วันที่ พุธ กันยายน 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ชีวิตปัจจุบัน ณ ขณะนี้...ทำอย่างไรดี


ชีวิตปัจจุบัน ณ ขณะนี้...ทำอย่างไรดี

                     คำตอบที่พบโดยทั่วไป ก็คือทำปัจจุบันให้ดีที่สุด  

                       ซึ่งคงไม่ใช่ทำแบบเรื่อย ๆ ทุกวัน ๆ จนเกิดความเคยชิน  พอสักระยะหนึ่งก็ตกหลุมของสิ่งที่เรียกว่า Comfort Zone

              ทำปัจจุบันทำอย่างไร

          ไม่ทำในสิ่งที่ผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต หรือสิ่งที่มันเกิดขึ้นล่วงเลยมาแล้ว และในขณะจังหวะเดียวกันก็ต้องลงมือทำ เพื่อที่จะให้เกิดผลความต้องการ  ความปรารถนาในอนาคต  ทั้งสองอย่างคือต้องลงมือทำในปัจจุบัน

แล้วทำอย่างไร

ถ้าต้องการทำปัจจุบันไม่ให้ผิดซ้ำ ตามที่เคยเกิดขึ้นแล้วในอดีต ก็ควรค้นหาคำตอบจากคำถามให้ได้ ดังนี้

  • ปัญหา หรือจุดบกร่องที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไร ....มองปัญหา และจุดบกพร่องให้ออก
  • เกิดขึ้นแล้วมันส่งผลอย่างไร       .....ดูผลกระทบ  และความรุนแรงของปัญหานั้น
  • ทำถึงเกิดปัญหา หรือจุดบกพร่องนี้ .... หาเหตุ  เหตุที่แท้จริงคืออะไร
  • แนวทางการแก้ไข  และป้องกัน...หาวิธีการที่ต้องลงมือทำ  แก้ที่เหตุแท้จริง

และถ้าต้องการทำปัจจุบัน เพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการในอนาคต ควรค้นหาคำตอบจากคำถามให้ได้ ดังนี้

 

  • สิ่งที่ต้องการ ปรารถนาคืออะไร...ค้นหาให้เจอ ว่าที่แท้จริงนั้น ต้องการอะไร
  • ต้องการอย่างนั้นเพื่ออะไร ...บอกเหตุผลได้ว่าทำไมต้องการ
  • อะไรคือ เป้าหมายที่ต้องการ... สิ่งที่ต้องการนั้นต้องระบุเป้าหมาย เป็นไปได้ทั้งนั้นทั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณ
                                                      หรือคุณภาพ
  • มีวิธีการอย่างไรที่จะไปสู่เป้าหมาย...ค้นหาวิธีการไปสู่เป้าหมาย และลงมือทำ

 

ชีวิตปัจจุบัน ณ ขณะนี้ ก็คือชีวิตที่ต้อง
ทำปัจจุบันไม่ให้ผิดซ้ำ กับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นแล้ว ในอดีต
และ
ทำปัจจุบัน เพื่อจะได้สิ่งที่ต้องการในอนาคต

                                            

 รอคอยไม่ได้ ต้องลงมือทำปัจจุบัน...เดี๋ยวนี้

                                             !!! เดี๋ยวค่อยทำ มันคงไม่ทันแน่ ๆ

 

โดย ฐิติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net