความล้มเหลว สิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นเราหรือเป็นของของเราแต่อย่างใด แม้ว่าเราเคยผ่านความสำเร็จหรือความล้มเหลวใด ๆ มา นั่นก็ไม่ได้หมายความว่า เราคือความสำเร็จหรือเราคือความล้มเหลว
 
เมื่อเราตระหนักได้เช่นนั้นแล้ว เราก็จะได้ชื่อว่า ไม่ได้จมจ่ออยู่กับอดีต เราจะเป็นอิสระจากเรื่องราวในอดีตได้ และด้วยจิตที่เป็นอิสระเช่นนั้น เราจึงพร้อมจะสร้างสรรค์สิ่งดีงามและมีประโยชน์ต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นกับชีวิตตนเองและสังคมได้

โดย 48โรนินเถื่อน

 

กลับไปที่ www.oknation.net