วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศาลเจ้าไหหลำ และจุดชมวิวลาดเกาะ .. เกาะสมุย


ศาลเจ้าไหหลำ และจุดชมวิวลาดเกาะ .. เกาะสมุย


การอพยพเข้ามาในประเทศไทยของชาวจีนไหหลำ หรือ ไห่หนัน .. เริ่มจากการอพยพเข้ามา โดยมีปลาทูในอ่าวไทยเป็นชนวนดึงดูดให้เข้ามา

โดยชาวประมงไหหลำติดตามฝูงปลาทูมาจากเกาะไหหลำที่เข้ามาวางไข่ในบริเวณอ่าวไทย ตรงพื้นที่บริเวณอ่าวบ้านดอน สุราษฎร์ธานี เป็นส่วนใหญ่ ..

... ต่อมาจึงอพยพเข้ามาทำอาชีพการประมงในบริเวณเกาะสมุย

จากความอุดมสมบูรณ์ในบริเวณอ่าวบ้านดอน อ่าวหลังสวน และอ่าวปากพนัง จึงยังทำให้ชาวจีนไหหลำอพยพเข้ามาเรื่อยๆ จนกลายเป็นชุมชนไหหลำที่ขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ และชุมชนประมงจีนไหหลำกระจายไปทั่วฝั่งทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร

ตามธรรมเนียมจีน ... เมื่ออพยพไปยังที่อื่นที่ไม่ใช่บ้านของตนเอง สิ่งหนึ่งซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในเวลาที่มีปัญหา ก็คือ ความเชื่อในเทพเจ้าที่ตนเองนับถือ

ชาวจีนไหหลำ ก็เช่นเดียวกับชาวจีนอื่นๆที่มีความเชื่อเรื่องวิญญาณ เวรกรรม ... มีแนวทางการนับถือคำสอนของขงจื๊อ ลัทธิเต๋า รวมถึงมีการสร้างศาลเจ้าขึ้น เพือเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้ารูปเคารพและเทพเจ้าที่ตนเองนับถือ

 ศาลเจ้าไหหลำ เกาะสมุย .. ตั้งอยู่หน้าทอน ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดของเกาะสมุย

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไหหลำที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานบนเกาะประมาณ 150 ปีก่อน และกลายเป็นบรรพบุรุษของชาวเกาะในยุคปัจจุบัน

ศาลเจ้าไหหลำ หน้าทอน เกาะสมุย .. มีบทบาทต่อชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการเป็นที่พึ่งทางจิตใจ การพัฒนาชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้สืบทอดประเพณี รวมถึงเป็นสถานที่พบปะสังสรรค์ของคนในชุมชน และยังมีบทบาทอื่นๆที่ผูกพันกับผู้คนมาช้านาน

ซุ้มประตูทางเข้าศาลเจ้า ... งดงามด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน ที่แสดงอัตตลักษณ์ของชนชาติจีน ตามคติความเชื่อของคนจีน คือ ด้านหน้ามี ประติมากรรมรูปสิงห์โตคู๋

หลังคาของซุ้มประตู .. มีสัญลักษณ์มงคลต่างๆ เช่น มังกร หงส์ ประดับอยู่ด้านบน รวมถึงรอบเสา  และโดดเด่นด้วยการใช้สีสดๆ เช่น สีแดง น้ำเงิน ทองแต่งแต้มซุ้มประตู บนบานประตูมีรูปวาดเทพเจ้า และอักษรภาษาจีน

“ กวนอู ” .. เป็นวีรบุรุษจากยุคราชวงศ์ตงฮั่นของจีน

ใบหน้าของกวนอูเป็นสีแดงก่ำ ท่านได้รับการบูชาในฐานะของเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม มนุษยธรรม และความกล้าหาญ ...

... เชื่อกันว่า การบูชาเทพเจ้ากวนอู จะนำมาซึ่งโชคลาภและความร่ำรวย

ประตูโค้งที่สวยงามของอาคารศาลเจ้าด้านใน

ภายในศาลเจ้า ... เป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้าหลายองค์

ซึ่งเป็นความผูกพันและเคารพศรัทธาของผู้คนในชุมชน

ภายในศาลเจ้า .. ยังมีจิตรกรรมรูปสัตว์มงคล

รวมถึงสัญลักษณ์ที่แสดงความมงคลและความอุดมสมบูรณ์

ด้านหนึ่งมีภาพกิจกรรมที่สำคัญ .. เล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้คนในชุมชนมาตั้งแต่ครั้งอดีต

ด้วยเหตุที่คนจีนมีประเพณีที่สำคัญที่ต้องยึดถือมาตั้งแต่ครั้งอดีตเพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตและครอบครัว รวมถึงยังมีการสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีเหล่านี้สืบมาจนถึงปัจจุบัน

ศาลเจ้าไหหลำ หน้าทอน เกาะสมุย .. นับว่าเป็นสถาบันศาสนา ที่แม้เวลาที่เริ่มเข้ามาของความศรัทธาในเทพเจ้ามาถึงเกาะจนถึงปัจจุบัน จะผ่านไปแล้วเกือบ 200 ปี แต่ความศรัทธาต่อศาลเจ้าและเทพเจ้ามิได้ลดน้อยลงไปเลย

ยังเป็นโครงสร้างหลักอย่างหนึ่งของชุมชน เป็นศูนย์กลางในการประกอบพิธีกรรม ที่มีบทบาทต่อชาวบ้านและชุมชน ให้ดำรงความเป็นปึกแผ่นของคนในชุมชนไม่เสื่อมคลาย เพื่อให้สังคมดำเนินไปอย่างสมดุล

 

จุดชมวิวลาดเกาะ (Lat Ko Viewpoint)

จุดชมวิวลาดเกาะ ... มีชื่อเสียงมากบนเกาะสมุย ด้วยเหตุที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม

และ อยู่ระหว่างหาดเฉวง และหาดละไม ที่มีลักษณะเป็นหน้าผาหินติดริมทะเล

ศาลาทรงสูงสี่เหลี่ยม หลังคาแบบเรือนปั้นหยา ..

ตั้งอยู่ริมทะเล สำหรับให้นักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อน ชมวิว ฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่ง อย่างใกล้ชิด

สวนแประติมากรรม ... แสดงชื่อ “จุดชมวิวลาดเกาะ”

ทางเดินไปตามหน้าผาหินลงสู่ทะเล มีหลายสเต็ปลดหลั่นกันไปตามความลาดชันของเนินเขา  ..

นักท่องเที่ยวสามารถเดินลงไปชมวิว ถ่ายรูปได้อย่างสะดวกสบาย แต่ว่ากันว่า ช่วงเวลาที่ดีและสวยที่สุด คือช่วงเย็น

โดย Supawan

 

กลับไปที่ www.oknation.net