วันที่ เสาร์ ตุลาคม 2564

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ความรับผิดชอบ ดูแค่ผลสำเร็จอย่างเดียว...คงไม่พอ !!!


 ความรับผิดชอบดูแค่ผลสำเร็จอย่างเดียว...คงไม่พอ !!!

              ถ้ารับผิดชอบแค่ผลสำเร็จแต่เพียงอย่างเดียว ยังไม่ถือว่า  “ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด”

            3  คำ ที่ทุกคนมี....บทบาท หน้าที่ และ ความรับผิดชอบ

 

บทบาท คือฐานะ หรือตัวตนที่เราเป็นอยู่ บอกได้ว่าเราคือใคร

หน้าที่ คือ สิ่งที่เราต้องทำ ทำอะไร และทำอย่างไร ตามบทบาทนั้น

ความรับผิดชอบ คือ รับผิดชอบในผลสำเร็จของสิ่งที่ทำนั้น ๆ  โดยทั่วไปที่นิยมใช้กันก็คือ ตัวชี้วัดผลสำเร็จ
หรือ KPI : Key Performance Indicator ที่สอดคล้องกับหน้าที่ที่เราทำ

นอกเหนือจากนั้น ความรับผิดชอบ จะมองแค่ผลสำเร็จยังไม่พอ ต้องมองที่ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นด้วย
ที่เป็นผลมาจาก การทำหน้าที่นั้น ๆ

ตัวอย่างเช่น ....

บทบาท  คือ พนักงานปรุงอาหาร

หน้าที่  คือปรุงอาหารมื้อกลางวัน ให้แก่พนักงานสำนักงานจำนวน 20 คน ทั้งอาหารคาว และอาหารหวาน

ความรับผิดชอ  คือ รับผิดชอบในผลสำเร็จ ที่ต้องให้พนักงานสำนักงานได้อาหารครบทั้งปริมาณ                                               และ คุณภาพ ของแต่ละวันตามที่กำหนด

   ส่วนผลกระทบที่ต้องรับผิดชอบด้วยคือ ถ้ามีภาชนะถุงพลาสติก ที่ใส่วัตถุดิบนำมาประกอบการปรุงอาหาร หรือ
มีเศษอาหาร หรือขยะ ที่เหลือจากการปรุงอาหาร พนักงานปรุงอาหารจะต้องทำอย่างไรต่อ ที่จะไม่ส่งผลในทางลบ หรือความลำบาก ความเสียหาย ต่อคนอื่น ๆ หรือกลุ่มอื่น

       ความรับผิดชอบตามบทบาท และหน้าที่ มองแค่ผลสำเร็จที่ต้องการอย่างเดียวคงไม่ได้ เพราะจะไม่ครบถ้วนตามมิติความรับผิดชอบอย่างแท้จริง      ผลกระทบที่เกิดขึ้นต้องนำมาพิจารณาด้วย


....อย่างนี้เขาถึงเรียกว่า  “ทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด”

โดย ฐิติ

 

กลับไปที่ www.oknation.net