วันที่ ศุกร์ กันยายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

!!! อึดอัดใจ คลายได้ ด้วยพูดความจริง และเป็นประโยชน์...แบบ HORENSO


!!! อึดอัดใจ คลายได้  ด้วยพูดความจริง และเป็นประโยชน์...แบบ HORENSO

             

              สไตล์ การทำงานที่คนญี่ปุ่น เขาใช้วิธีการหนึ่งที่เรียกว่า HORENSO

              HO มาจากคำว่า “HOKOKU”  โดยความหมาย คือการรายงาน  เป็นการรายงาน หรือทำให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น  เช่น ลูกน้องจะต้องรายงานให้ หัวหน้าได้รับทราบ ถึงงานที่ได้ทำลงไป ว่ามีผลเป็นอย่างไรบ้าง มีสภาพเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไร เพื่อหัวหน้าจะได้หาแนวทางการช่วยเหลือการทำงนของลูกน้องได้ตรงประเด็น และทันท่วงที

          REN  มาจากคำว่า “RENRAKU ”  โดยหมายความถึง การแจ้งให้ทราบ การประสานงาน  การให้ข้อมู่ลที่เป็นปัจจุบัน เป็นหน้าที่ของหัวหน้างาน ที่ต้องแจ้งเรื่องรางต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน ที่เป็นประโยชน์ให้ลูกน้อง และเพื่อนร่ามงานได้รับรู้ และรับทราบ

             SO มาจากคำว่า “SODAN”  หมายถึงการปรึกษาหารือร่วมกัน คือ ถ้ามีข้อประเด็นสงสัย ก็ให้มาปรึกษาหารือร่วมกัน  ช่วยกันตัดสินใจ

                        HORENSO  จึงเป็นวิธีการ ที่บางคนก็เรียกว่า การสื่อสารแบบ 360 องศา

 

                                 

               มืดมนที่สุด คือ ตัวเราก็ไม่รู้ คนอื่นก็ไม่รู้  ต่างคนต่างคิดอยู่ในมุมมองของตัวเอง

            หรือบางเรื่อง เป็นความลับ ตัวเรารู้ คนอื่นไม่รู้  หรือบางเรื่องเป็นจุดบอด คือ เราไม่รู้ แต่คนอื่นรู้

 

            ทั้งหมดข้างต้นมันนำมาเรื่องความอึดอัด ที่ให้งานไม่ไหลลื่น ไม่มีความสุขกับการทำงาน

          วิธีการก็ต้องกลับมาเปิดใจ เปิดเผยให้ผู้อื่นได้รับรู้  ในเรื่องความจริงที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

                    

           ฝึกการใช้วิธีการ แบบ HORENSO ให้เกิดความเคยชินในทีมของเรา มันจะเป็นการเปิดใจแบบอัตโนมัติ ที่จะทำให้เกิดการพูดความจริงที่เป็นประโยชน์

         ถือว่า...เป็นเครื่องมือหนึ่งที่คลายความอึดอัดของทีมงานลงได้ทำให้คนพูดความจริงที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้น

โดย ฐิติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net