วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

สระแก้ว-พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่


สระแก้ว-พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่19 ระหว่างคนเก่ากับคนใหม่

*****พิธีรับส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 วันนี้ ระหว่าง พลโท หทัยเทพ กีรติอังกูร

และ พลตรี ชาลี ไกรอาบ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ (ท่านใหม่) ณ มณฑลทหารบกที่ 19 (แห่งใหม่) ต.ทุ่งพระ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว โดยได้กระทำพิธี ลงนามรับ - ส่งหน้าที่ ณ ห้องประชุม (๒) บก.มทบ.๑๙ (แห่งใหม่) และ พิธีมอบการบังคับบัญชากำลังพลพร้อมที่หน้า ณ ลานบูรพา ( บก.มทบ.๑๙ แห่งใหม่ ) ผลงานที่สำคัญในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ของ  พลโท หทัยเทพ กีรติอังกูร ตั้งแต่ปี 2559-2564 สรุปได้ดังนี้ มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของกำลังพลพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กำลังพลได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปใช้ใน

 ชีวิตประจำวัน จัดตั้งโครงการโรงสีข้าวเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อรับสีข้าวเปลือกให้ชาวบ้านในชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย, นำส่งข้าวสารประกอบเลี้ยง  ให้กับทหารกองประจำการ, วัสดุ รำ, ปลายข้าว นำมาเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง และแกลบนำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อการเกษตร ส่งเสริมการศึกษาให้กับกำลัง ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว เพื่อให้กำลังพลได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรีจัดกำลังพลช่วยเหลือกำลังพลจากภัยพิบัติต่างๆจัดกำลังพลสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาน สร้างที่ตั้งหน่วย อาคาร แห่งใหม่ ณ มณฑลทหารบกที่ 19 (แห่งใหม่) ต.ทุ่งพระ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

*****พลตรี ชาลี ไกรอาบ  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ (ท่านใหม่) ตำแหน่งเดิม เป็น รอง ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ซึ่งรับผิดชอบหน้าที่ เป็น รอง กอ.รมน.จว.ส.ก. มีหน้าที่การประสานงานกับ จังหวัดสระแก้ว มาโดยตลอด และช่วยเหลืองานราชการให้กับ ผบ.มทบ.๑๙เป็นอย่างดีจนได้รับโปรดเกล้าเป็น ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ เมื่อ ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๔ พร้อมที่จะสานงานต่อจากคนเก่าเป็นอย่างดีโดยเร่งทำงานเพื่อประชาชนเป็นหลักและนำพามณฑลทหารบกที่19 ให้เป็นประจักต่อหน่วยงานอื่นต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net