วันที่ พุธ มิถุนายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กฎหมาย PDPA พรบ. ให้สิทธิคุ้มครองบุคคลทั่วไป สิ่งที่คุณต้องรู้!


       เรื่องของกฎหมายคุ้มครองสำหรับผู้ที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ดูเหมือนจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น กับการออก pdpa พรบ ที่เน้นในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวหากเกิดนำไปใช้โดยที่เจ้าของข้อมูลยังไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งสำหรับผู้ที่ได้รับประโยชน์จากกฎหมายนี้โดยตรง คือประชาชนทั่วไปอย่างเราๆ นั่นเอง เพราะเมื่อใดก็ตาม หากเกิดการระเมิดข้อมูลและส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง บุคคลเหล่านั้นจะต้องได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้

  นอกจากนี้แล้ว pdpa พรบ ยังจะครอบคลุมการคุ้มครองเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง แต่จะมีเรื่องใดอีกบ้างนั้น วันนี้เราเอามาบอกกันให้ได้รู้ 

 

1. คุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนควรมี 

   Pdpa พรบ ย่อมาจากคำว่า Personal Data Protection ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งได้ประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ซึ่งจะเป็นการนำมาใช้เพื่อคุ้มครองบุคคลทั่วไปที่อาจได้รับผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในช่องทางการสื่อสาร ซึ่งกรณีต่างๆ เคยเกิดขึ้นก่อนหน้า จากการที่บุคคลถูกนำข้อมูลส่วนตัวที่มีการนำไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตและส่งผลให้เกิดความเสียหาย ซึ่งกฎหมายนี้จะช่วยคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งยังได้กำหนดหลักเกณฑ์ กลไก ถึงการจัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ให้เกิดความถูกต้องและเป็นระบบ ซึ่งจะเป็นเสมือนสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนไทยทุกคนจะได้รับการคุ้มครองเพื่อประโยชน์ของตัวเอง 

 

2. ผู้ถูกนำข้อมูลไปใช้ สามารถแจ้งให้ลบ ยกเลิก การนำข้อมูลของตัวเองไปใช้ได้ทุกเมื่อ 

  การออก pdpa พรบ นั้นครอบคลุมเรื่องของการยกเลิกข้อมูลที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอนุญาตให้นำไปใช้ และหากต้องการที่จะยกเลิกคำอนุญาตเหล่านั้นก็สามารถทำได้เช่นกัน ซึ่งข้อดีข้อนี้ คือคุณจะได้รู้สึกอุ่นใจ หากข้อมูลของตัวเองถูกนำไปใช้ประโยชน์และทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจ เพราะในบางกรณี ผู้ที่ทำการจัดเก็บข้อมูลของเรา อาจส่งข้อมูลไปในประเทศปลายทาง หรือองค์การระหว่างประเทศ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น พวกเขาจะต้องทำการขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเสียก่อน หรือปฏิบัติตามกฎหมาย หรือจะต้องมีมาตรฐานคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพียงพอ อีกทั้งยังจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 

 

3. มีบทลงโทษผู้ละเมิดอย่างชัดเจน 

  สำหรับ pdpa พรบ ได้มีการออกบทลงโทษสำหรับผู้ที่กระทำความผิดเอาไว้อย่างชัดเจน หากนำข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ไม่รับอนุญาตไปใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม โดยจะมีทั้งความผิดทางแพ่ง ที่จะพิจารณาตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจจะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุดไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายที่แท้จริง นอกจากนี้ยังมีโทษอาญา จำคุกสูงสุดไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และยังรวมถึงโทษทางปกครอง ที่ปรับสูงสุดถึง 5 ล้านบาทอีกด้วย 
โดย Digitalknowledge

 

กลับไปที่ www.oknation.net