วันที่ พุธ ตุลาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

กกต.สระแก้วชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งนายกอบต.ให้แก่ผู้สมัคร


กกต.สระแก้วชี้แจงแนวทางปฏิบัติการเลือกตั้งนายกอบต.ให้แก่ผู้สมัคร

*****เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้ (20 ต.ค.) ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดกิจกรรมการประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดสระแก้ว สำหรับการประชุมชี้แจงดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ผู้สมัครเลือกตั้งในเรื่องการหาเสียงเลือกตั้งต้องอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ที่คณะกรรมการเลือกตั้งกำหนดและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งทุกคนต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรณรงค์หรือสร้างความรู้ทางการเมืองให้กับพี่น้องประชาชน โดยการนำผลงานที่ผ่านมาหรือนโยบายสำคัญในการหาเสียงเลือกตั้ง แสดงภาวการณ์เป็นผู้นำที่ดี ในการเคารพกติกา วิธีเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

*****นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.และนายกอบต.ได้กำหนดเลือกตั้งในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  โดยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วมีองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 49 แห่ง เขตการเลือกตั้งสมาชิกสภาอบต. 615เขต/หมู่บ้าน 733 หน่วย ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 320,066คน และ มีผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 105 คนและผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1,327 คน จึงขอให้ประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมกันไปใช้สิทธิตามวันและเวลาดังกล่าว

โดย somsak484

 

กลับไปที่ www.oknation.net