วันที่ ศุกร์ กันยายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เงินเข้าแล้ว


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เดือนกันยายน 2564 ได้รับค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง มีเงินผู้สูงอายุพิเศษเพิ่มเข้ามาด้วย เช็คเลย

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน วันที่ 1 กันยายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  

 • เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
 • ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
 • วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม 45 บาท (45 บาท 3 เดือนรูดลดค่าก๊าซได้ 1 ครั้ง)

วันที่ 3 กันยายน 2564 เงินช่วยเหลือพิเศษสำหรับผู้สูงอายุ

 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี ได้รับ 100 บาทต่อเดือน (รวม 10 เดือน เท่ากับ 1,000 บาท)
 • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อปี แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ได้รับ 50 บาทต่อเดือน (รวม 10 เดือน เท่ากับ 500 บาท)

ผู้สูงอายุจะได้รับเงินพิเศษเพิ่มในเดือนกันยายน 2564

 • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 200 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 500 บาท
 • ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินปกติ เดือนละ 300 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือพิเศษเพิ่มอีก 1,000 บาท

วันที่ 18 กันยายน 2564 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 • เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
 • เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

วันที่ 22 กันยายน 2564 เงินเขาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

 • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
 • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กันยายน 2564

โดย MNCH

 

กลับไปที่ www.oknation.net