วันที่ พุธ สิงหาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

มุมคิดง่าย ๆ ไปให้ถึง Why ...จะได้ปัญญา


 

มุมคิดง่าย ๆ ไปให้ถึง Why ...จะได้ปัญญา

ต่อจากครั้งที่แล้ว...

ครั้งที่แล้วพูดถึงเรือง “ง่าย ๆ กับการวางแผน...วิธีการ 5W2H + RACI”

      เมื่อวางแผน (Plan) แล้ว ไม่ลงมือทำ (Do) ผลก็จะไม่เกิด แค่คิด พูดแต่ไม่ทำ

    แต่เมื่อทำแล้ว จะรู้ว่าสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมาย หรือผลที่ต้องการหรือไม่ ก็ต้องมีการตรวจสอบ (Check) เพื่อเปรียบเทียบระหว่างแผน กับผลที่ทำ  ถ้าทำไม่ได้ตามแผน หรือผลที่วางไว้ ก็แก้ไข (Action) แต่ถ้าทำได้ ตามแผน และผล ก็ปรับปรุงพัฒนา (Action) อย่างต่อเนื่อง 

          ตามที่พูดไว้ข้างต้น  ถ้าจะทำงานให้สำเร็จต้องหมุนวงจร Plan Do  Check Action หรือ PDCA ให้ครบ โดยที่  Action มี 2 ความหมาย คือ แก้ไข  กับ การปรับปรุงพัฒนา

          ในประเด็น  “มุมคิดง่าย ๆ ไปให้ถึง Why ...จะได้ปัญญา” นั้นมันอย่างไร

      ปัญญาจะไม่เกิดขึ้น ถ้าไม่สามารถอธิบายเหตุปัจจัยได้ หรือวิเคราะห์สืบสาวหาสาเหตุปัจจัยได้ แยกแยะไม่ออก แยกแยะไม่ถูก

          เมื่อมีการตรวรสอบ (Check) เกิดขึ้น ถ้าผลไม่ได้เป็นไปตามเป้าที่ต้องการ หรือคาดหวัง จะนิ่งเฉยไม่ได้ ต้องไปวิเคราะห์ สืบสาวค้นหาเหตุปัจจัย โดยการตั้งคำถามว่าทำไม (Why) ถึงเกิดแบบนี้ ที่เกิดแบบนี้เป็นเพราะอะไร เครื่องมือวิเคราะห์นี้ เรียกว่า Why-Why Analysis  (มีโอกาสะพูดถึงเรื่องเทคนิค Why- Why Analysis ครับ)

              ในขณะเดียวกันเมื่อมีการตรวรสอบ (Check) และผลออกมาเป็นไปตามที่คาดหวัง เราก็ต้องถอดบทเรียนเช่นเดียวกัน ว่า เป็นเพราะอะไร ทำไม (Why) ถึงได้เกิดผลสำเร็จเช่นนี้

 

 

         

      ปัญญานั้นจะเกิดได้ต้องลงมือทำ และทำตามวงจร PDCA

      การตั้งคำถาม Why  เพื่อค้นหาคำตอบ สามารถนำไปสู่การเกิดปัญญาได้ คือสามารถทำให้วิเคราะห์สืบสาวค้นหาสาเหตุได้ อธิบายได้ แยกแยะได้ว่าอะไรใช่ ไม่ใช่ ถูก ไม่ถูก ดี ไม่ดี

          

 

 

 

 

โดย ฐิติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net